Krajobraz po bitwie –wyniki przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami koronakryzysu

Data dodania: 23 września 2020
Kategoria:
Foto: pixabay.com

Mogło być gorzej – wynika z danych raportu Pekao S.A., dotyczącego wyników sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020. Mniejsza skala recesji, duża elastyczność w zakresie kosztów działalności oraz realne wsparcie finansowe udzielone firmom w ramach tarczy antykryzysowej sprawiły, że Polska była (wg. Eurostat) jednym z zaledwie 3 krajów UE, w których firmy w drugim kwartale 2020 były w stanie zwiększyć swoją nadwyżkę operacyjną brutto.

Miniony kwartał był pod wieloma względami rekordowo słaby. Po polskich firmach oczekiwano rekordowo złych wyników finansowych, tymczasem okazało się, że Polska w drugim kwartale 2020 należała do najmniej dotkniętych przez pandemię Covid-19 gospodarek Unii Europejskiej. Spadek PKB, który wyniósł 7,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019, to niewiele w porównaniu z Hiszpanią, Francją czy Włochami, gdzie PKB zmalało o 20 proc. lub nawet więcej.

- W Polsce bardzo szybko wprowadzono ograniczenia społeczne. Jeśli odniesiemy to do liczby przypadków Covid-19, lockdown ostatecznie był mniej dotkliwy niż w krajach Europy Zachodniej. Istotnym czynnikiem ograniczającym skalę spadku PKB była też struktura gospodarki - mniejszy udział branży turystycznej, hoteli i gastronomii – powiedział Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A.

Pierwsze półrocze 2020 przyniosło historycznie silny spadek przychodów. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 o 3,7 proc. spadła sprzedaż krajowa, o 5,7 proc. przychody ogółem, a o 10,6 proc. eksport. W Polsce nie doszło do masowych upadłości, których można było oczekiwać na początku pandemii. Kryzys uderzył punktowo: najbardziej w eksporterów silnie wkomponowanych w globalne łańcuchy dostaw oraz branże objęte restrykcjami wprowadzonymi w związku z pandemią.

Najwyższe spadki zanotowały: hotele i restauracje (28,6 proc.), górnictwo i wydobycie (13 proc.), administrowanie i wsparcie firm (10,1 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,4 proc.).

Najwyższe wzrosty natomiast zanotowały sektory gospodarki wodnej i odpadami (7,4 proc.), informacji i telekomunikacji (4,9 proc.) i budownictwa (4,5 proc.).

Dane zawarte w raporcie Pekao S.A. pokazują, że choć zyski firm w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 spadły średnio o 18 proc., a wynik operacyjny zmalał o 3,3 mld zł, polskie przedsiębiorstwa dobrze poradziły sobie z wyzwaniami biznesowymi i uniknęły poważniejszych trudności na poziomie podstawowej działalności operacyjnej.

Wynik netto sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020 zmalał do 65,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem w 2019, gdy wyniósł 79,1 mld zł. Utratę części przychodów firmy jednak zrekompensowały sobie skuteczną optymalizacją kosztów – w czym znacząco pomógł spadek kosztów towarów oraz surowców i energii.

Najlepszy wynik netto miały małe firmy, które zanotowały wzrost o 4,3 proc. (0,5 mld zł). Firmy średnie wykazały niewielki spadek 0,4 proc (0,1 mld zł). Natomiast dla dużych firm wynik netto znacząco zmalał o 28,7 proc (14,3 mld zł).

Spadek przychodów ze sprzedaży natomiast zanotowały wszystkie przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm (10 do 49 pracowników) wyniósł 5,3 proc., średnich (50-249 osób) 3,6 proc., natomiast w przypadku dużych (pow. 250 osób) 6 proc.
- Sektor MŚP był przede wszystkim beneficjentem pomocy w ramach Tarcz Antykryzysowych czy Finansowych. Firmy z tego sektora były również mniej zależne od popytu zewnętrznego i globalnej koniunktury niż firmy największe – wyjaśnił Ernest Pytlarczyk.
Polskie firmy w drugim kwartale 2020 poprawiły wyniki operacyjne najmocniej w całej Unii Europejskiej. Nadwyżka operacyjna brutto (produkcja globalna minus zużycie pośrednie i wynagrodzenia dla pracowników) przedsiębiorstw wyniosła w naszym kraju 14 proc., podczas gdy firmy najsilniejszych gospodarek UE zanotowały znaczący spadek NOB: Hiszpania o 26 proc., Włochy o 23 proc., Francja o 20 proc, Niemcy o 9 proc.

Sytuacja finansowa firm jest jednak bardzo zróżnicowana. Raport Pekao S.A. przedstawia punktowy (punktacja od 1 – najgorsze, do 4 – najlepsze) scoreboard sytuacji finansowej poszczególnych sektorów. Wynika z niego, że w najlepszej sytuacji znalazły się: utrzymywanie porządku budowlanego, gospodarka odpadami, energetyka i gazownictwo, działalność prawnicza, księgowa oraz weterynaryjna, branże chemiczna i spożywcza oraz pozostała działalność profesjonalna.

Na dole tablicy punktowej znalazły się natomiast: górnictwo węgla, produkcja sprzętu transportowego oraz urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu AGD, motoryzacja, turystyka, sport i rekreacja oraz poczta i usługi kurierskie.
- Mamy już końcówkę trzeciego kwartału i oczywiście mierzymy aktywność firm i konsumentów nawet na bazie dziennej, wykorzystując dane bankowe. To co widzimy to powrót wielu branż do normalności. Są jednak sektory, które muszą nadal zmagać się z ograniczeniami oraz samoograniczeniami konsumentów. Sektory te będą zmuszone do restrukturyzacji kosztów i zatrudnienia w kolejnych miesiącach. Będzie to czynnik w dużej mierze odpowiadający za przewidywany przez nas dalszy wzrost stopy bezrobocia, jednak poziom, jaki wskaźnik ten osiągnie będzie wyraźnie niższy niż prognozy ferowane na początku kryzysu – podkreślił główny ekonomista Banku Pekao S.A.

Trendy obserwowane w trzecim kwartale 2020 pozwalają na ostrożny optymizm. Ruszył eksport, a na ścieżkę wzrostu wróciła krajowa konsumpcja, która odzwierciedla zarówno stabilność rynku pracy, jak i ograniczoną skalę pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Raport Pekao S.A. wykazuje, że w porównaniu z drugim kwartałem 2020, w trzecim kwartale możemy oczekiwać wzrostu PKB nawet o 8 proc.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design