Koniunktura w sektorze przemysłowym na dobrym poziomie

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: sxc.hu

Według danych HSBC, w marcu br. indeks PMI dla Polski spadł do 54 pkt z 55,9 pkt odnotowanych w lutym. To niewielki spadek. Polski przemysł, który wypracowuje ponad 20% PKB, rośnie w tempie charakterystycznym dla okresów dobrej koniunktury gospodarczej.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan zaznacza, że choć indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro w marcu jest niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach, ciągle znajduje się na wysokim poziomie.

Przedsiębiorstwa sygnalizują nieco mniejsze tempo wzrostu nowych zamówień na rynku krajowym, ale wskaźnik nowych zamówień jest nadal na poziomie powyżej 55 pkt. Silniej niż dynamika zamówień krajowych spadła dynamika nowych zamówień eksportowych. To nieco zaskakujące zjawisko ponieważ w Niemczech, u naszego głównego partnera biznesowego, utrzymuje się bardzo dobra koniunktura (rośnie PKB, jest duża nadwyżka handlowa, niska inflacja i rekordowo niskie bezrobocie). Poprawia się również sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia ponad 70% naszego eksportu – komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

W opinii eksperta, to nie słabsza koniunktura w UE jest przyczyną spadku nowych zamówień eksportowych, lecz raczej obawy o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą. Potwierdzeniem tej hipotezy są wyraźne deklaracje firm przemysłowych, że będą zatrudniać pracowników, bo uruchamiają nowe projekty i inwestują w celu poprawy wydajności (wskaźnik zatrudnienia osiągnął w marcu trzeci najwyższy poziom w historii badań).

Jak dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, marcowy PMI pokazuje, że przemysł, który wypracowuje ponad 20% PKB, rośnie w tempie charakterystycznym dla okresów dobrej koniunktury gospodarczej. Trzeba zapewne brać pod uwagę, że w części branż w sektorze przemysłowym (chemia, farmaceutyki, kosmetyki, produkcja maszyn i urządzeń) mogą spaść przychody z eksportu (Rosja i Ukraina), ale dotychczasowe doświadczenie mówi, że mobilizuje to firmy do szukania nowych rynków zbytu. Na pewno będzie tak i w tym przypadku. I nie ma żadnych przesłanek do korygowania prognoz wzrostu gospodarczego w dół.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram