Kredyt hipoteczny do 200 tysięcy złotych – gdzie wziąć?

Data dodania: 31 lipca 2019
Foto: Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny do kwoty 200 000 zł przeznaczony na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe warto zaciągnąć w banku, który zaoferuje najtańszą ofertę kredytowania. Można ją wybrać za pomocą porównywarki kredytowej, biorąc pod uwagę poziom RRSO kredytu oraz łączne koszty kredytowania.

Kredyt hipoteczny adresowany jest do osób, które mają możliwość zabezpieczenia zobowiązania finansowego z wykorzystaniem hipoteki ustanawianej na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości. Można go zaciągnąć w wielu bankach. Pytanie tylko, w którym najlepiej to zrobić.

Kredyt ze specyficznym zabezpieczeniem

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w art. 3 określa, że kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez bank na podstawie pisemnej umowy kredytowej. Przez umowę tę należy rozumieć umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą bądź prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia albo utrzymania:

• prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, jak i ich budowy lub przebudowy;
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
• udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Hipoteka jest ważnym elementem przy udzielaniu kredytu hipotecznego. To ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala na zabezpieczenie wierzytelności bankowej. Hipoteka podlega wpisowi do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku, w wyniku czego kredyt hipoteczny jest solidnie zabezpieczony. Jeśli w toku spłaty takiego kredytu kredytobiorca przestałby uiszczać raty kapitałowo-odsetkowe, wówczas bank może dochodzić zwrotu swoich wierzytelności właśnie z tytułu hipoteki na nieruchomości.

Kto może dostać kredyt hipoteczny?

Banki stawiają wiele warunków klientom ubiegającym się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Wśród nich są:

• złożenie wniosku kredytowego na formularzu przewidzianym przez bank;
• złożenie wszystkich dokumentów jako załączników do wniosku kredytowego, w tym dokumentów dochodowych, potwierdzających tożsamość kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z kupowaną nieruchomością;
• posiadanie przez klienta odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej;
• posiadanie przez klienta dobrej historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej;
• posiadanie przez klienta co najmniej 20-procentowego wkładu własnego;
• ustanowienie wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego banki muszą żądać od klientów wkładu własnego na kredyt hipoteczny. Powinien on wynieść minimum 20 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Niemniej w wielu bankach akceptowane są wnioski kredytowe klientów, którzy dysponują tylko 10-procentowym wkładem. Kredyt może zostać wtedy przyznany, jeśli klient zabezpieczy w akceptowalny przez kredytodawcę sposób pozostałą, wymaganą część wkładu. Często w takim przypadku banki sugerują wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale na przykład do czasu jej ustanowienia banki będą oczekiwały wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia pomostowego. Składki na takie ubezpieczenie są opłacane przez okres, w którym nie zostanie jeszcze wpisana przez sąd hipoteka na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Gdzie zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Każdemu kredytobiorcy, który chce wziąć kredyt, powinno zależeć na tym, aby uzyskać możliwie jak najkorzystniejszą ofertę. Warto wtedy porównać kilka kredytów ze sobą, a później wybrać najlepszy z nich. Pomocna okazuje się wówczas porównywarka kredytowa, taka jak Totalmoney.pl. Sprawdźmy, ile będzie kosztował potencjalny kredyt hipoteczny na kwotę 200 000 zł zaciągany na 25 lat:

• PKO BP – Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt, oprocentowanie 2,82 proc., RRSO 2,86 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 278 941,36 zł, rata miesięczna 929,80 zł

• Citi Handlowy – oprocentowanie 3,41 proc., w skali roku, RRSO 3,56 proc., prowizja 1 proc., kwota do spłaty 300 460,70 zł, rata miesięczna 1 001,54 zł;

• Millennium Bank – oprocentowanie 3,72 proc. w skali roku, RRSO 3,78 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 307 499,87 zł, rata miesięczna 1 025,00 zł.

Już na pierwszy rzut oka widać, że propozycja PKO BP spośród trzech podanych jest najkorzystniejsza. Zarówno jeśli chodzi o wysokość oprocentowania nominalnego, jak i RRSO. Ponadto bank ten nie pobiera prowizji od klienta za przystąpienie do kredytu.

O czym pamiętać, wybierając kredytodawcę?

Porównanie ofert kredytowych pozwala wskazać najkorzystniejszą ofertę kredytowania dla modelowego kredytu i kredytobiorcy. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek kredytowy w bankach rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego nie można sztywno trzymać się tego, co znalazło się w porównaniu lub rankingu kredytów hipotecznych. Przy dobrej sytuacji finansowej klient może negocjować wysokość marży bankowej, co wpłynie korzystnie na oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design