LPP planuje wzrost sprzedaży o 13 procent z wyłączeniem Ukrainy i Rosji

Data dodania: 8 marca 2022
Autor: AK
Kategoria:

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, zarząd LPP poinformował, że na dzień 31 stycznia 2022r. (koniec roku finansowego 2021/22) spółka posiadała w Ukrainie 157 sklepów własnych marek.

W roku finansowym 2021/22 (okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy od lutego 2021 do stycznia 2022) spółka LPP Ukraina wygenerowała sprzedaż w wysokości 713 mln PLN, co stanowi ok. 5% całości sprzedaży grupy kapitałowej.

Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego w Ukrainie wszystkie sklepy należące do LPP zostały zamknięte. Spółka nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy, jednak prowadzona tam działalność zostaje zawieszona na czas nieokreślony, do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.

Ze względu na brak możliwości określenia dalszych działań na rynku ukraińskim, spółka zrobiła pełen odpis wartości wszystkich aktywów, jakie znajdują się na terytorium Ukrainy – są to sklepy (inwestycje w obcych środkach trwałych), zapasy oraz gotówka. Łączna wartość odpisu wyniosła ok. 270 mln PLN. Dokonano ponadto dodatkowego odpisu aktywów w Rosji (potencjalnie nierentowne sklepy) w kwocie ok. 250 mln PLN.

Jednocześnie zarząd LPP poinformował, że sytuacja finansowa spółki pozostaje stabilna. LPP dysponuje kwotą 2,3 mld PLN w gotówce, z czego 1,6 mld PLN środków własnych i 0,7 mld PLN dostępnych linii kredytowych. Planowany jest dalszy szybki rozwój marki Sinsay poprzez otwarcie 400 sklepów na terenie Unii Europejskiej w 2022 roku, na które podpisano już umowy najmu. Plany sprzedażowe na ten rok (z wyłączeniem rynku Ukrainy i Rosji) wskazują na możliwość osiągnięcia ponad 16 mld PLN sprzedaży, tj. wzrost o 13% r/r, z czego sprzedaż online powinna przekroczyć poziom 5 mld PLN. Szybki rozwój w Unii Europejskiej zarówno sieci sklepów, jak i eCommerce (który osiągnął udziały przekraczające 30% w sprzedaży w IV kwartale 2021/22), pozwala na zapewnienie dalszego, szybkiego rozwoju grupy LPP, niezależnie od działań mających miejsce za wschodnią granicą.

Jednocześnie zzarząd poinformował, że spółka i jej pracownicy podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie wsparcia pracownikom LPP Ukraina, ich rodzinom i bliskim oraz wszystkim innym potrzebującym pomocy. Uruchomiono specjalny punkt kontaktowy dla osób, które chcą opuścić zagrożone terytorium, organizowane są transporty od granicy polskiej w głąb kraju, zapewniana jest opieka i zakwaterowanie, ale również wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne. Z magazynów zlokalizowanych na Ukrainie rozdawana jest odzież osobom potrzebującym.

Do akcji pomocy włączone zostały też spółki zależne LPP zlokalizowane na Słowacji, Węgrzech oraz w Rumunii. Równolegle Fundacja LPP wraz z partnerami społecznymi i organizacjami pomocowymi przygotowuje szerszą akcję wsparcia rzeczowego dla Ukrainy.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram