Niepewność kontra duch przedsiębiorczości

Data dodania: 20 sierpnia 2018
Kategoria:
Foto: pixabay.com

Czy powiedzenie przedsiębiorczy jak Polak niedługo przestanie być aktualne? Niestety tak – o ile nie przełamiemy aktualnego trendu.

Mimo, że aż 71% Polaków ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, jedynie 27% chciałoby rozpocząć własną działalność gospodarczą - wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2018. To już ósma edycja przygotowana przez Instytut GFK pod patronatem Uniwersytetu Technicznego w Monachium. W tym roku badaniem objęto reprezentatywną próbę prawie 50 tys. osób z 44 państw świata, w tym ponad 1 tys. osób z Polski. W porównaniu do ostatnich dwóch edycji badania, następuje spadek zainteresowania zakładaniem własnych firm wśród Polaków. Jak by tego było mało, tzw. duch przedsiębiorczości jest w Polsce słabszy, niż w większości państw Unii Europejskiej i świata.

Jak zmierzyć przedsiębiorczość?

Tzw. wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości Amway (AESI – Amway Entrepreneurial Spirit Index)mierzy postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie. Został on opracowany na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania o: chęć założenia firmy, przekonanie o kwalifikacjach i zdolnościach respondentów oraz wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do celu – m.in. gotowość do poddania się opiniom otoczenia, gdy zaistniałaby taka potrzeba. Ten wskaźnik dla ankietowanych Polaków wyniósł 27 i był niższy niż
średnia dla państw europejskich (42) i wszystkich państw świata objętych badaniem (47). W porównaniu do dwóch ostatnich edycji raportu AGER, najnowszy wynik AESI dla Polski jest niższy niż w 2016 i 2015 roku (odpowiednio 32 i 29). W praktyce oznacza to, że tylko 22% polskich respondentów deklarowało chęć zostania przedsiębiorcą w porównaniu do 49% respondentów na świecie i 41% w UE. W efekcie Polska jest na czwartym miejscu od końca (za Ukrainą, Bułgarią i Japonią). Polscy uczestnicy badania AGER 2018 wydają się sceptyczni i obawiają się większości aspektów przedsiębiorczości przedstawionych w raporcie. To tylko potwierdza niską ocenę ducha przedsiębiorczości AESI.

Niepewność rodzi niepokój

Pomimo pozytywnego nastawienia większości Polaków do przedsiębiorczości, niepokój jaki towarzyszy przy podjęciu decyzji o własnej działalności jest zbyt duży. Głównie, obawy wynikają ze strachu przed poniesieniem porażki – tak uważa prawie 48% respondentów. - Polaków cechuje wysokie przywiązanie do własności prywatnej i stanu posiadania. Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej, często przy niewystarczającym wsparciu zewnętrznym, w niejasnym otoczeniu prawnym i przy małej
dostępności instrumentów finansowania staje się ryzykownym działaniem zabezpieczanym majątkiem własnym. W tym kontekście ewentualna porażka zagraża elementarnej potrzebie naszego bezpieczeństwa, a często i naszej rodziny. Trudno w tej sytuacji liczyć na wyrozumiałość organów skarbowych czy też instytucji finansowych uwzględniającą fluktuacje rynku. Niepewność otoczenia wzrasta, a my w coraz mniejszym stopniu jesteśmy w stanie adekwatnie i szybko reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. Co prawda na poziomie wykształcenia i kompetencji przedsiębiorczych Polacy wypadają relatywnie dobrze. Jednak brakuje nam wsparcia finansowego i społecznego, oraz determinacji i konsekwentnego dążenia do realizacji swoich celów - wyjaśnia dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii Akademii Koźmińskiego.

Liczy się wsparcie w pozyskaniu finansowania

Wyniki badania AGER 2018 wskazują także, że niezależnie od grupy wiekowej, płci czy wykształcenia respondenci uznali za najważniejszą potrzebę wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój idei biznesowej. Natomiast pomoc w zakresie administracji, marketingu pomysłów na biznes lub zasobów ludzkich zostało uznane za mniej istotne. Jest to zbieżne z wynikami sondy przeprowadzonej przez portal franczyzawpolsce.pl, na którym zadaliśmy pytanie: Co Cię powstrzymuje przed zakupem licencji franczyzowej? Najwięcej internautów wybrało odpowiedź – brak odpowiednich środków finansowych. Na drugiej pozycji pod względem liczby oddanych głosów znalazła się odpowiedź – kary finansowe z powodu niewywiązania się z umowy franczyzy. Mniej ważne z kolei, okazały się bieżące opłaty wynikające z umowy franczyzy i brak możliwości samodzielnego podejmowania decyzji (trzecie miejsce pod względem liczby oddanych głosów – tyle samo odpowiedzi). Ciekawym wnioskiem jest to, że choć dzięki franczyzie, ryzyko porażki może zostać znacząco zmniejszone, kwestia znalezienia odpowiedniego kapitału potrzebnego na uruchomienie własnej firmy jest na pierwszym miejscu niezależnie od wybranej formuły biznesowej.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design