Gigantyczna zaległość podatkowa właściciela sieci spożywczej

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Stokrotka
Kłopoty podtkowe właściciela sieci sklepów Stokrotka.

Właściciel franczyzowej sieci marketów spożywczych ma gigantyczną zaległością podatkową. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał zapłacić ponad 182 mln zł wraz z odsetkami. Zatrzyma to rozwój sieci i naruszy fundamenty jej działania.

Emperia Holding, do którego należy 327 sklepów sieci Stokrotka, poinformowała, że otrzymała z kancelarii podatkowej protokół z badania ksiąg wydany w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok.

Firma spodziewa się, że ostateczna decyzja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok może spowodować konieczność zapłaty zaległości podatkowej w wysokości 182,27 mln zł wraz z odsetkami. Jak podała spółka, holding podejmie jednak kroki prawne mające na celu podważenie tej decyzji.

Na tę wiadomość rynek zareagował błyskawicznie. Akcje Emperii spadły ponad 20%. Roczne zyski spółki to kwoty rzędu 40 mln zł i większość środków spółka inwestowała w rozwój sieci Stokrotka (w 2016 roku miało powstać 100 sklepów). Domiar z urzędu skarbowego może zatrzymać rozwój Emperii a nawet naruszyć fundamenty jej działania.

W protokole zawarto ocenę prawną, iż spółka osiągnęła dodatkowy dochód podatkowy ze zbycia segmentu dystrybucyjnego, a konkretnie spółki Tradis w 2011 roku, w kwocie 959 mln zł. Nabywcą był Eurocash.

Spółka nie zgadza się z ustaleniami protokołu i podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia wyżej opisanych ustaleń” – napisała firma w komunikacie.

Emperia podkreśliła, że protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy.

Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń protokołu w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, a następnie utrzymania tej decyzji przez organ odwoławczy (Dyrektora Izby Skarbowej), powyższe może skutkować obowiązkiem uiszczenia przez spółkę zaległości podatkowej w wysokości 182,27 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę od dnia 1 kwietnia 2012 roku” – poinformowała firma.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram