Leasing dla przedsiębiorcy

Autor: Redakcja
Kategoria:

Procedury są prostsze niż przy kredycie. Zdarza się, że informację o przyznaniu klientowi leasingu jesteśmy w stanie uzyskać w kilka godzin - mówi Marcin Pawłowski, prezes firmy EUROGROUP Polska Sp.z o.o., która jest właścicielem sieci franczyzowej Leasing-Experts.

Proszę o przybliżenie podstawowych informacji na temat rynku leasingu, na którym działa Państwa firma. Na czym polega ta forma finansowania, kto najchętniej z niej korzysta? Czy, a jeśli tak, to w jakim tempie, rynek ten rośnie?

Marcin Pawłowski:
Leasing jest to forma finansowania, dzięki której leasingobiorca może korzystać przez ustalony okres z wybranego środka trwałego, np. samochodu, nieruchomości czy maszyny, bez konieczności kupowania go, w zamian za miesięczną opłatę – ratę leasingową. Rynek leasingu, podobnie jak cały rynek finansowy, pod koniec 2008 roku został dotknięty przez kryzys, odczuwalny także w 2009 roku. Ale już od marca 2010 notujemy stałą tendencję wzrostową. Według danych Związku Leasingu Polskiego, w 2010 roku wartość aktywów finansowanych leasingiem wzrosła wobec 2009 roku o 22 proc. W pierwszym kwartale bieżącego roku wzrost ten wyniósł 26 proc. rok do roku, a w drugim kwartale – 30 procent. Największe ożywienie nastąpiło w sektorze pojazdów ciężarowych, samolotów, statków, kolei (wzrost o ok. 70 proc. w I półroczu 2011), a także IT (+ ok. 40 proc.) oraz nieruchomości (+14,6 proc.). Z leasingu korzystają głównie przedsiębiorstwa, ale ostatnio dostęp do tej formy finansowania został otwarty także dla klientów indywidualnych.

Ile oddziałów posiada Leasing-Experts? Dlaczego zdecydowali się Państwo na rozwój poprzez franczyzę?

Leasing-Experts_KoskiePod szyldem Leasing-Experts działa obecnie nasza jedna jednostka własna, 6 franczyzowych, a siedem kolejnych jest w trakcie organizacji. Jesteśmy jedynym brokerem skupiającym się na leasingu i oferującym franczyzę. Zdecydowaliśmy się na to z kilku powodów. Franczyza jest dla nas alternatywą wobec rozwoju sieci mobilnych doradców. Sieć franczyzowa gwarantuje nam jednak większą stabilność współpracy z partnerami, wymaga też określonej inwestycji z ich strony, co podnosi poziom motywacji wśród osób prowadzących oddziały. Znaczenie ma dla nas też oczywiście strona finansowa przedsięwzięcia. Nie musimy inwestować własnych środków w otwarcie i utrzymanie kolejnych oddziałów, a jednocześnie otrzymujemy zastrzyk gotówki w postaci opłat franczyzowych, które przeznaczamy na inwestycje w rozwój naszego przedsięwzięcia.

Czym się Państwo kierują przy wyborze kandydatów na franczyzobiorców? Jakie wymogi powinni oni spełniać?

Podstawowy wymóg to posiadanie środków niezbędnych do inwestycji, a składa się na nią opłata licencyjna, wyposażenie placówki oraz środki na utrzymanie płynności w pierwszym okresie działalności, przez ok. 3 miesiące. Kwota ta zaczyna się od 20 tys. zł. Wymagamy też niekaralności, wysokiej motywacji, chęci prowadzenia własnej firmy z branży finansowej. Samo doświadczenie w branży nie jest konieczne. Nasi obecni franczyzobiorcy to mniej więcej w połowie osoby z doświadczeniem w finansach, zaś druga połowa go nie posiada.

Klienci Leasing-Experts to zapewne w większości firmy. W jaki sposób pozyskuje się takich klientów? Czy jest to trudniejsze niż w przypadku klientów indywidualnych, z którymi zazwyczaj współpracują franczyzobiorcy innych sieci z branży finansowej (banki, pośrednictwo finansowe)?

leasing_experts_wizualizacjaRzeczywiście nasi doradcy muszą bardziej wyjść do klienta. Rzadziej zgłasza on się sam do oddziału, częściej inicjatywa wychodzi od nas. Korzystamy z czterech głównych ścieżek pozyskiwania klientów: poprzez działalność oddziałów, które bezpośrednio kontaktują się z firmami na swoim obszarze działania, poprzez współpracę z zewnętrznymi, mobilnymi doradcami, poprzez współpracę z dostawcami, dealerami urządzeń i pojazdów, oraz poprzez infolinię i formularze kontaktowe zamieszczone na naszej stronie www.leasing-experts.pl. Warto jednak dodać, że niedawno na naszym rynku pojawił się leasing konsumencki. To świeży produkt, klienci indywidualni na razie rzadko z niego korzystają, ale to będzie się zmieniać. Na Zachodzie bardzo duża część rynku leasingu związana jest klientami indywidualnami. To oznacza, że także w naszym biznesie dojdziemy z czasem do takiego modelu, w jakim pracują oddziały bankowe czy pośrednictwa finansowego, więcej klientów będzie zgłaszało się bezpośrednio do naszych oddziałów po ofertę leasingu.

Leasing traktowany jest zazwyczaj jako alternatywa wobec kredytu. Jakie są zalety tej formy finansowania? Czy ma ona jakieś wady?

Zalet jest bardzo wiele. Wymienię kilka najważniejszych. Koszt leasingu jest często niższy niż kredytu. Klientami firm leasingowych mogą być firmy, które wykazują starty i które kredytu raczej nie dostaną. Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu i  tym samym pomniejszają wartość podatku dochodowego płaconego przez firmę. Istnieje też możliwość odliczenia VAT-u do 12 tys. zł. Korzystając z leasingu, można zrealizować inwestycję, wyposażyć firmę w nowoczesne urządzenia, nie inwestując przy tym środków własnych i nie zmniejszając tym samym płynności finansowej firmy. Istnieją oferty pozwalające na skorzystanie z tej formy finansowania przy 0% wpłacie wstępnej. Uzyskanie leasingu jest też szybsze i prostsze niż kredytu, wymaga mniej formalności i skomplikowanych procedur. Co istotne, informacje o leasingach nie są rejestrowane w Biurze Informacji Kredytowej.
A wady? Główną jest chyba to, że właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa. Istnieją też ograniczenia co do możliwości skrócenia okresu finansowania oraz cesji leasingu.

Jakie są standardowe procedury związane z leasingiem, ile trwają, jaka zazwyczaj może być wartość leasingu?

Zdarza się, że informację o przyznaniu klientowi leasingu jesteśmy w stanie uzyskać w kilka godzin. Do kwoty 300 tys. zł wartości środka trwałego finansowanego leasingiem nie są wymagane dokumenty finansowe firmy. Wystarczą dokumenty rejestrowe firmy i oświadczenie o dochodach. Wynika to z tego, że firma leasingowa jest lepiej zabezpieczona niż bank udzielający kredytu, jej aktywem pozostaje bowiem finansowany leasingiem środek trwały. Dlatego też bardzo istotnym kryterium tego, czy otrzymamy leasing, jest jego przedmiot oraz fakt, czy jest on łatwo zbywalny. Leasingiem mogą być finansowane inwestycje już od 1000 zł (np. aparat czy komputer) aż po warte kilkadziesiąt milionów złotych nieruchomości.

Osoby, które otwierają swoją pierwszą działalność np. na zasadzie franczyzy, mają zazwyczaj problem z pozyskaniem kredytu. A jak to jest z leasingiem?

Istnieje możliwość finansowania leasingiem inwestycji firm rozpoczynających działalność. Leasing-Experts współpracuje z 4 firmami leasingowymi, które mają odpowiednie produkty w swojej ofercie dla nowych firm. Aby taki przedsiębiorca mógł uzyskać leasing, wystarczy, że przedstawi wpis do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania NIP i Regon. Musi także posiadać minimum 7 proc. wartości leasingowanego środka tytułem wpłaty wstępnej. Ze względu na to, że ryzyko finansowania leasingiem nowych firm jest wyższe to nie wszystkie środki trwałe mu podlegają, a jedynie te, na które rzeczywiście w razie takiej konieczności z łatwością będzie można znaleźć innych chętnych. Należą do nich pojazdy osobowe nowe i używane do 3,5 tony i powyżej, przyczepy, naczepy, maszyny budowalne i wózki widłowe.   

Często pośredniczą Państwo w finansowaniu leasingiem inwestycji start up'ów?

Zrealizowaliśmy już w sieci kilka takich transakcji. Niedużo, ale wynika to z dość niskiej świadomość tego, iż taka forma finansowania jest przeznaczona również dla nowo powstałych firm. Kolejnym mało znanym produktem na rynku jest tzw. leasing zwrotny (techniczny i płynnościowy).

Na czym on polega?

Daje firmie możliwość odzyskania środków zainwestowanych w sprzęt, nieruchomość, pojazdy. Jest bardzo przydatny szczególnie w sytuacji, gdy firma ma problemy z płynnością finanasową. Firma może odsprzedać wybrany środek trwały leasingodawcy, uzyskując w gotówce do 80 proc. jego wartości. Dalsza procedura jest bez zmian – firma może użytkować nadal ów sprzęt w zamian za raty leasingowe.

Powiedzmy może jeszcze kilka słów o wspomnianym już wcześniej leasingu konsumenckim, który jest nowością na polskim rynku. Kto i na jakich zasadach może z niego korzystać?

Leasing_ExpertsMogą z niego korzystać wszyscy, którzy posiadają stałe dochody z tytułu umowy o pracę na czas określony, nieokreślony bądź innych umów cywilno-prawnych, umów dzierżawy bądź najmu, a także osoby wykonujące wolne zawody, emeryci, renciści, rolnicy. Spodziewamy się, że największą popularnością będzie cieszyło się finansowanie pojazdów. Leasing jest bardzo dobrą alternatywą wobec kredytu. Do tego jest tańszy, łatwiej go uzyskać – do 100 tys. zł wartości leasingowanego przedmiotu nie są potrzebne żadne zaświadczenia o dochodach. Co istotne, leasingodawcy posiadają umowy z ubezpieczycielami, dzięki którym istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnej oferty na OC i AC.

A na jakiego rzędu finansowe profity mogą liczyć osoby, które zdecydują się związać zawodowo z rynkiem leasingu i poprowadzić oddział Leasing-Experts?

Kwota inwestycji w nasz oddział to minimum 20 tys. zł. Oczekujemy też, że nasi franczyzobiorcy zabezpieczą środki na prowadzenie działalności przez minimum 3 miesiące – tyle czasu może zająć rozkręcenie działalności i osiągnięcie poziomu rentowności. Zwrot z inwestycji powinien nastąpić dość szybko, do 6 miesięcy. Czasami realizacja jednej lub dwóch średniej wielkości transakcji leasingowej wystarczy do odzyskania zainwestowanych środków w opłatę licencyjną. A jeśli dany franczyzobiorca zechce się specjalizować w większych transakcjach, np. finansowaniu nieruchomości, prowizje z realizacji jednej transakcji mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Przewidujemy, iż IV kwartał tego roku będzie jednym z lepszych, firmy często odkładają inwestycje na końcówkę roku.

Rozmawiała Joanna Cabaj - Bonicka

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram