Meritum Bank z kredytem dla małych i mikro firm

Autor: Redakcja
Data dodania: 27 marca 2009
Kategoria:
logo_meritumbank.jpg

logo_meritumbank.jpgMeritum Bank przygotował ofertę depozytów oraz kredytów obrotowych i szybkich pożyczek dla mikro i małych firm. Akcja kredytowa dla biznesu wspierana jest przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Meritum Bank oferuje przedsiębiorcom warunki zbliżone do tych, jakie uzyskaliby jako klienci detaliczni. Co prawda „jedna jaskółka wiosny nie czyni” jednak… wszyscy już z utęsknieniem wypatrujemy pierwszych oznak wiosny.

W czasie spowolnienia gospodarczego klient powinien skupić się na prowadzeniu firmy, a nie na załatwianiu papierów dla banku. Dlatego proces przyznawania kredytu w Meritum banku jest opracowany tak, aby klient mógł uzyskać kredyt bez wychodzenia z firmy. - Przygotowuujemy się do tego, żeby doradcy mogli udzielać Biznes Pożyczki na miejscu u klienta podczas jednej wizyty” – mówi Mariusz Karpiński, prezes Meritum Banku. Dzięki standaryzacji i maksymalnemu uproszczeniu procesu obsługi, firmy mogą liczyć na szybki dostęp do finansowania.
- Małym firmom dajemy możliwość zaciągnięcia kredytu firmowego na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Nawet w standardowej procedurze nie wymagamy przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS. Pozwala nam na to doskonałe przygotowanie procesu od strony oceny ryzyka – dodaje prezes Karpiński.
bank_logo.jpg
Różnicowanie klientów na podstawie tego, czy przychodzą do banku jako osoby fizyczne, czy drobni przedsiębiorcy sprawa, że klienci zaciągają kredyty detaliczne, z których finansują działalność firmy. Statystyki udzielanych kredytów gotówkowych wskazują, że robi tak wiele osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Widać to po częstych wcześniejszych spłatach kredytów i wzmożonej aktywności tego typu klientów w okresach, kiedy jako przedsiębiorcy muszą wywiązywać się z okresowych płatności, np. podatkowych. Dlatego w Meritum Banku klient zarówno jako przedsiębiorca, jak i jako osoba fizyczna otrzymuje podobną ofertę. Przewagą działania pod szyldem firmy są korzyści podatkowe wynikające z możliwości uznania odsetek do Biznes Pożyczki za koszt. 

Co istotne Meritum Bank jest skłonny finansować klientów, którzy nie wykazują pokaźnych zysków. Klient osiągający przychody na odpowiednim poziomie może otrzymać finansowanie nawet w sytuacji, gdy okresowo nie generuje zysku. Na etapie tworzenia oferty istnieje możliwość uwzględnienia preferencji klienta odnośnie wysokości kwoty pożyczki, wysokości rat, czy dnia ich spłaty. 

W przypadku nieco większych firm bank udziela kredytów obrotowych do kwoty 0,5 mln złotych nie wymagając przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych. Udzielenie kredytu obrotowego w ramach jednego z pakietów (Meritum Biznes i Meritum Firma) odbywa się w trzech prostych krokach i wymaga tylko jednego spotkania klienta z doradcą. W trakcie rozmowy klient uzgadnia z doradcą ramy oferty określając m.in. wnioskowaną i minimalną kwotę kredytu, w przypadku której będzie skłonny skorzystać z oferty. Jeśli po analizie dokumentów klienta decyzja kredytowa jest pozytywna, to otwierany jest rachunek, na którym udostępniane są środki z kredytu. O tym fakcie klienta informuje doradca, a uzupełnienie procesu stanowi dokument potwierdzenia.

W przypadku oferty depozytowej Meritum Bank oferuje klientom biznesowym warunki zbliżone do oferty detalicznej. Oprocentowanie lokat firmowych sięga 6% w skali roku w przypadku lokaty trzymiesięcznej.

Kasia Foks, 27 marca 2009 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram