Grupa Smyk wpłynęła na większe przychody Empik Media & Fashion

Data dodania: 15 kwietnia 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Empik

Przychody Grupy Empik Media & Fashion z działalności za 2013 rok wyniosły 3,037 mln złotych. Jest to wzrost o 2% w porównaniu do 2012 roku (wówczas przychody netto wyniosły 2,974 mln złotych).

Do wzrostu przychodów przyczyniła się głównie Grupa Smyk, a w szczególności spółki Smyk w Polsce i na Ukrainie. EBITDA z działalności kontynuowanej wzrosła w 2013 roku o 17% do 281 mln złotych, w porównaniu do 240 mln złotych w 2012 roku. Wzrost tego wskaźnika został osiągnięty głównie dzięki poprawie rentowności w Grupie Empik.

Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej w 2013 roku wyniósł 71 mln złotych, w porównaniu do 104 mln złotych w 2012 roku, co oznacza spadek o 32%. Wynika to z faktu, że w 2012 roku rozpoznano aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości 69 mln złotych, które przyczyniło się do wzrostu zysku netto w 2012 roku o tę samą kwotę.

Jednocześnie Grupa EM&F odnotowała stratę netto na działalności zaniechanej w związku z zakończeniem działalności w segmencie modowym o łącznej wysokości 371 mln złotych w porównaniu do 110 mln złotych w 2012 roku (wzrost o 237%). Na powyższą stratę netto składają się niegotówkowe odpisy aktywów związanych z tym segmentem w wysokości 325 mln złotych oraz starta netto na działalności operacyjnej za 2013 rok w wysokości 45 mln złotych.

Jak tłumaczy spółka, strata ta wynika z decyzji dotyczącej zaniechania działalności w zakresie handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w modelu franczyzowym oraz podjęcia wysiłków, mających na celu sprzedaż aktywów tego segmentu. Dzięki tym działaniom będzie możliwe ograniczenie ryzyka biznesowego Grupy EM&F, poprzez zaniechanie działalności, której wyniki w przeważającej mierze zależą od czynników pozostających poza kontrolą grupy. Takich jak przygotowanie trafionych kolekcji przez franczyzodawców, a także warunki pogodowe, wpływające na wyniki sprzedaży. Całkowita strata netto Grupy EM&F wyniosła w 2013 roku 300 mln złotych, w porównaniu do 6 mln złotych w 2012 roku.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram