Jest wyrok w sprawie Tigera i FoodCare

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Dariusz Michalczewski
Michalczewski wygrał proces sądowy z FoodCare.

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie, która toczyła się pomiędzy Dariuszem Tigerem Michalczewskim a firmą FoodCare. Jednoznacznie potwierdził, że prawo do oznaczenia Tiger dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Tiger Michalczewski i podtrzymał w mocy wcześniejsze postanowienia zakazujące firmie FoodCare sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem Tiger.

Proces dotyczył tego, kto ma prawo do używania oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy, zawartej pomiędzy Dariuszem Tiger Michalczewskim i spółką FoodCare, na podstawie której FoodCare produkował napój energetyczny TIGER na licencji Dariusza Tiger Michalczewskiego w latach 2003- 2010.

Umów należy dotrzymywać

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że działanie spółki FoodCare było sprzeczne z dobrymi obyczajami, zwłaszcza z zasadą „pacta sunt servanda”, która mówi, że „umów należy dotrzymywać”. Sąd uznał, że spółka Wiesława Włodarskiego nie zachowywała się lojalnie wobec swojego partnera, czyli Dariusza Tiger Michalczewskiego, a używanie oznaczenia TIGER przez FoodCare miało charakter zależny. Sąd ocenił działania FoodCare wobec Dariusza Tiger Michalczewskiego jako wręcz „nieobyczajne”.

Zasady zostały złamane

Sąd podtrzymał w mocy wcześniejsze postanowienia zakazujące firmie FoodCare sprzedaży i reklamy napojów energetycznych z oznaczeniem Tiger. Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja „Równe Szanse” Dariusza Tiger Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą FoodCare, wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego.

Umowa między stronami kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do  Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków  towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku.

Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na kolejnych 50 lat oraz obowiązywała także spadkobierców Darka. Pomimo rozwiązania umowy Spółka FoodCare nadal prowadziła sprzedaż produktu z oznaczeniem Tiger oraz wykorzystywała skojarzenia ze znakiem Tiger, przy reklamie swojego nowego produktu.

Już w styczniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie zakazujące firmie FoodCare wprowadzania do obrotu i promocji napojów z oznaczeniem Tiger. Po złożeniu zażalenia przez FoodCare sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, który ostatecznie oddalił zażalenie spółki FoodCare. Oznaczało to, że na czas trwania procesu firma FoodCare ma zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy wszystkich produktów zawierających oznaczenia „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „Tiger”, niezależnie od sposobu jego przedstawiania.

Dodatkowo Sąd postanowił o zajęciu wszystkich produktów w postaci napojów energetycznych,w szczególności w puszkach i butelkach, zawierających oznaczenie „Tiger”, a także materiałów reklamowych znajdujących się w posiadaniu FoodCare.

Wszystko się potwierdziło

Obecny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie jednoznacznie potwierdza, że po rozwiązaniu przez Fundację „Równe Szanse” umowy z firmą FoodCare wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger. Wcześniej w grudniu 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w procesie toczącym się pomiędzy Fundacją Dariusza Michalczewskiego „Równe Szanse”, a firmą FoodCare swoim wyrokiem również jednoznacznie potwierdził, że spółka Wiesława Włodarskiego po zakończeniu współpracyz Fundacją używała oznaczenia Tiger bezprawnie.

Wyrok Sądu w Krakowie jest bardzo istotny także w kontekście złożonego pod koniec 2014 roku przez Dariusza Tiger Michalczewskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejnego pozwu przeciwko spółce FoodCare o zapłatę odszkodowania w wysokości prawie 22 mln zł za bezprawne korzystanie z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej oraz dalszych pozwów odszkodowawczych.

To bardzo ważny wyrok, kolejny na moją korzyść i druzgocący dla FoodCare. Sądy są jednomyślne w mojej sprawie i to jest najważniejsze. Wyrok w Krakowie po raz kolejny potwierdza, że niegodziwych zachowań w biznesie, metod, jakie stosuje firma FoodCare, nie można tolerować. W życiu i biznesie działa się fair i nie łamie zawartych umów – mam nadzieję, że firma Pana Włodarskiego będzie o tym pamiętała w przyszłości” – podsumował Dariusz Tiger Michalczewski.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram