Mniejsze limity dla małych firm

Autor: Redakcja
Kategoria:
Mniejsze limity dla małych firm; Foto: freeimages.com

Wiele istotnych dla przedsiębiorców limitów podatkowych ustalanych jest na początku października. Zależą one bowiem od kursu euro z początku tego miesiąca. Jako że w tym roku kurs wspólnej waluty jest niższy niż rok wcześniej, limity te zmaleją – wynika z analizy Tax Care.

Jak zaznacza Marek Siudaj z Tax Care, od kursu euro, podawanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu października, zależą wysokości m.in. limitów, które decydują o tym, czy firma może zachować status małego podatnika oraz o tym, czy przedsiębiorca może rozliczać się z fiskusem ryczałtem. W tym roku opublikowany przez NBP średni kurs euro wyniósł 4,1792 zł. To o nieco ponad 1% mniej niż przed rokiem, a więc w takim stopniu pójdą w dół limity.

Mali podatnicy mniejsi niż przed rokiem

Według przepisów, mali podatnicy to firmy, których obroty w roku poprzednim nie przekroczyły przeliczonej na złote i zaokrąglonej do pełnych tysięcy kwoty 1,2 mln euro. Tak ustalony limit na rok 2014 wynosił 5 068 000 zł, zaś na rok 2014 będzie to 5 015 000 zł, czyli o 53 tys. zł mniej.

Mali podatnicy, według prawa podatkowego, mają kilka ważnych przywilejów, na przykład mogą rozliczać się kwartalnie z podatku dochodowego. Oznacza to, że muszą płacić zaliczki 4 razy do roku, do 20-go dnia miesiąca przypadającego po zakończeniu kwartału, za który się rozliczają. Czyli mają obowiązek opłacić podatek do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i do 20 stycznia.

Mali podatnicy mają także prawo do kwartalnych rozliczeń z VAT (tu terminy płatności są podobne jak w przypadku podatku dochodowego, ale zamiast do 20, podatek trzeba zapłacić do 25 dnia miesiąca przypadającego po zakończeniu kwartału, za jaki się rozliczamy). Poza tym, mali mogą rozliczać VAT metodą kasową.

Jest jeszcze jeden przywilej małego podatnika – czyli jednorazowa amortyzacja. Zgodnie z przepisami, firma czy przedsiębiorca rozpoczynający działalność (pod pewnymi warunkami) jednorazowo odpisać wydatki na zakup środków trwałych w kwocie nieprzekraczającej 50 000 euro. I tę kwotę również należy przeliczyć na złote po kursie z 1 października. Będzie to kwota – po zaokrągleniu – 209 000 zł.

Niższe limity dla ryczałtowców

Od kursu euro z początku października uzależnione są także limity przychodów, które pozwalają rozliczać się z fikusem w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota limitu wynosi 150 tys. euro, czyli na rok 2015 będzie to 626 880 zł. To oznacza, że przedsiębiorcy, których przychody w 2014 roku lub przychody z działalności prowadzonej w formie spółki (liczone łącznie dla wszystkich wspólników) nie przekroczyły tej kwoty, nadal mogą płacić podatki w formie ryczałtu. Ci, którzy limit przekroczyli, muszą przejść na standardowe rozliczenia podatkowe.

Jest jeszcze jeden limit dla ryczałtowców. Mianowicie część z nich może opłacać podatek kwartalnie. Warunkiem jest uzyskanie przychodów nieprzekraczających w poprzednim roku podatkowym kwoty 25 tys. euro. Dla nich limit będzie więc wynosił 104 480 zł.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram