Jak sfinansować uruchomienie własnego biznesu

Data dodania: 21 sierpnia 2014

Każdy kto kiedykolwiek planował uruchomienie własnego biznesu zastanawiał się nad tym, jaki sposób finansowania będzie odpowiedni do profilu działalności jego firmy. Zapytaliśmy więc ekspertów i przedsiębiorców z jakich rozwiązań warto skorzystać. Z naszymi rozmówcami idziemy po kredyt, leasing i faktoring.

Dostęp do środków finansowych decyduje zarówno o działalności początkującej firmy, jak i już funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawione w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” pokazują, że blisko 60% nakładów inwestycyjnych firm z segmentu MŚP pochodzi ze środków własnych. Dlaczego tak jest i z jakich form finansowania warto też korzystać opowiadają ci, którzy już uruchomili własną działalność.

Startujemy za własne

Jakub Wojnarowski, właściciel franczyzowego sklepu z kosmetykami naturalnymi Organique w łódzkiej Manufakturze zauważa, że rozpoczynanie działalności na zasadach franczyzy jest tylko jedną z form prowadzenia biznesu. Dlatego też planowanie takiej działalności poddane jest takim samym zasadom i wymaganiom, jak w przypadku otwarcia firmy w pojedynkę.

Jednym z wymagań jest kwestia sfinansowania swoich planów. W tym zakresie formuła franczyzy może okazać się pomocna, szczególnie dla osób mniej doświadczonych, ponieważ pozwala na skorzystanie z wypracowanych rozwiązań oferowanych przez franczyzodawcę. Niemniej jednak, kluczową kwestią jest przygotowanie podstawowego kapitału prywatnego. Uwiarygodni to nasze plany zarówno w oczach franczyzodawcy, jak i w stosunku do właścicieli obiektów, w których zamierzamy otworzyć sklep – opowiada Jakub Wojnarowski. Zgadza się z nim franczyzobiorca firmy BoBoQ Fresh Poland Sebastian Czajkowski, który również zdecydował się na własny biznes pod znaną marką.

Franczyza znacząco ułatwia start w biznesie. Obecnie budujemy firmę i rozpowszechniamy wiedzę o naszym produkcie, a łatwiej się to robi będąc jednym z 14 lokali działających pod jedną marką niż w pojedynkę – zauważa.

Jakub Wojnarowski dodaje, że pozyskanie środków na start działalności to jedno. W następnym kroku planowania swoich finansów możemy rozważyć rozwiązania leasingowe, które umożliwiają zakup m.in. mebli czy sprzętu komputerowego. Możemy też pomyśleć o zaciągnięciu kredytu bankowego.

Na początek sprawdzi się leasing

Instytucje finansowe oferują szeroki wachlarz produktów mających na celu wspierać nasz biznes. Jednak przedsiębiorcy często są nieświadomi możliwości jakie oferuje rynek produktów finansowych. Tymczasem mogą oni korzystać m.in. z kredytu, leasingu czy factoringu - przypomina Arkadiusz Kleszcz, prezes internetowej platformy aukcji faktur Faktorama. Zaznacza też, że przed podjęciem decyzji po którą z metod sięgnąć, warto rozważyć wszystkie za i przeciw

każdej z nich. Najbardziej dostępnym dla firm rozwiązaniem jest leasing. Nawet początkujące przedsiębiorstwa mogą z niego skorzystać, a liczba formalności jest znacznie mniejsza w porównaniu do innych form finansowania. Wynikato z faktu, że przedmiotem umowy leasingu jest środek trwały, który traci swoją wartość relatywnie wolno. Powszechnie leasing kojarzy się

z zakupem samochodów, ale może on również obejmować meble, maszyny przemysłowe, a nawet budynki. Trzeba jednak pamiętać, że metoda ta służy finansowaniu konkretnych inwestycji. Jest także odpowiednia dla już prowadzących firmę, która generuje dochód.

Osobiście polecam leasing na sprzęt. Jeśli firma potencjalnego franczyzobiorcy ma dochody, to można śmiało starać się o leasing np. na maszyny. Natomiast jeśli inwestor ma ok. 25 lat i nie zarabia, ale chce otworzyć działalność musi szukać inwestora, który wesprze jego przyszłą firmę – dzieli się swoim doświadczeniem Sebastian Czajkowski.

Rozwój firmy przez faktoring

Arkadiusz Kleszcz zwraca uwagę na to, że leasing nie jest zatem rozwiązaniem dla firm, które poszukują finansowania bieżącej działalności. W takiej sytuacji korzystniej jest rozważyć opcję ubiegania się o kredyt bądź skorzystania z faktoringu. Ekspert tłumaczy, że jest to atrakcyjne rozwiązanie na tle kredytów bankowych. Faktoring nie obciąża zdolności kredytowej firmy i nie jest widoczny w bilansie spółki. Co więcej, wpływa on na poprawę wskaźników finansowych, gdyż nie wykazuje się należności od przedsiębiorstw, ale gotówkę na rachunku. To z kolei może przełożyć się na uzyskanie wyższego limitu kredytowego, kiedy firma naprawdę będzie potrzebować go do celów inwestycyjnych.

Należy również pamiętać, że wiele nowych lub dotkniętych przez kryzys podmiotów może mieć problem z uzyskaniem kredytu, a proces oceny ryzyka i lista wymaganych dokumentów są znacznie bardziej rozbudowane niż w faktoringu, który nie wymaga twardych zabezpieczeń w postaci aktywów trwałych. Kredyt może wydawać się rozwiązaniem nieco tańszym w porównaniu z usługą faktoringową, jednak może być to wrażenie pozorne. Banki, oprócz oprocentowania, uwzględniają dodatkowe opłaty jak choćby prowizję przygotowawczą czy ubezpieczenie – wyjaśnia Arkadiusz Kleszcz.

W opinii eksperta warto również mieć na uwadze to, że branża faktoringowa stale się rozwija, oferując korzystne rozwiązania także dla podmiotów z segmentu MŚP. Faktoring, jako elastyczna usługa wpływająca na poprawę przepływów finansowych w firmie i alternatywa dla pozostałych form finansowania zyskuje zwolenników, o czym świadczy dynamiczny wzrost obrotów na rynku faktoringu w Polsce.

Dla kogo faktoring jest opłacalny?

Jak tłumaczy Jakub Ananicz, wiceprezes zarządu Faktorama, ideą factoringu, jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa, jest uzyskiwanie środków finansowych wcześniej niż wynika to z terminu zapadalności wierzytelności handlowych.

Usługa ta jest odpowiednia zatem dla wszystkich podmiotów wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, które w związku z dostarczonym ponoszą pewne koszty, np. produkcji, zakupu surowców czy zatrudnienia pracowników, a na zapłatę od swojego kontrahenta muszą czekać nawet kilka miesięcy – opowiada.

Właśnie długie terminy płatności i konieczność oczekiwania na uregulowanie należności stanowią główne przesłanki do skorzystania z faktoringu. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy, chroniąc jednocześnie przed zatorami płatniczymi.

Oczywiście z usług firmy faktoringowej można skorzystać jednorazowo, finansując pojedynczą fakturę, jednak tradycyjny faktoring to rozwiązanie stworzone głównie z myślą o firmach, których działalność opiera się na dostawie dóbr czy usług. Faktoring jest rozwiązaniem korzystnym również w branżach odznaczających się sezonowością sprzedaży, podczas gdy koszty prowadzonej działalności są stałe – wyjaśnia Jakub Ananicz.

Dodaje, że coraz częściej z faktoringu korzystają mikro i małe firmy, w przypadku których brak płynności finansowej powoduje duże trudności w bieżącym funkcjonowaniu, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do zaprzestania działalności. W odpowiedzi na potrzeby rynku można zaobserwować ewolucję usług faktoringowych w kierunku obsługi właśnie mniejszych podmiotów, które dotychczas nie otrzymały atrakcyjnej oferty i nie mogą liczyć na finansowanie z rynku. W niektórych sytuacjach skorzystanie z usług faktoringowych okazuje się znacznie łatwiejsze i szybsze, ponieważ wiele firm, szczególnie nowych lub dotkniętych przez kryzys, może mieć problemy z uzyskaniem kredytu a formalności z nim związane mogą trwać tygodniami.

Co zrobić, by dostać kredyt na start

Kolejna metoda pozyskania środków finansowych to kredyt. Joanna Chocholska z firmy Expander zaznacza, że uzyskanie kredytu na dopiero co powstałą firmę jest w praktyce często trudne do zrealizowania. Wynika to z faktu, że nowe przedsiębiorstwa są obarczone dużym ryzykiem bankructwa i trudnością w ocenie zdolności kredytowej. Zgadza się z tym Sebastian Czajkowski, franczyzobiorca BoBoQ Fresh Poland:

W przypadku naszego konceptu koszt uruchomienia lokalu waha się od 170 tys. do 350 tys. zł w zależności od lokalizacji.\Żaden bank bez zabezpieczenia nie udzieli kredytu młodemu przedsiębiorcy.

Joanna Chocholska dodaje, że banki często wymagają od nowych przedsiębiorstw prowadzenia działalności od pół roku do dwóch lat. Jednak mimo takich obostrzeń są takie, które udzielają kredytów na start. Można nawet zaobserwować, że oferta kredytów dla nowych firm powoli, ale systematycznie się rozbudowuje. Przedsiębiorca to bowiem ryzykowny, ale bardzo rentowny klient.

Idziemy po kredyt: krok po kroku

Ubiegając się o kredyt na start należy posiadać pozytywną historię kredytową. Banki sprawdzają czy dotychczasowe pożyczki były przez kredytobiorcę spłacane w terminie i czy obecnie nie ma żadnych zobowiązań. Należy w związku z tym dostarczyć odpowiednie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami. Bank może także zażądać biznesplanu i wstępnych szacunków dotyczących dochodowości przedsięwzięcia – mówi Joanna Chocholska.

Ważne przy wyborze kredytu jest określenie na jaki cel chcemy przeznaczyć finansowanie. Ekspert zaznacza, że firmy najczęściej starają się o kredyt inwestycyjny lub hipoteczny. W przypadku kiedy przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność, stosunkowo najłatwiej jest uzyskać dwa pierwsze rodzaje kredytu.

Kredyt inwestycyjny pomaga przedsiębiorcy zakupić nowy sprzęt, zmodernizować firmę lub też wybudować nowe obiekty. Jest to kredyt długoterminowy przyznawany na okres od roku do 20 lat. Zabezpieczeniem takiego kredytu może być m.in. przeniesienie własności, weksel in blanco lub wpis hipoteki do księgi wieczystej. Często banki pozostawiają sobie w umowach zapis o możliwości skontrolowania czy środki zostały spożytkowane na cel, który przedsiębiorca podał przy załatwianiu formalności kredytowych – kontynuuje Joanna Chocholska.

Jej zdaniem, na finansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorca może zaciągnąć kredyt obrotowy. Można przy jego pomocy opłacić m.in. zakup towarów, materiałów czy bieżące zobowiązania wobec dostawców. Taki kredyt najczęściej przyznawany jest na 12 miesięcy. Innym rodzajem kredytu dla nowych firm jest kredyt hipoteczny. Dzięki niemu można ubiegać się o kredyt w wyższej kwocie - nawet do kilkuset tysięcy. Warunkiem jego otrzymania jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości. hipotecznego. Można zaciągnąć kredyt firmowy na budowę lub zakup nieruchomości służącej do wykonywania działalności gospodarczej. Innym rozwiązaniem jest kredyt prywatny, który sfinansuje działalność związaną z prowadzeniem firmy – doradza.

Nieruchomość nie musi należeć do przedsiębiorcy. Może być to lokal, który jest własnością rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Takie rozwiązanie pozwala również na osiągnięcie korzyści podatkowych, ponieważ umożliwia zaliczanie odsetek prywatnego kredytu do kosztów działalności gospodarczej. Instytucje bankowe oferują również inne możliwości finansowania własnego biznesu.

Należą do nich np. kredyty gotówkowe, otwarte linie kredytowe i kredyty w rachunku bieżącym. Przy wyborze któregoś z nich należy zawsze mieć na uwadze zapewnienie płynności finansowej firmie oraz profil jej działalności – podsumowuje Joanna Chocholska.

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design