Jeśli nowy sklep, to przeważnie we franczyzie

Data dodania: 25 września 2017
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Sklep Lewiatan
Jeśli nowy sklep, to przeważnie we franczyzie

Blisko 1/5 właścicieli sklepów planuje otwarcie kolejnej placówki w ciągu 12 miesięcy. Większość z nich (ponad 55%) zamierza to zrobić w modelu franczyzowym – wynika z „Profil polskiego przedsiębiorcy – właściciela sklepu detalicznego”.

Autorzy badania zrealizowanego na zlecenie Akademii Umiejętności Eurocash oraz Polskiej Izby Handlu przez Keralla Research – Instytut Rozwiązań B2B zaznaczają, że wśród zachęt wejścia do franczyzy przedsiębiorcy najczęściej wymieniają: wspólne źródło dostaw i zakupów, rozpoznawalną markę, wsparcie i doradztwo franczyzodawcy, niższe koszty marketingu i promocji oraz większe możliwości konkurowania.

Ponad połowa badanych właścicieli sklepów szans rozwoju firmy upatruje w dobrej ofercie swojego sklepu w porównaniu do tego, co można znaleźć u konkurencji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na rozwój firmy, bardzo liczna grupa (37%) podkreśla zbudowane, dobre relacje z klientami. Dla blisko 18% badanych szansą rozwoju jest również sam wygląd sklepu, który jest według nich nowoczesny, a przez to atrakcyjny dla konsumentów.

Do głównych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś detalista, zaliczany jest natomiast odczuwalny wzrost konkurencji. Na ten czynnik uwagę zwróciło 58% badanych. 3/4 z nich jako największą konkurencję postrzega średnie i duże sklepy sieciowe, w tym dyskonty. Wzrost kosztów prowadzenia działalności to kolejna najczęściej wskazywana bariera rozwoju firmy (44%). Czynnikiem mającym negatywny wpływ na prowadzenie biznesu są również obserwowane zmiany w prawie, które bezpośrednio dotyczą handlu (22%). Co ciekawe, jedynie 2% badanych obawia się rozwoju e-sklepów.

Mimo presji wywieranej przez konkurentów, prowadzenie sklepu w ocenie przedsiębiorców pełni ważną rolę dla społeczności lokalnych. W szczególności buduje relacje międzyludzkie i jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na zadowolenie z życia mieszkańców, zwłaszcza dzięki codziennemu dostarczaniu szerokiej oferty produktów, w tym regionalnych.

Franczyza pomocna w sukcesji

Z przeprowadzonego badania wynika również, że sukcesja, będąca ważnym tematem dla całej krajowej gospodarki, jest aktualnym zagadnieniem także dla polskiego handlu detalicznego. Już 35% przedsiębiorców prowadzi sklep ponad 20 lat, a niemal 40% przekroczyło 50-ty rok życia. Ponad połowa właścicieli sklepów ma potencjalnie komu przekazać swój biznes. Blisko 55% wskazuje, że potencjalnym sukcesorem mogłaby być osoba z rodziny, a kolejne 2% – że ktoś spoza rodziny.

Za największe wyzwania podczas ewentualnej sukcesji przedsiębiorcy wskazali: trudność nauczenia kogoś prowadzenia biznesu (27%), koszt całej operacji (20%) oraz obawę przed niepowodzeniem (blisko 20% wskazań).

Sukcesja sklepu działającego we franczyzie daje w ocenie blisko 85% franczyzobiorców przewagi sukcesorowi „na starcie”. Za najważniejszą przedsiębiorcy uznają możliwość zaoferowania lepszych cen we franczyzie, co daje przewagi nad konkurencją (45%). Za niebagatelną przewagę uznano też wsparcie sieci w codziennej działalności, która daje w efekcie oszczędność czasu (30%). Zdaniem badanych, kolejne ważne argumenty to: niższe ryzyko finansowe dla przejmującego taki sklep, generalnie wyższe bezpieczeństwo dla biznesu i zatrudnionych w nim osób, a także dostęp do najnowszych rozwiązań oraz wiedzy, jak działać w handlu.

Większość ankietowanych uważa, że kierunkowe wykształcenie może być przydatne przy przejmowaniu biznesu, ale tylko 18% uważa je za konieczne dla udanej sukcesji. Zdaniem 34% badanych, wystarczy „mieć rękę do biznesu” lub „dobrą intuicję”, a wiedzę zawsze można uzupełnić już w trakcie działalności.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram