Marka Chłopskie Jadło traci na wartości ponad 7 mln zł

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: materiały prasowe

Zarząd Sfinks Polska zadecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości znaku Chłopskie Jadło o kwotę 7,1 mln zł. Przyczyną tej decyzji są m.in. wyniki testów sprzedaży w kanale delivery i take away.

Jak podkreśla w komunikacie spółka, testy zostały opracowane zgodnie ze strategią grupy Sfinks Polska. Firma zakładała bowiem rozwój na bazie dostaw do klientów, przekształcenia części istniejących restauracji prowadzonych w modelu własnym w restauracje franczyzowe, rozwoju sieci restauracji przede wszystkim w modelu franczyzowym oraz wzroście udziału sprzedaży oferty grupowej. Zdaniem Sfinksa do odpisu nie doszłoby, gdyby realizacja tych planów przebiegła zgodnie z planem. Sfinks podjął jednak decyzję o zastosowaniu „wyższej stopy ryzyka” i nie wziął pod uwagę potencjalnych otwarć, a także zastosował stopę procentową na poziomie 13,93 proc.

Spółka podkreśla, że negatywnie na wycenę firmy wpłynęły wyższe koszty pracy i „niepewność otoczenia prawno-gospodarczego”, a także czynniki wewnętrzne. Chodzi o to, że ze względu na prowadzenie rozmów z bankiem finansującym spółkę doszło do opóźnienia w realizacji nowych inwestycji, także otwarć restauracji i modernizacji już istniejących. Sfinks musiał ponadto ograniczyć wydatki marketingowe. „Dodatkowo w 2017 roku miało miejsce opóźnienie wdrażania usługi delivery. Ponadto restauracje otwarte w roku 2016 charakteryzują się dłuższym niż zakładano okresem osiągania docelowego poziomu sprzedaży” – zaznacza spółka w komunikacie.

W wyniku wszystkich powyższych czynników, wartość spółki Chłopskie Jadło pod koniec 2017 roku wynosiła 12,7 mln złotych. Oznacza to spadek o ponad 7,1 mln złotych względem minionego roku. Sfinks musi uwzględnić stratę w sprawozdaniach finansowych.

Sfinks Polska zarządza 177 lokalami gastronomicznymi w Polsce, w tym siecią 90 restauracji Sphinx (segment casual dining), 69 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), 3 restauracjami Fabryka Pizzy oraz pubem Bolek w Warszawie. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska pod względem przychodów jest trzecią firmą gastronomiczną w kraju.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram