Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy najmu magazynu?

Autor: Redakcja
Kategoria:

Podpisanie umowy najmu magazynu to czynność, do której trzeba się dokładnie przygotować. Umowa ta wymaga przed jej podpisaniem dokonania dogłębnej analizy. Pominięcie w tym ważnym dokumencie niektórych punktów lub załączników bądź niezrozumienie ich, może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Protokół przyjęcia lokalu

Podpisując umowę najmu warto jest w pierwszej kolejności dokonać spisania aktualnego stanu liczników (wody, gazu, prądu) w specjalnym protokole, który może być załącznikiem do umowy. Powinna tam być zawarta także lista pomieszczeń magazynu wraz z metrażem i spisem udostępnionego wyposażenia oraz lista przekazanych najemcy kluczy. Taki protokół pozwoli rozwiać wątpliwości w kwestiach rozliczenia się w przypadku konieczności zakończenia umowy najmu.

Zasady rozliczania napraw i remontów oraz kwestie modyfikacji i przebudowy

Umowa na wynajem magazynu powinna określać w precyzyjny sposób kto jest odpowiedzialny za dokonywanie remontów i drobnych napraw, a także jak są one rozliczane. Powinny być tam zawarte przede wszystkim kwestie rozliczenia opłat poniesionych na prace remontowe (np. w formie obniżenia czynszu). Oprócz tego umowa najmu magazynu powinna określać również jak wygląda sprawa dokonywania ewentualnej przebudowy lub modyfikacji magazynu, czyli co najemca może robić bez zgody wynajmującego i w jakiej sytuacji konieczny jest z nim kontakt w celu omówienia swoich planów oraz otrzymania pozwolenia na wykonanie określonych prac budowlanych.

Zasady zakończenia umowy najmu

Bardzo istotną sprawą jest także zawarcie w umowie zasad zakończenia najmu. Zakończenie najmu magazynu wiąże się bowiem z jego zdaniem, rozliczeniem kaucji, a także spisaniem protokołu stanu liczników i ogólnego stanu, w którym lokal zostaje pozostawiony, będącego podstawą końcowego rozliczenia. Wynajem magazynów zwykle ma charakter terminowy i umowa najmu magazynu jest podpisywana na okres co najmniej kilku lat. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć w precyzyjny sposób przyszłości naszej działalności gospodarczej, dlatego warto jest wynegocjować okres wypowiedzenia, chociażby trzymiesięczny lub półroczny. Wówczas w razie kłopotów zawsze będzie można taką umowę rozwiązać. W kwestii zasad zakończenia umowy najmu należy również zwrócić uwagę na zasady rozliczenia wpłaconej na początku umowy najmu kaucji.

Więcej informacji na: http://www.warehouses.pl/

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram