Handel usługami może być łatwiejszy

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
W ocenie KE sektor usług w UE nie wykorzystuje swojego potencjału, a istniejące bariery powstrzymują rozwój i zakładanie firm.

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu usługowego, mający na celu zlikwidowanie barier w handlu usługami. Pakiet ma ułatwić przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz klientów w całej UE.

Jak podaje w komunikacie BusinessEurope, główne elementy projektu to uproszczenie procedur dla usługodawców transgranicznych oraz bardziej nowoczesny i wydajny sposób współpracy państw członkowskich w zakresie regulacji ich sektorów usługowych. Komisja zapowiedziała, że nie zmienia obowiązujących przepisów w dziedzinie usług, ale skupia się na ich lepszym stosowaniu.

To ważna informacja dla tego sektora rynku, w którym dobrze sobie radzi wiele konceptów franczyzowych. Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych szacuje, że w 2016 w polskiej branży usług dla biznesu i klientów indywidualnych można było przystąpić do około 90 sieci franczyzowych (źródło: raport „Rynek franczyzy 2016: Biznes tworzy śmiałe plany).

Propozycja KE jest zgodna z zobowiązaniem politycznym Junckera oraz nawiązuje do przyjętej przez Komisję w październiku 2016 roku strategii jednolitego rynku. W ocenie KE sektor usług w UE nie wykorzystuje swojego potencjału, a istniejące bariery powstrzymują rozwój i zakładanie firm, co prowadzi do ograniczenia wyborów dla konsumentów i negatywnie wpływa na konkurencyjność produkcji przemysłowej w UE.
Propozycje przyjęte przez Komisję to:

1) Europejska e-karta usług (EKU)

EKU to swojego rodzaju „paszport usługowy", który zakłada, że usługodawca będzie mógł prowadzić działalność usługową na terenie całej UE i będzie mógł załatwiać wszelkie związane z tym formalności w punkcie kontaktowym we własnym kraju i we własnym języku.

2)  Ocena proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w  ramach wolnych zawodów

KE proponuje usprawnienie i objaśnienie sposobów przeprowadzania przez państwa członkowskie przejrzystego testu proporcjonalności przed przyjęciem lub zmianą krajowych przepisów w tym zakresie.

3) Wytyczne dotyczące krajowych reform w zakresie regulacji zawodów

Komisja proponuje wytyczne dotyczące krajowych reform w zakresie regulacji zawodów takich jak: architekci, inżynierowie, prawnicy, księgowi, rzecznicy patentowi, agenci nieruchomości i przewodnicy turystyczni.

4) Lepsze zasady powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług

Pamiętajmy jednak, że są to jedynie propozycje KE i nie wiadomo czy zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie. Wśród państw, które sprzeciwiają się planom KE są m.in. Niemcy i Francja.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram