Fundusze unijne mało popularne wśród małych firm 

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Foto: freeimages.com

Pod koniec lutego br. zainaugurowano start Funduszy Europejskich 2014-2020, które wynoszą 82,5 mld euro. Tylko znikoma część tych środków trafi do małych i mikroprzedsiębiorstw, bo zaledwie 16,2% z nich planuje się o nie starać – wynika z raportu Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Firmy.net zaprezentował wyniki czwartego badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on m.in. analizę zainteresowania funduszami europejskimi wśród małych firm, a także prognozy na pierwszą połowę 2015 roku.

Plany wykorzystania środków z UE w latach 2014-2020

W deklaracjach z grudnia 2014 roku chęć starania się o pozyskanie funduszy unijnych zadeklarowało 16,2% firm, czyli nieznacznie więcej niż pół roku wcześniej (12,6). Mniej niż połowa firm (47,7%) wciąż nie potrafi określić, czy z tego wsparcia będzie korzystać (pół roku wcześniej: 55,9%). Grupa 36,1%, czyli co 3 przedsiębiorca, wykazała brak zainteresowania taką formą finansowania (pół roku wcześniej: 31,4%).

W poprzednich latach finansowania (2007-2013) zainteresowanie środkami pomocowymi z Unii Europejskiej wśród przedsiębiorców uczestniczących w badaniu było również niewielkie. Najliczniejsza grupa przedsiębiorców nie skorzystała z dofinansowania (82,8%), tylko nieliczne przedsiębiorstwa skorzystały z tej formy wsparcia (17,2%).

Zainteresowanie środkami UE według branż

Najniższą tendencją braku zainteresowania pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej charakteryzują się sektory handlu i budownictwa. Podobnie było w latach 2007-2013.

Przyczyny nieaplikowania o środki pomocowe z UE

Najczęściej wskazywanym powodem braku zainteresowania przedsiębiorców środkami z UE były skomplikowane procedury i trudności związane z przyznaniem dotacji (32,6%) oraz brak odpowiednich programów, które umożliwiają pozyskanie wsparcia (23,8%). Liczna grupa przedsiębiorców nie jest też zainteresowana pozyskiwaniem środków unijnych z powodu braku pewności o przyszłość firmy i powodzenie inwestycji (18,8%). W najmniejszym stopniu barierami były brak wiedzy o możliwościach pozyskania dotacji (12,2%) oraz brak potrzeby lub czasu (9,3%).

Niestety, w porównaniu z odpowiedziami z poprzedniego badania, niewiele się zmieniło na lepsze. W dalszym ciągu skomplikowane procedury są wymieniane na pierwszym miejscu jako bariera aplikowania o środki pomocowe. Mało optymistyczne jest również to, że zwiększyła się grupa osób, których wiedza na temat możliwości uzyskania dotacji jest niewystarczająca, aby aplikować o dotację. Głównym zadaniem samorządów i instytucji rozdysponowujących środki unijne powinno być uproszczenie procedur oraz edukacja mikroprzedsiębiorców – komentuje wyniki badań dr Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz OSB.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram