Najtrudniejszy pierwszy krok

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 lipca 2013
Foto: www.jeremie.com.pl
Najtrudniejszy pierwszy krok

Największy problem z pozyskaniem środków mają nowopowstałe firmy. Startupy rzadko korzystają z kredytów na realizację swoich inwestycji. Banki, mimo że rozszerzają swoje oferty pożyczek dla młodych firm, często proponują warunki niedostosowane do potrzeb tej grupy klientów bądź stawiają wymogi, które są dla nich po prostu nierealne do spełnienia. Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju mogą jednak skorzystać z Inicjatywy JEREMIE. Jakie możliwości daje unijna pożyczka i czego spodziewać się przy ubieganiu się o nią?

CZYM JEST INICJATYWA JEREMIE?

Krótki okresy spłaty, niskie wartości pożyczki, wysokie oprocentowanie, ściśle określone zabezpieczenia – to właśnie te wymogi najczęściej zniechęcają startupy do bankowych kredytów. Lukę na rynku finansowania młodych firm przejęły więc częściowo fundusze typu seed capital, a także anioły biznesu. Nie każdy przedsiębiorca, chce jednak oddawać część zysków inwestorowi, innym z kolei ciężko przekonać go do swojego pomysłu na biznes. Idealnym rozwiązaniem wydają się dotacje unijne, ale tego rodzaje wsparcie nie zawsze okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie w przypadku firm, których działalność nie wykazuje wysokiego poziomu innowacyjności, ale za to jest dochodowa. Lepszym rozwiązaniem dla takich inwestycji są pożyczki z Inicjatywy JEREMIE.

Inicjatywa JEREMIE to program wspierający mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą otrzymać finansowania na rynku bankowym ze względu na np. brak historii kredytowej. W ramach programu, po zgłoszeniu się do pośrednika finansowego odpowiedniego dla danego województwa, mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na rozwój lub rozpoczęcie działalności.

SKROJONY DLA STARTUPU FRANCZYZOWEGO

Pożyczki z Inicjatywy JEREMIE skierowane są głównie do przedsiębiorstw, które ze względu na swoją krótką działalność na rynku nie mają wystarczającej historii kredytowej, aby zdobyć kredyt na warunkach bankowych. Odzwierciedla to problemy z jakimi zmaga się większość startupów. Co więcej, dzięki pozyskanej pożyczce i terminowej jej spłacie przedsiębiorca tworzy dobrą historię kredytową, która jest ważna przy ubieganiu się o kolejne finansowania. Niewątpliwą zaletą pożyczek z Inicjatywy JEREMIE jest również maksymalna możliwa do pozyskania kwota pożyczki, która jest znacznie większa niż kwoty proponowane przez banki. Zazwyczaj oferta bankowa dla startupów to nie więcej niż 10-20 tys. zł, a często ograniczana jest tylko do przyznania karty kredytowej bądź limitu zadłużenia przy otwieraniu konta firmowego. Niewiele z nich oferuje przy tym pożyczki na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorstwo musi istnieć przeważnie co najmniej rok, aby mogło ubiegać się o kredyt. W przypadku
JEREMIE nie wymaga się minimalnego okresu funkcjonowania na rynku, a rozmowy o pożyczce można podjąć nawet jeśli dopiero planuje się założenie firmy.

DŁUŻEJ – LŻEJ

Dłuższy niż w przypadku pożyczki bankowej jest natomiast możliwy do wyboru okres spłaty zobowiązania, który może wynieść nawet 5 lat. Dzięki rozłożeniu kredytu na 60 miesięcy, jego rata nie obciąża nadmiernie firmy. Ponadto należy pamiętać, że możliwe jest zawieszenie spłaty raty kapitałowej na nawet pół roku. Przedsiębiorca może wykorzystać karencję już na początku realizacji projektu, kiedy firma nie przynosi jeszcze wystarczających przychodów, aby przeznaczać je na raty pożyczki. Istnieje również możliwość ustalenia początkowo mniejszej raty, która wraz z rozwojem firmy będzie podwyższana. Wszystko zależy od projektu, specyfiki branży, w której klient działa i indywidualnych ustaleń. Warty uwagi jest również szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, który obejmuje:

a) Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów pod prowadzenie działalności,
b) Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
c) Częściowe finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do rozpoczęcia działalności,
d) Tworzenie nowych miejsc pracy,
e) Sfinansowanie opłat licencyjnych,
f) Koszty marketingu

Co więcej, pozyskane fundusze mogą być przeznaczone na nabycie samochodu czy innych środków transportu niezbędnych do pracy.

ELASTYCZNE WARUNKI

Przy wielu możliwościach, które daje pożyczka z Inicjatywy JEREMIE wymogi i obciążenia kredytowe są naprawdę niewielkie. Aby ubiegać się o pozyskanie środków należy zapewnić wkład własny na poziomie tylko 10% wartości udzielonej pożyczki. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie kredytu. W ramach Inicjatywy JEREMIE stosuje się bardzo różnorodne rodzaje zabezpieczenia i elastycznie dobiera do możliwości pożyczkobiorcy. Nie musi być to hipoteka na nieruchomości, jak w przypadku większości kredytów bankowych. Może to być poręczenie wekslowe wystawione przez osobę fizyczną lub spółkę kapitałową czy osobową, gwarancja bankowa, sądowy zastaw rejestrowy na środki trwałe i wiele innych. Oprocentowanie pożyczki zaczyna się już od 4,18% w skali roku. I tak w przypadku startupu ubiegającego się o 50 tys. zł. pożyczki, której spłata nastąpi po 5 latach, uwzględniając 6 miesięczny okres karencji i oprocentowanie w wysokości 7,9% w skali roku, kapitałowa rata miesięczna wyniesie ok. 930 zł, a łączny koszt odsetek wyniesie ok. 11 tys. zł (dla całego okresu spłaty pożyczki). Przy tej kwocie pożyczki można jednocześnie wnioskować o kolejne, aż łączna kwota zobowiązań sięgnie 300 tys. zł, bowiem ta kwota jest maksymalną do udzielenia dla jednego podmiotu gospodarczego.

DOBRZE PRZYGOTUJ SWÓJ PROJEKT

Dobrze skonstruowany i wiarygodny biznes plan musi zakładać zapewnienie odpowiedniego wkładu własnego i zabezpieczenia kredytu. Powinien on przede wszystkim zawierać konkretne informacje dotyczące planowanej do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca musi wykazać na co chce przeznaczyć środki uzyskane z pożyczki (w odpowiednim ujęciu czasowym) i jaki wpływ na działalność firmy będzie miała ta inwestycja. Ponadto w biznes planie należy szczegółowo opisać potencjalnych klientów i udowodnić, że zlokalizowano popyt na dane usługi czy produkty. Firmy ubiegające się o pożyczkę z Inicjatywy JEREMIE często mają problemy z prawidłowym sporządzaniem prognoz przychodów. To one są niejako dowodem na to, że firma będzie osiągać przychód pozwalający na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz comiesięczną spłatę rat. Taki przychód powinien być osiągnięty najpóźniej po 6 miesiącach od zaciągnięcia zobowiązania. Aby uwiarygodnić swoje prognozy należy wskazać w biznes planie metodologię kalkulacji przychodów pozyskanych w wyniku realizacji inwestycji, np. ilość produktów lub usług, ceny jednostkowe. Właściwa analiza powinna zawierać również opis konkurencji ze wskazaniem, czym nasza inwestycja będzie się wyróżniała na jej tle. Wiąże się to ściśle z pozyskaniem klienta, a co za tym idzie rentownością działalności. Warto wspomnieć także o działaniach marketingowych w celu promocji usług czy produktów oferowanych przez przedsiębiorcę. Ponadto niezwykle ważne jest rzetelne wskazanie zobowiązań i należności jakie firma posiada oraz dostarczenie wymaganych do aplikowania o pożyczkę dokumentów. Wśród nich są m. in. dokumenty określające status prawny przedsiębiorców (np. umowa Spółki, odpis z KRS, REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US, historia rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, kontrakty i umowy, które świadczą o obecnej i przyszłej pozycji rynkowej przedsiębiorcy, sprawozdania finansowe.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Finanse i nie tylko

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram