Ile naprawdę jest systemów sieciowych w Polsce?

Autor: Redakcja
Data dodania: 4 sierpnia 2009
Kategoria:
arss-logo2.gif

arss-logo2.gifNiecały 1% wszystkich zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych to jednostki franczyzowe.

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na zakup licencji franczyzowej. W maju 2009 roku na rynku polskim funkcjonowało 300 systemów franczyzowych i 100 systemów agencyjnych, przy ok. 30 tys. franczyzobiorców i agentów. Stanowi to niecały 1% wszystkich zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych.

Metodologia badania

Poniższe badanie zostało przeprowadzone przez Akademie Rozwoju Systemów Sieciowych. Dane zebrano za pomocą wywiadów telefonicznych i osobistych. Wzięło w nim udział łącznie 120 operatorów systemów sieciowych: franczyzowych, dystrybucyjnych i agencyjnych. Sieci podzielono pod względem etapu rozwoju, mierzonego ilością placówek, na: rozwijające się, będące w etapie przejściowym oraz dojrzałe. Za sieci rozwijające się uznano te, które posiadają 1-10 placówek. W tej grupie wyróżniono także podgrupy: posiadające biorców, nieposiadające biorców, ale posiadające gotową ofertę franczyzową oraz te będące w trakcie przygotowywania oferty franczyzowej. Na tym etapie rozwoju są w Polsce 53 sieci. Na etapie przejściowym (11- 40 placówek) – 33 sieci. Z kolei za sieci dojrzałe (41 i więcej placówek) w Polsce uznać należy 34 sieci. Średnio firmy zaczynają rozwijać się jako system sieciowy (franczyzowy, dystrybucyjny, agencyjny) po 5,4 roku. Najczęściej jednak przystępują do rozwoju sieci w momencie powstania. Średnie zatrudnienie w punkcie prowadzonym przez partnera to 6 osób. Z badania wynika, że zazwyczaj operator rozwija tylko jedną sieć (82,5%).

Co ogranicza rozwój franczyzy w Polsce?

Jak zauważa Andrzej Krawczyk, Partner Zarządzający w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, to co na pewno ogranicza rozwój branży, to brak dedykowanych produktów finansowych, tak dla franczyzobiorców, jak i franczyzodawców. Paradoksalnie banki nie są zainteresowane finansowaniem inwestycji ponoszonych przez franczyzobiorców pomimo, że same bardzo chętnie korzystają z franczyzy i rozwiązań agencyjnych jako metody na rozbudowę swoich sieci sprzedaży. Istotną barierą jest także zbyt niski poziom wiedzy na temat prowadzenia biznesu we franczyzie. Znamienne przy tym jest także to, że agendy rządowe powołane do wspierania rozwoju przedsiębiorczości nie robią dosłownie nic aby wesprzeć rozwój rynku franczyzowego. Taka sytuacja utrzymuje się od początku przemian ustrojowych w naszym kraju. Nie istnieją też żadne grupy nacisku, które by wymuszały na decydentach wprowadzanie w życie rozwiązań korzystnych dla tego rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem: Franczyza: Stan rynku 2009

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram