Gino Rossi ze stratą

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Salon Gino Rossi

W opublikowanym Raporcie Rocznym Grupy Gino Rossi za rok 2017 zarząd spółki ocenił, że ubiegły rok był dla Grupy rokiem wyzwań, szczególnie w odniesieniu do segmentu odzieży damskiej.

Widoczne jest to w wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę i znalazło odzwierciedlenie w podjętej przez zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Jednym z elementów wpisujących się w przegląd opcji było podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży 100% akcji spółki Simple, w związku z czym zostały one zaklasyfikowane jako aktywo przeznaczone do sprzedaży, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy uwzględnia odpis aktualizujący na znak firmowy "markę" Simple oraz na wartość jej relacji z franczyzobiorcami w kwocie 8,2 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej (działalność Gino Rossi z wyłączeniem oddziału niemieckiego) zanotowany został wzrost o 8% rok do roku, do 184,5 mln zł. Wzrost kosztów sprzedaży, związany m.in. z rosnącymi kosztami płac, czynszów czy logistyki, wpłynął negatywnie na poziom marży brutto na sprzedaży, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych liniach rachunku zysków i strat. EBITDA Grupy w minionym roku wyniosła 6,1 mln zł, a na poziomie netto odnotowano stratę z działalności kontynuowanej w wysokości 4,2 mln zł. Spółka Simple zakończyła rok ujemną dynamiką przychodów (-10% r/r po wyłączeniu sprzedaży komponentów), a strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 14,7 mln zł, co obejmuje również odpis wartości firmy Simple.

Proces sprzedaży Simple jest w toku – ofertę zakupu złożyła spółka Monnari Trade S.A. Sprzedaż odzieżowego segmentu biznesu Grupy ma pomóc ograniczyć zadłużenie i uwolnić środki potrzebne do zasilania kapitału obrotowego niezbędnego do zwiększania sprzedaży i dalszego rozwoju Gino Rossi. Zarząd spółki podjął decyzję o skoncentrowaniu się na działalności, w której upatruje największych szans dalszego wzrostu, tj. na segmencie obuwia i galanterii skórzanej. Równolegle w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzone są prace zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Strategia proponowana przez zarząd zakłada ponadto dalszy rozwój i wzrost poprzez koncentrację działań na marce Gino Rossi, w szczególności uwzględniając rosnącą rolę kanału e-commerce i b2b, selektywne podejście do rozwoju sieci stacjonarnej i wzbogacanie oferty o kolejne elementy galanterii skórzanej.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram