Nie będzie kodeksu dobrych praktyk we franczyzie

Data dodania: 8 czerwca 2021
Kategoria:

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ogłosił decyzję o przeniesieniu dalszych działań dotyczących wprowadzenia zasad franczyzowych na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości. Decyzja ta została podjęta podczas ostatniego spotkania Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Franczyzy.

Równolegle do działań Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace analityczne dotyczące opracowania ram prawnych umów franczyzowych. Planowane jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji i zasad działania umów franczyzowych oraz regulacji stosunku prawnego wynikającego z tych umów. Adam Abramowicz zamierza przedstawić wyniki tych prac podczas spotkania w Ministerstwie planowanego na 10 czerwca.

Brak porozumienia w sprawie terminu wypowiedzenia umów

Zespół Roboczy ds. Franczyzy nie osiągnął porozumienia w kwestii trzymiesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Abramowicz podkreśla znaczenie tego warunku dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy i dlatego zdecydował o kontynuacji prac w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Działalność Zespołu Roboczego ds. Franczyzy

Zespół Roboczy ds. Franczyzy został utworzony 2 lipca 2020 roku i miał za zadanie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla franczyzodawców i franczyzobiorców. W skład Zespołu wchodzi 18 organizacji zainteresowanych stworzeniem przyjaznych zasad regulujących umowy franczyzowe. Zespół zorganizował 10 spotkań mających na celu wypracowanie porozumienia, jednak różnice interesów między franczyzodawcami a franczyzobiorcami okazały się zbyt duże, aby stworzyć wspólny kodeks satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników rynku franczyzowego.

Unikalność polskiego rynku franczyzowego

Gdyby udało się stworzyć kodeks dobrych praktyk wypracowany wspólnie przez franczyzodawców i franczyzobiorców, Polska byłaby jednym z niewielu krajów na świecie z takim rozwiązaniem. Rozbieżność interesów obu stron jest jednak zbyt duża, co utrudnia osiągnięcie konsensusu w tej sprawie.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design