Kredyty konsumpcyjne regulujemy w terminie

Autor: Redakcja
Kategoria:
Kredyty konsumpcyjne regulujemy w terminie; Foto: freeimages.com

Wartość Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec II kw. 2014 r. wyniosła 61,9. Oznacza to nieznaczny spadek indeksu (o 0,7) w porównaniu do odczytu na koniec I kw. 2014 r., gdy wynosił on 62,6. – Dane potwierdzają, że w ostatnich 2,5 latach mamy do czynienia z wysoką terminowością obsługi zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Zaznacza, że z jednej strony świadczy to o dobrej sytuacji finansowej gospodarstw domowych korzystających z kredytów, z drugiej strony o dobrej jakości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w ostatnich latach przez banki.

BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych informuje o tym, czy w danym okresie następuje poprawa czy pogorszenie terminowości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów konsumpcyjnych: gotówkowych, ratalnych, kart kredytowych oraz limitów kredytowych.

Na horyzoncie nie widać istotnych czynników, zwłaszcza na rynku pracy, które mogłyby w krótkim czasie spowodować znaczne obniżenie jakości obsługi kredytów. Warto zwrócić uwagę, że wysoka jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych utrzymuje się w warunkach silnych wzrostów sprzedaży wynikających z poprawy nastrojów konsumenckich. W I półroczu 2014r. zanotowano rekordową sprzedaż kredytów gotówkowych i ratalnych na poziomie 37,7 mld zł. Jest to najwyższa w historii sprzedaż w pierwszej połowie roku. Należy pamiętać, że poprzednie rekordy sprzedaży kredytów konsumpcyjnych z lat 2007-2008 spowodowały pogorszenie się jakości portfeli banków. Tym razem jakość kredytowania wydaje się być wysoka – dodaje dr Mariusz Cholewa.

Im wyższa wartość indeksu, tym lepsza kondycja kredytów konsumpcyjnych, rozumiana jako terminowość ich spłat. Oznacza to, że mniej rachunków kredytowych wpada w opóźnienia bądź zwiększa już istniejące przeterminowanie. Tym samym indeks bada, czy kredytobiorcom łatwiej czy trudniej regulować ich zobowiązania. Spadek wartości indeksu oznacza, że w porównaniu z poprzednim okresem, dla większej części czynnych rachunków kredytowych pojawiło się przeterminowanie lub nastąpiło pogorszenie statusu przeterminowania. Pośrednio indeks wskazuje również zmiany w sytuacji domowej gospodarstw domowych.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram