Mr Hamburger złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Data dodania: 2 grudnia 2022
Kategoria:

Zarząd spółki Mr Hamburger podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, w trybie zwykłym oraz złożył do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach stosowny wniosek.

Spółka Mr Hamburger S.A. w Dąbrowie Górniczej jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Prowadzi ona działalność w branży gastronomicznej. Jak poinformowano w komunikacie w chwili obecnej, z uwagi na szereg czynników niezależnych, spółka utraciła płynność finansową. W ostatnich latach zarządy spółki podejmowały wiele działań mających na celu zmodernizowanie prowadzonych lokali oraz pozyskanie nowych klientów.

Niestety z uwagi na pandemię COVID-19, sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Konieczność zamknięcia lokali w czasie lockdownu, spowodowała istotny spadek obrotów, gdyż wcześniej główna działalność opierała się na obsłudze klientów bezpośrednio w lokalach gastronomicznych. Punkty sprzedaży umiejscowione były w centrach handlowych, w pobliżu stacji benzynowych, bądź na trasach przelotowych, co gwarantowało duży ruch. Spółka nie była wcześniej przystosowana do prowadzenia sprzedaży online i dowozu posiłków do klienta, co wiązało się ze zmianą dotychczasowego modelu biznesowego oraz poniesieniem dodatkowych nakładów.

Ze względu na ciężką sytuację na rynku energetycznym, także koszt utrzymania poszczególnych lokali się zwiększył. Nadto, wzrosły ceny produktów spożywczych niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej. Dodatkową kwestią, która wpływa na brak perspektyw poprawy rentowności działalności spółki jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, które nastąpi od stycznia 2023 r., co powoduje 30% wzrost kosztów zatrudnienia.

W ocenie zarządu spółka nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności i stała się niewypłacalna, natomiast perspektywa dalszego wzrostu kosztów (energia elektryczna, gaz, asortyment, koszty pracownicze, itd.) powoduje brak wizji na jakąkolwiek poprawę jej sytuacji finansowej.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design