Handel się konsoliduje

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Sklep sieci Chata Polska
Procesy konsolidacyjne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat wpłynęły na kształt struktury rynku hurtowego.

Zmiany w handlu detalicznym nie wpływają pozytywnie na sytuację firm hurtowych. Analogicznie jak w przypadku handlu detalicznego, również na rynku hurtowym obsługującym ten sektor można zaobserwować spadek liczby mniejszych, niezależnych operatorów – podaje w swojej analizie GFK Polonia.

Z każdym rokiem maleje liczba sklepów małoformatowych, dla których hurtownie są głównym źródłem zaopatrzenia. Aby utrzymać stabilny wzrost, najsilniejsze firmy lub grupy hurtowe, decydują się na łączenie sił i zwiększanie zasięgu geograficznego. Równolegle stymulują konsolidację detalu, aby w ten sposób zapewnić stronę popytową dla swojej działalności.

Eksperci Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych w raporcie „Franczyza w handlu” spodziewają się z kolei, że 2016 rok może być przełomowy dla polskiego handlu, którego kluczem do sukcesu jest połączenie sprzedaży detalicznej i hurtowej. Franczyza zajmuje znaczące znaczenie w tej branży. Niezależni przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na przyłączenie do sieci sklepów znanych marek. Szacuje się, że w Polsce działa około 170 franczyzowych konceptów handlowych.

Obecnie głównymi grupami klientów hurtowni są sklepy detaliczne (46%), klienci indywidualni (14%) oraz kanał HoReCa (11%). Łącznie te trzy typy podmiotów stanowią 70% klientów hurtowni. Około 10% klientów hurtowni to podhurtownicy.
Procesy konsolidacyjne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat wpłynęły na kształt struktury rynku hurtowego. Przyczyniły się m.in. do powstania kilku dużych podmiotów.

Efekty procesów konsolidacyjnych są również widoczne w wynikach analizy klientów zaopatrujących się w hurtowniach. Struktura sprzedaży przeciętnej hurtowni pokazuje, iż około 60 proc. wartości sprzedaży jest generowana przez klientów detalicznych.

Analizując szczegółowo segment klientów detalicznych pod względem liczbowym, widać wyraźny spadek znaczenia detalistów niezależnych. Ich udział w ogólnej liczbie klientów zaopatrujących się w hurtowniach wynosi obecnie 46%, podczas gdy w 2012 roku odsetek ten wynosił 49%. Jednocześnie w tym samym czasie znacząco wzrósł odsetek klientów reprezentujących sieci handlowe, z 4% w 2012 do 8% obecnie.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram