Grupa Piotr i Paweł – sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności oraz plany restrukturyzacyjne

Data dodania: 23 stycznia 2020
Kategoria:
Foto: pixabay.com

W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu. Ze względu na wyjątkowo małą liczbę sprzeciwów wierzycieli stało się to o ponad rok szybciej niż w typowych postępowaniach o tej skali.

- Zastosowaliśmy pionierską procedurę nieformalnych uzgodnień spisu wierzytelności pomiędzy nami jako zarządcą, a wierzycielami – jeszcze przed złożeniem spisów do Sądu. Dało to bardzo obiecujące rezultaty. W Piotr i Paweł S.A. złożono 15 sprzeciwów na ok. 800 wierzycieli, z czego 2 zostały już cofnięte. Podobna sytuacja jest w Piotr i Paweł Detal – zaledwie 8 sprzeciwów na ok. 1000 wierzycieli oraz w spółce Grupa Piotr i Paweł – 12 sprzeciwów. Suma wierzytelności kwestionowanych przez wierzycieli jest stosunkowo niewielka i bardzo daleka od 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Oznacza to, że spisy wierzytelności zostały zatwierdzone w części nieobjętej sprzeciwami – co jest informacją niezwykle korzystną z perspektywy szybkości postępowania. Standardowo sprzeciwy zgłasza około 10 do 15% wierzycieli – taka liczba sprawiłaby, że postępowania sanacyjne toczyłyby się jeszcze minimum ponad rok dłużej – podkreśla dr Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.
- Na zgromadzeniach wierzycieli dojdzie do głosowania nad układem. Jesteśmy spokojni o wynik tego głosowania – otrzymaliśmy wsparcie nie tylko od banków, ale również od większości kluczowych wierzycieli. Zapewniam więc naszych kooperantów, że mogą być spokojni o bieżący biznes i kontynuację współpracy. Jestem pewien, że sanacja szybko się skończy i będziemy mogli poświęcić się wyłącznie działalności operacyjnej i rozwojowi biznesu – dodaje Jakub Karbowiak, wiceprezes spółek Piotr i Paweł.

Spółki te wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych. Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania. Ponadto Grupa Piotr i Paweł wdrożyła nowy program lojalnościowy „Najwięcej”. Dzięki przeprowadzonej analizie trendów społecznych i preferencji konsumentów, zwiększono częstotliwość ukazywania się gazetki promocyjnej oraz dostosowano oferowane produkty do zainteresowania kupujących.

Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem SPAR GROUP – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umów i rozwój sieci, a także bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli. Spółki z Grupy Piotr i Paweł są zatem w pełni gotowe do ostatniego etapu postępowania, którym będzie głosowanie wierzycieli nad przyjęciem układu.

W październiku 2019 SPAR GROUP sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie.

SPAR GROUP – jako inwestor – wspiera Grupę Piotr i Paweł w zakresie spłaty zobowiązań, negocjacji umownych i rozwoju. Dotychczas podpisano lub odnowiono kontrakty z prawie 350 dostawcami. Zgodnie z planem, w systemie logistycznym jest już dostępnych ponad 7.500 produktów od prawie 500 dostawców.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design