LOTOS stawia na inwestycje mimo trudnego otoczenia

Data dodania: 4 lutego 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:

– Rynek, na którym działamy jest wyjątkowo konkurencyjny, dlatego jesteśmy zdeterminowani realizować projekty umacniające naszą pozycję. Dzięki pozyskaniu ok. 1 mld zł z ostatniej emisji mamy możliwość przeprowadzanie inwestycji, które długoterminowo zbudują dodatkową wartość dla akcjonariuszy – mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS.

LOTOS opublikował szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki spółki w 4 kw. 2014 roku. Na wyniki grupy istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 do 55 USD na dzień 31.12.2014) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy.

Uwzględnienie w naszych wynikach za 4 kw. ub.r. nawet tak istotnych odpisów - wynikających z sytuacji zewnętrznej i nie wpływających na sytuację gotówkową - nie zmienia faktu, że na koniec roku kondycja finansowa LOTOSU była dobra a przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia naszej działalności operacyjnej – mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS.

W związku ze znaczną obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych w 4 kw. ub.r. LOTOS zawiązał odpis aktualizujący wartość bilansową zapasów. Jego szacunkowa wartość wyniosła około 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny w analizowanym okresie.

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki 4 kw. ub.r., był tzw. efekt LIFO, którego szacunkowa wartość w analizowanym okresie zakładana jest na poziomie około 0,8 mld zł.

Efekt LIFO powstaje wskutek różnicy między kalkulacją kosztów surowca użytego do wytworzenia produktów na sprzedaż zgodnie ze standardem MSSF (tzw. metoda średniego ważonego kosztu) a metodą LIFO liczoną według ostatnich dostępnych cen zakupu surowca, która znacznie lepiej odzwierciedla efektywność spółek paliwowych w danym okresie.

LOTOS będzie też rozwijać sieć franczyzową. Pod koniec 2014 roku w sieci LOTOS działało 441 stacji, a plany spółki na koniec 2015 roku zakładają zwiększenie tej liczby do około 470.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram