LOTOS stawia na inwestycje mimo trudnego otoczenia

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 lutego 2015
Kategoria:
Foto: LOTOS

Foto: LOTOS

– Rynek, na którym działamy jest wyjątkowo konkurencyjny, dlatego jesteśmy zdeterminowani realizować projekty umacniające naszą pozycję. Dzięki pozyskaniu ok. 1 mld zł z ostatniej emisji mamy możliwość przeprowadzanie inwestycji, które długoterminowo zbudują dodatkową wartość dla akcjonariuszy – mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS.

LOTOS opublikował szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki spółki w 4 kw. 2014 roku. Na wyniki grupy istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 do 55 USD na dzień 31.12.2014) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy.

Uwzględnienie w naszych wynikach za 4 kw. ub.r. nawet tak istotnych odpisów - wynikających z sytuacji zewnętrznej i nie wpływających na sytuację gotówkową - nie zmienia faktu, że na koniec roku kondycja finansowa LOTOSU była dobra a przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia naszej działalności operacyjnej – mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS.

W związku ze znaczną obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych w 4 kw. ub.r. LOTOS zawiązał odpis aktualizujący wartość bilansową zapasów. Jego szacunkowa wartość wyniosła około 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny w analizowanym okresie.

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki 4 kw. ub.r., był tzw. efekt LIFO, którego szacunkowa wartość w analizowanym okresie zakładana jest na poziomie około 0,8 mld zł.

Efekt LIFO powstaje wskutek różnicy między kalkulacją kosztów surowca użytego do wytworzenia produktów na sprzedaż zgodnie ze standardem MSSF (tzw. metoda średniego ważonego kosztu) a metodą LIFO liczoną według ostatnich dostępnych cen zakupu surowca, która znacznie lepiej odzwierciedla efektywność spółek paliwowych w danym okresie.

LOTOS będzie też rozwijać sieć franczyzową. Pod koniec 2014 roku w sieci LOTOS działało 441 stacji, a plany spółki na koniec 2015 roku zakładają zwiększenie tej liczby do około 470.

INK

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

Data dodania: 9 sierpnia 2022
Franczyza czy własny biznes?
Data dodania: 8 sierpnia 2022
Franczyza na niepewne czasy
Data dodania: 5 sierpnia 2022
Żabka liczy już 8500 sklepów
Data dodania: 4 sierpnia 2022
Fit Cake robi swoje

zobacz więcej

Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram