Grupa PSB gra fair play

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: PSB-Mrówka

Grupa Polskie Składy Budowlane rozwijająca sieć sklepów partnerskich nie uczestniczyła w zmowie cenowej z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka.

Ceny farb i lakierów, karty płatnicze, ubezpieczenia, świadczenia zdrowotne, sprzedaż bezpośrednia oraz usługi finansowe – decyzje UOKiK w tych sprawach były niedawno przedmiotem wyroków sądów.

W wyroku z 24 września 2015 roku Sąd Apelacyjny (SA) stwierdził, że nie doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia pomiędzy Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka a Grupą Polskie Składy Budowlane (PSB). Sprawa dotyczy decyzji z grudnia 2009 roku, w której Urząd uznał, że Śnieżka zawarła niedozwolone porozumienie z 55 dystrybutorami swoich produktów.

W odniesieniu do PSB Sąd uznał, że ze względu na specyfikę działalności tego przedsiębiorcy, nie można mówić w tym przypadku o zmowie cenowej.  SA uwzględnił fakt, że PSB sprzedaje towary tylko członkom swojej Grupy, którzy jednocześnie są akcjonariuszami PSB.

Celem działalności było zatem uzyskanie dla nich jak najkorzystniejszych warunków zakupu towarów. Dlatego, jak stwierdził w ustnych motywach wyroku SA, działania PSB są zbliżone  do specyfiki działalności grupy agencyjnej, a zgodnie z prawem wspólnotowym umowy agencyjne wyłączone są spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Urząd rozważa złożenie skargi kasacyjnej.

Grupa PSB ma obecnie 25-proc. udział w hurtowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych. Zarządza m.in. siecią sklepów specjalistycznych PSB-Mrówka.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram