Klimat biznesowy lepszy w drugiej połowie roku 

Data dodania: 4 sierpnia 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Klimat biznesowy lepszy w drugiej połowie roku; Foto: freeimages.com

Polskie firmy wierzą, że w drugim półroczu nastąpi poprawa klimatu biznesowego – wynika z najnowszych danych Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP.

Polscy przedsiębiorcy odczuli w lipcu br. dalszą poprawę klimatu biznesowego. Wyraźnie rośnie także ich optymizm w odniesieniu do sytuacji przyszłej. Spowolnienie, jakiego doświadczyła polska gospodarka w II kw., może mieć więc przejściowy charakter - wskazują wyniki lipcowej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Na podstawie badań ankietowych w lipcu 2014 roku Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 106,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 105,9 pkt w czerwcu. Polepszeniu uległa również prognoza w perspektywie najbliższych 6 miesięcy - wzrosła ona ze 120,9 pkt w poprzednim miesiącu do 129,5 pkt w lipcu.

Wyniki badania wskazują na rosnący optymizm polskich firm - aż 38% ankietowanych podmiotów wskazało na poprawę swojej sytuacji biznesowej w lipcu. Odpowiedzi ankietowanych sugerują, iż pomimo spowolnienia, jakie dało się odczuć w II kw. bieżącego roku, ożywienie gospodarcze w Polsce będzie kontynuowane.

Polscy przedsiębiorcy - mimo poprawy ogólnej oceny sytuacji - odczuwają jednak wyraźny spadek tempa wzrostu liczby nowych zamówień. Przyspiesza natomiast ich aktywność zakupowa, która po czerwcowych spadkach znowu zaczęła się charakteryzować dodatnią dynamiką. Poprawę koniunktury gospodarczej może zwiastować również spowalniający spadek stanu zapasów oraz cen sprzedaży.

Coraz więcej sygnałów wskazuje więc na to, że firmy wyczerpały już możliwości dalszego wykorzystywania zalegających w ich magazynach wyrobów gotowych, materiałów lub półproduktów i w kolejnych miesiącach będą musiały odtwarzać stan rzeczowych aktywów obrotowych, przyczyniając się do wzrostu popytu krajowego. Malejąca presja na spadek cen sprzedaży może natomiast pozytywnie oddziaływać na wynik finansowy przedsiębiorstw, czemu niestety towarzyszy jednak wzrost cen kupowanych przez nie dóbr lub usług. Niweluje to w istotnej mierze ten pozytywny efekt. Odnotowano także mniejszy spadek opóźnień płatności, zaś tempo wzrostu zatrudnienia maleje już trzeci miesiąc z rzędu.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 10 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt - sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram