ING Usługi Finansowe S.A.

Autor: Redakcja
Data dodania: 17 marca 2009
Kategoria:

Na pytania odpowiada Mirosław Gajdek, Menedżer ds. wdrażania rozwiązań franczyzowych, ING Usługi Finansowe S.A.

1. Ile jednostek franczyzowych Państwo posiadacie?
Na obecną chwilę działa i realizuje zadania sprzedażowe 21 filii franczyzowych;

2. Co udało się zrealizować w 2008 roku?
Utworzyliśmy i zatwierdziliśmy biznes plany 12 nowych placówek. Zwiększyliśmy liczę przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych w istniejących filiach o 200%, składka ze sprzedaży wzrosła w 2008 o 214%, a liczba polis została zwiększona o 279%.  Do zadań zaliczamy zwiększenie efektywności działania filii poprzez zwiększenie sprzedaży produktów finansowych i zwiększenie średniej składki na przedstawiciela o 6%.

3. Jakie mają Państwo plany rozwoju sieci w kolejnych latach?
Rozwój sieci sprzedaży franczyzowej oparty będzie na stabilnej i rentownej sprzedaży już istniejących placówek. Ważnym zadaniem będzie także tworzenie nowych filii franczyzowych ING w oparciu o zwiększone elementy selekcji kandydatów na dyrektorów filii w celu zwiększenia efektywności i wielkości sprzedaży, dbając o zwiększenie rentowności placówek, co wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości obsługi klienta.

4. Kiedy zostanie uruchomiona kolejna placówka?
Kolejne placówki zostaną utworzone w drugiej połowie roku, już według nowego modelu selekcji.

5. Czy wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczęli z Państwem współpracę w ramach sieci franczyzowej rezygnuje?
Nikt z dyrektorów filii nie zrezygnował, to my zrezygnowaliśmy i rozwiązaliśmy jedną umowę.

6. Co oferujecie franczyzobiorcom?
Oferujemy możliwość pracy pod marką ING oraz sprzedaż produktów ING. Franczyzobiorca otrzymuje całościową i systemową opiekę w prowadzeniu własnej placówki. Korzysta z wszystkich kampanii marketingowych, systemów szkoleń dla przedstawicieli i menedżerów. Franczyzobiorca otrzymuje także wsparcie finansowe przy budowie placówki, techniczne IT  i logistyczne.
Franczyzodawca w swoich założeniach dba o franczyzobiorcę, wykorzystując taki sam systemem wsparcia merytorycznego jak w podstawowej sieci sprzedaży. Dbamy o rozwój placówek, gdyż zależy nam na wysokiej jakości obsługi klienta.

7. Czy kryzys spowalnia franczyzę?
Kryzys nie spowalnia franczyzy, ale wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowych działaniach, jednak sieć franczyzowa ING oparta jest na sprawdzonych i doświadczonych ekspertach sprzedaży ING, a oni doskonale radzą i radzili sobie na rynku, nawet w kryzysach, sprzedając polisy na życie, które są każdemu potrzebne.

8. Co nowego u Państwa?
Nowe zasady rekrutacji i selekcji kandydatów na franczyzę, to także nowe zasady pracy franczyzy oparte na zwiększeniu rentowności każdej placówki franczyzowej.
Nowe są także kierunki rozwoju sieci franczyzowej, oparte na jakości i efektywności działania każdej obecnie istniejącej placówki, w celu zwiększenia ich rentowności, a nie zwiększania ilości placówek. Rentowność placówek będzie parametrem pozwalającym ocenić słuszność przyjętych planów rozwoju, a tym samym przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klienta z jakościowej obsługi jego polis.

Rozmawiała: Agnieszka Grabuś
17 marca 2009 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram