Małpka Express już w Czerwonej Torebce

Autor: Redakcja
Kategoria:
Małpka Express już w Czerwonej Torebce
Czerwona Torebka sfinalizowała przejęcie Spółki Małpka zarządzającej siecią sklepów typu convenience Małpka Express.
Czerwona Torebka 30 sierpnia 2013 r. przejęła 100% kapitału zakładowego Spółki Małpka S.A. realizując w ten sposób umowę inwestycyjną. W zamian wyemitowała blisko 21,8 mln akcji serii F. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 12,91 zł. Nowe papiery objął Mateusz Świtalski, dotychczasowy właściciel Spółki zarządzającej siecią sklepów typu convinience Małpka Express.
„Wszystkie warunki umowy inwestycyjnej zostały już spełnione, dzięki czemu  sfinalizowaliśmy przejęcie Spółki Małpka nieco szybciej niż początkowo zakładaliśmy. To bardzo perspektywiczna inwestycja, która zapewni Grupie Czerwona Torebka dynamiczny wzrost w kolejnych okresach.” – podkreślił Paweł Ciszek, Prezes Czerwonej Torebki S.A.
Pod koniec 2013 r. działać będzie blisko 200 sklepów w sieci Małpki Express (teraz jest 135). W 2014 r. firma planuje uruchomienie ponad 200 kolejnych placówek, a od 2015 r. zapowiada ponad 300 otwarć rocznie.
Wartość transakcji ustalono na kwotę blisko 281,5 mln zł. Jeśli jednak okaże się na podstawie audytowanych wyników finansowych Małpki za 2013 r., że osiągnięty wynik operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) będzie miał negatywne odchylenie o ponad 20% od założeń wynikających z biznes planu, wówczas Czerwona Torebka otrzyma zwrotnie blisko 10,9 mln akcji. Papiery, które ewentualnie wrócą do Czerwonej Torebki zostaną wówczas umorzone. Taki sam warunek dotyczący obowiązkowego zwrotu części akcji obowiązuje w przypadku uzyskania przez Małpkę gorszego o ponad 20% wskaźnika EBITDA w relacji do zakładanych nakładów inwestycyjnych (CAPEX). Na wszystkie objęte walory serii F do 14 grudnia tego roku obowiązuje zakaz zbywania (lock up). Z tym, że na blisko 10,9 mln akcji przewidzianych do ewentualnego umorzenia zakaz jest wydłużony do momentu uzyskania audytowanego sprawozdania finansowego Małpki za 2013 r.
Ponadto Czerwona Torebka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze br. Uzyskany w tym okresie wzrost kosztów związany z dynamicznym rozwojem działalności handlowej, przy spowolnieniu tempa rozbudowy sieci pasaży handlowych, spowodował czasowe pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej.
W pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka uzyskała 51,85 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poprawa obrotów była konsekwencją rozbudowy sieci pasaży handlowych. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się w ujęciu r/r o 18,3% do 18,96 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. Czerwona Torebka zanotowała wzrost kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, w związku z większymi nakładami poniesionymi na rozwój formatów handlowych. W  sytuacji ujemnej wyceny majątku inwestycyjnego, na co wpływ miało m.in. spowolnienie tempa budowy pasaży handlowych, Grupa Kapitałowa w I półroczu 2013 r. poniosła blisko 9,28 mln zł straty na działalności operacyjnej (EBIT), względem blisko 17,38 mln zł zysku w tym samym okresie poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto Grupa Czerwona Torebka poniosła stratę w wysokości 14,81 mln zł w porównaniu do 13,23 mln zł zysku w I półroczu 2012 r.
„Dynamiczny rozwój szerokiego wachlarza formatów handlowych związany jest ze wzrostem ponoszonych przez nas kosztów. Konieczny jest również okres na osiągnięcie progu rentowności przez realizowane projekty handlowe. Koncentracja na działalności handlowej wpłynęła z kolei na spowolnienie tempa otwierania nowych pasaży handlowych, a to przełożyło się na niższe od zakładanych zyski z wyceny majątku inwestycyjnego. Konsekwencją realizowanej strategii rozwoju było czasowe pogorszenie wyników w I półroczu br.” – stwierdził Paweł Ciszek.
Dla Spółki Czerwona Torebka I półrocze 2013 r. było okresem dynamicznej rozbudowy Grupy Kapitałowej. W jej skład w tym czasie weszła spółka Merlin.pl, wiodący na naszym rynku podmiot w segmencie e-commerce.
„Realizacja rozpoczętych, bardzo perspektywicznych projektów, jest gwarancją zdecydowanej poprawy wyników w kolejnych okresach, przy jednoczesnym  dynamicznym wzroście skali prowadzonej działalności.” – dodał Prezes Czerwonej Torebki.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram