Franczyzy też mają szanse na unijne środki

Autor: Redakcja
Kategoria:

Fundusze unijne przeznaczone na dotacje dla przedsiębiorstw w obecnym 7-letnim budżecie szybko zmierzają ku wyczerpaniu. Na wsparcie wciąż mogą jednak liczyć firmy, które planują usprawnienie komunikacji ze swoimi partnerami biznesowymi. Czeka na nich jeszcze jeden nabór do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Dotychczas rozdysponowano dopiero nieco ponad połowę środków przeznaczonych na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Po wprowadzeniu zmian w warunkach przyznawania tego rodzaju dotacji szczególnie zainteresowane nimi mogą być sieci franczyzowe. Z kolei przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają biznes na licencję mogą skorzystać z atrakcyjnych pożyczek z Inicjatywy JEREMIE.

Dobra komunikacja przepisem na sukces

Jedną z możliwości, którą dają środki unijne jest poprawa komunikacji w sieci franczyzowej, co przekłada się na efektywność pracy i podwyższa jakość świadczonych usług. Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją tych celów mogą skorzystać z dotacji z Działania 8.2 PO IG. Za jego pośrednictwem sieć może stworzyć zintegrowany system informatyczny do porozumiewania się i wymiany informacji pomiędzy firmami. Usprawni to współpracę z partnerami biznesowymi, np. dostawcami czy biurami księgowymi, a także placówek franczyzowych pomiędzy sobą.

Zalet takiego systemu jest znacznie więcej, m.in. przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zredukowanie czasu poświęcanego pracy biurowej i wzrost efektywności kontaktów z dostawcami. Dzięki niemu możliwe jest również zarządzanie wspólną bazą klientów lub towarów w tym np. szybkie sprawdzenie stanów magazynowych i skierowanie klienta do innego punktu jeżeli w naszym dany towar byłby niedostępny.

Wdrożenie nowoczesnych technik komunikacji jest więc dla sieci franczyzowych ogromną szansą rozwojową, budującą przewagę konkurencyjną. Do tego ostatnie zmiany w regulacjach dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w znaczący sposób ułatwiły im możliwość uzyskania dotacji. – Jedną z największych modyfikacji przepisów obowiązujących dla Działania 8.2 PO IG jest umożliwienie ubiegania się o dotację dużym przedsiębiorcom dla potrzeb rozwoju sieci, którą zarządzają. Dofinansowanie będzie mógł przekazać swoim mniejszym kontrahentom Koordynator takiej sieci, składającej się z minimum trzech firm, posiadających status MSP – informuje Paulina Puchalska, doradca ds. finansowania inwestycji w firmie ECDF. – Ponadto wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie jako pomoc de minimis. To bardzo dobre udogodnienie dla przedsiębiorców, pozwalające na pozyskanie wyższych kwot dotacji,  niż by to wynikało z mapy pomocy regionalnej. Dla przykładu - średnia firma z Wielkopolski na system B2B o wartości 500 tys. zł będzie mogła pozyskać nie 50%, lecz 70% dofinansowania – dodaje.

Otrzymane środki można przeznaczyć na zakup sprzętu IT oraz dedykowanego oprogramowania lub na skorzystanie z usług doradczych o charakterze informatycznym. Ostatni nabór wniosków do Działania 8.2 POIG odbędzie się w dniach 18-28 czerwca. Aby dobrze przygotować wniosek oraz biznes plan warto skorzystać z usług firm informatycznych i doradczych, które pomogą zidentyfikować potrzeby firmy oraz partnerów w zakresie planowanego do wdrożenia systemu. Poniesione na ten cel koszty mogą zostać zwrócone w ramach przyznanej dotacji.

Nie tylko dotacje

W Polsce działa ponad 600 firm oferujących biznes na licencji. Często ich właściciele dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, a prowadzone przez nich punkty franczyzowe są podręcznikowym przykładem startupów spotykających na swojej drodze wiele trudności. Pomijając fakt, że potencjalni franczyzobiorcy już na początku muszą wyłożyć z własnej kieszeni pieniądze na opłatę licencyjną, to dodatkowym utrapieniem mogą okazać się koszty związane z utrzymaniem interesu. Wydatki na urządzenie lokalu oraz comiesięczne opłaty za czynsz i media mogą nawet podwoić sumę środków potrzebnych do rozkręcenia franczyzowego biznesu.

Startupom trudno szukać wsparcia w bankach, które niechętnie udzielają kredytu, a jeżeli już zdecydują się to zrobić to jego kwota jest zbyt niska i obarczona wysokim oprocentowaniem. Franczyzobiorca nie jest jednak pozostawiony bez wyjścia. Możliwości wsparcia dają instytucje udzielające pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE. Warunki zaciągnięcia takiego zobowiązania są znacznie korzystniejsze niż oferty banków. Dokładne zasady udzielenia pożyczki określają Pośrednicy Finansowi odpowiedni dla danego województwa. W każdym z przypadków odznacza się ona jednak dużo większą elastycznością niż kredyt bankowy. Na przykład Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF-TISE proponuje maksymalny czas spłaty pożyczki na 5 lat przy czym możliwe jest zawieszenie spłaty na okres 6 miesięcy.

Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla początkujących firm, które w pierwszej fazie działalności nie generują zadowalających przychodów. Zaciągnięte zobowiązanie może wynieść nawet do 300 tys. zł. Wkład własny, który muszą zapewnić pożyczkobiorcy to tylko 10%, a oprocentowanie zaczyna się już od 4,9 %. Fundusz  jest również elastyczny co do rodzajów zabezpieczeń – nie musi to być hipoteka na nieruchomości, jak w przypadku większości kredytów bankowych. Taka możliwość jest szczególnie dogodna dla franczyzobiorców, którzy wynajmują lokal do prowadzenia działalności.

Pożyczka może się opłacać

Pożyczka unijna może być korzystniejsza nie tylko od kredytów, ale także od bezzwrotnych środków pomocy – W przypadku Inicjatywy JEREMIE procedura oceny wniosków jest krótsza, a środki docierają na konto szybciej. Pożyczkobiorcę obowiązuje również znacznie mniej formalności – mówi Sonia Leszkowicz-Baczyńska, doradca ds. finansowania inwestycji w Funduszu Pożyczkowym Aktywna Wielkopolska ECDF-TISE. – Ponadto szerszy jest katalog kosztów kwalifikowanych, który obejmuje część wydatków obrotowych przedsiębiorstwa, utworzenie nowych miejsc pracy, zakup środków transportu, takich jak samochód dostawczy oraz nabycie lub zmodernizowanie potrzebnych w firmie środków trwałych – urządzeń, wyposażenia czy maszyn, a także wdrożenie nowych technologii – dodaje. Za pieniądze z pożyczki można również sfinansować budowę lub remont budynków oraz adaptację pomieszczeń, również wynajmowanych.

Właściciele punktów franczyzowych, którzy chcieliby pozyskać dotacje z Działania 8.2 POIG muszą pamiętać, że w terminie 17-28 czerwca będzie trwał ostatni nabór wniosków. Czasu pozostało niewiele, warto więc już teraz zacząć zbierać niezbędną dokumentację aplikacyjną. Spóźnialscy, osoby rozpoczynające przygodę z biznesem, jak i  ci, którzy chcą go rozwinąć w innym kierunku niż pozwala na to Działanie 8.2 POIG będą mogli nadal korzystać ze zwrotnej formy wsparcia jaką oferuje Inicjatywa JEREMIE. (źródło: Agencja Dobocom)

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram