Ilu Polaków jest bogatych?

Data dodania: 24 czerwca 2016
Foto: pixabay.com

Prawie milion. W 2015 roku 969 tys. osób uznano w Polsce za zamożne i bogate. Ich sumaryczny dochód netto sięgnął 155 mld zł, czyli prawie 160 tys. per capita, czyli nieco ponad 13 tys. zł miesięcznie. Jak to się ma do europejskich warunków i jak wpływa na polskie marki luksusowe?

Cóż – 13 tys. zł to ok. 3 tys. euro. Na europejskiej klasie średniej raczej nie zrobi to wrażenia. Ważne jest jednak to, że liczba Polaków uznanych za zamożnych rośnie. Do tej grupy zaliczani są ci, których roczne dochody brutto przekraczają 85 tys. zł. Do końca 2015 r. będzie ich łącznie 969 tys., co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do roku ubiegłego. Wg szacunków KPMG łączne dochody netto osób zamożnych i bogatych wyniosą 154,7 mld zł (wzrost o 5% r/r).

Z kolei wartość rynku dóbr luksusowych szacowana jest na 14,3 mld zł, czyli o 13% więcej niż w roku ubiegłym. Z szóstej edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród zamożnych i bogatych Polaków wynika, że dobra luksusowe nie zawsze muszą pochodzić z zagranicy. W ostatnich latach polskie marki rozwijają się i odnoszą sukcesy, zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych. Ponad połowa nabywców towarów premium i luksusowych w Polsce deklaruje, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupu.

- W Polsce od wielu lat systematycznie przybywa zamożnych i bogatych Polaków, rosną także ich łączne dochody netto. Szacujemy, że w 2018 r. liczba zamożnych i bogatych podatników może zbliżyć się do 1,2 mln, a ich łączne dochody osiągną wartość ponad 200 mld zł. Polakom wciąż jednak daleko do średniej europejskiej – zarówno ze względu na liczbę osób, które według światowych standardów można określić jako bogate, jak i średniego majątku przypadającego na mieszkańca – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Według szacunków, liczba mieszkających w Polsce osób, które posiadają aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals), wynosi obecnie 43 tys. We Francji jest ich blisko 1,8 mln, w Wielkiej Brytanii – 2,4 mln, a w Niemczech – 1,5 mln. Liczba HNWI w Polsce jest porównywalna do krajów o znacznie mniejszej populacji, jak Portugalia, Finlandia czy nawet Czechy.

W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich majątek Polaków nie jest imponujący. W połowie 2015 roku średnia wartość majątku na osobę w Polsce wyniosła jedynie 19,5 tys. dol., podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej jest równa 133,4 tys dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej – mówi Andrzej Marczak.

RYNEK DÓBR LUKSUSOWYCH W POLSCE ROŚNIE

Zgodnie z szacunkami KPMG, do końca 2016 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniesie 14,3 mld zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego. Największą kategorię uwzględnioną w analizie stanowią samochody luksusowe i premium – wartość tego segmentu (blisko 7,0 mld zł) to stanowi prawie połowę całkowitej wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce. Istotnymi segmentami są także odzież i dodatki (2,1 mld zł), usługi hotelarskie i SPA (1,3 mld zł) oraz nieruchomości (ponad 1,1 mld zł).

W 2018 roku wartość rynku może sięgnąć 16,6 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w ciągu dwóch lat. W tym samym okresie największych wzrostów procentowych można spodziewać się w segmencie usług hotelarskich i SPA, jachtów oraz biżuterii i zegarków. Wysoka dynamika widoczna będzie także w przypadku nieruchomości oraz samochodów – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Co ciekawe, nasi zamożni rodacy są raczej patriotami, jeśli chodzi o zakupy. Blisko 60% z nich chce kupować dobra luksusowe „Made in Poland”. Jedynie 6% respondentów uważa, że polskie pochodzenie produktu zniechęca do zakupu. Kraj pochodzenia w przypadku dóbr premium i luksusowych bardzo silnie oddziałuje na potencjalnych nabywców, wywołując określone skojarzenia oraz kształtując oczekiwania wobec produktu. Dla 49% zamożnych i bogatych Polaków rodowód marki ma duże lub bardzo duże znaczenie w procesie zakupowym. Jedynie co piąty respondent uważa, że kraj pochodzenia nie ma znaczenia, bądź nie potrafił wskazać wpływu na wybór kupowanych przez niego produktów.

NASZE SILNE MARKI

Najwięcej polskich marek premium i luksusowych obecnych jest w segmentach odzieży, biżuterii i zegarków oraz alkoholi. Większość zamożnych i bogatych osób zna przynajmniej kilka marek premium i luksusowych pochodzących z Polski i jest w stanie wskazać je samodzielnie). Do najbardziej rozpoznawalnych polskich marek reprezentujących segment dóbr premium i luksusowych należą firmy biżuteryjne Apart i W.KRUK, marki wódek Chopin i Belvedere, jak również marka kosmetyczna Dr Irena Eris. Cóż – to ciekawe, że ankietowani zamożni i bogaci Polacy często wskazywali również firmy, których produkty według ogólnie przyjętych kryteriów zasadniczo nie są zaliczane do dóbr z tzw. wyższej półki. To zjawisko może oznaczać, że w powszechnej świadomości definicja sektora premium jest dosyć szeroka.

- Okazuje się również, że respondenci często nie są świadomi, które marki premium i luksusowe pochodzą z Polski – wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, z KPMG.

POLSKA MARKA? DOBRA CENA, DOBRA JAKOŚĆ

Co drugi zamożny i bogaty nabywca twierdzi, że polskie marki premium i luksusowe cechuje korzystniejsza relacja jakości do ceny niż ich zagranicznych odpowiedników. Około jedna trzecia badanych pozytywnie oceniła design i estetykę polskich marek w segmentach: odzież, obuwie i galanteria skórzana oraz biżuteria i zegarki. W porównaniu do innych segmentów największą rozpoznawalnością na tle zagranicznych marek cieszą się polskie alkohole.

Luksus „Made in Poland” to zjawisko stosunkowo młode, ale w wielu segmentach rynku obecność polskich marek premium i luksusowych staje się w ostatnich latach coraz silniejsza. Coraz bardziej widoczny jest trend indywidualizacji produktów premium i luksusowych. Jest to potencjalny kierunek rozwoju polskich marek, który mógłby stanowić interesujący wyróżnik ich oferty. Wysoka jakość oferowanych produktów i staranne ich wykonanie umożliwiają polskim firmom zaistnienie poza granicami Polski oraz uzyskanie stabilnej pozycji na światowym rynku dóbr premium i luksusowych.

Jednocześnie zdaniem badanych firm przeszkodami w ekspansji zagranicznej są m.in. wizerunek produktów z Polski, różnice kulturowe i odmienne realia prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach oraz konkurencja z dużymi, międzynarodowymi koncernami.

INTERNET NAJWAŻNIEJSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI O POLSKICH MARKACH

Najczęściej wskazywanym przez respondentów źródłem informacji o polskich markach premium i luksusowych jest internet. Ponadto aż 60% zamożnych i bogatych Polaków korzysta z internetu porównując ceny polskich marek premium i luksusowych. Najważniejszym kanałem sprzedaży produktów z tzw. wyższej półki w Polsce są salony sprzedaży zlokalizowane w centrach handlowych. Drugim najpopularniejszym kanałem jest internet. Ma on największe znaczenie w przypadku zakupów kosmetyków i perfum – 43% zamożnych i bogatych Polaków przyznało, że polskie marki z tego segmentu kupuje zwykle w sieci.

Całość raportu KPMG wskazuje jednak, że za luksusowe uważamy dziś marki premium – czyli pozycjonowane o półkę niżej. Nasza klasa średnia dopiero się kształtuje. Ciekawe wnioski można wysnuć badając stan posiadania zamożnych Polaków. Na przykład wartość rynku jachtów w Polsce to niewiele ponad 150 mln zł rocznie. Przekłada się to na mniej, niż 1000 noworejstrowanych jednostek. Z kolei wartość prywatnych środków transportu powietrznego jest jeszcze bardziej mizerna. W Polsce lata ok. tysiąca samolotów zarejestrowanych na firmy oraz poniżej 300 na osoby prywatne. Śmigłowców jest odpowiednio ok. 180 oraz 15. Cały rynek flot powietrznych jest wart ledwie ok. 120 mln zł. Być może bierze się to z faktu, że nasi rodacy wolą inwestować w samochody – marki premium notują obrót prawie 7 mld zł rocznie oraz nieruchomości (ok. 1,15 mld). Cóż – widać jasno, że wszystko jeszcze przed nami.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design