Mr Hamburger trzyma się stacji paliw i segmentu fast-food

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Mr Hamburger

W III kw. 2014 r. spółka Mr Hamburger realizowała strategię prowadzenia restauracji przy stacjach paliwowych i inwestowała w segment fast-food. Na koniec tego okresu miała 8 własnych restauracji działających pod nazwą Leśne Runo, a także 6 własnych oraz 12 franchisingowych barów działających pod marką Mr Hamburger.

Z raportu okresowego spółki wynika, że rezultaty finansowe osiągnięte w omawianym kwartale nie są porównywalne z danymi osiągniętymi w analogicznym okresie ub.r. Jest to związane z tym, że 30 kwietnia 2014 roku  nastąpiło połączenie Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp. z o.o. Wyniki za III kw. są wynikami firm połączonych, natomiast wynik finansowy za III kwartał 2013 r. dotyczył wyłącznie spółki Mr Hamburger S.A.

W omawianym okresie spółka Mr Hamburger SA wypracowała przychód w kwocie 2,87 mln zł, oraz stratę netto w wysokości 32,69 tys. zł, zaś koszty działalności operacyjnej wyniosły 2,79 mln zł. Podstawowymi czynnikami decydującymi o osiągniętym wyniku finansowym były zmiany układu drogowego, które zmniejszyły potencjał sprzedażowy trzech restauracji, a zwiększyły jednej.

Poza tym na osiągnięty wynik ma wpływ ogólny poziom prosperity lokali  przydrożnych, który nie jest w tej chwili najwyższy. W segmencie barów fast food spółka uzyskała satysfakcjonujące wyniki sprzedaży. Na wynik III kw. 2014 r. miał też wpływ koszt zamknięcia nierentownej restauracji w miejscowości Uniszki Zawadzkie koło Wieczfnia Kościelna (w sierpniu br.).

Nadal kontynuowany jest proces dążący do poprawy wyników finansowych zarówno poprzez optymalizację kosztów jak i zwiększanie przychodów w restauracjach Leśne Runo i barach Mr Hamburger.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram