Franczyzowe Stokrotki rosną powoli

Data dodania: 14 maja 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Pierwszy sklep franczyzowy Stokrotki w formacie market; Foto: Stokrotka

Emperia Holding zarządzający siecią sklepów spożywczych Stokrotka ostrożnie buduje sieć franczyzową. Wśród marketów otworzonych w pierwszym kwartale 2015 roku dominowały placówki własne.

Na koniec pierwszego kwartału tego roku segment detaliczny Emperii Holding tworzyło łącznie 259 sklepów (rok temy w tym samym okresie było 240 sklepów). W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku otwarto łącznie 9 sklepów, w tym tylko jeden franczyzowy, a 2 sklepy zostały zamknięte.

Jak podaje zarząd Emperii, przychody spółki ze sprzedaży segmentu detalicznego były o 0,87% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w kontekście trwającej od ubiegłego roku deflacji oraz natężonej konkurencji cenowej jest wynikiem pozytywnym.

- Grupa pozytywnie ocenia wyniki pierwszego kwartału br. Na zrealizowany w 2014r poziom przychodów istotny wpływ miała deflacja cen artykułów spożywczych (wg GUS za I-III 2015 r. żywność i napoje bezalkoholowe – 3,7%) oraz silna konkurencja cenowa w segmencie detalicznym.

Wynik netto za I kwartał 2014 roku wyniósł 18.811 tys. zł, a w okresie porównawczym 3.229 tys. zł, co stanowi wzrost o 482,56%. Zdecydowanie lepszy wynik netto grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym. Na lepszy wynik netto osiągnięty w I kwartale 2015 roku (pomijając transakcję zbycia nieruchomości, która wygenerowała 7.750 tys. zł zysku netto) wpłynął wzrost marży handlowej o 0,24% (3.177 tys. zł) i spadek kosztów operacyjnych o 2,47% (3.263 tys. zł) - komentuje zarząd Emperii Holding.

Holding szuka też alternatywnych kierunków rozwoju na tym konkurencyjnym rynku. W maju tego roku spółka zależna Stokrotka i Polomarket zawarły porozumienie w sprawie nawiązania współpracy handlowej poprzez zawiązanie spółki Polskie Supermarkety, w której Stokrotka i POLOmarket obejmą po 50% udziałów.

W ramach tej spółki utworzony zostanie dział handlowy odpowiedzialny za koordynację polityk zakupowych towarów handlowych obu sieci, rozwój wspólnej marki własnej oraz organizację bezpośredniego importu wybranych towarów. Strony nie wykluczają w przyszłości rozszerzenia współpracy o kolejne obszary. Pod logo POLOmarket i Stokrotka funkcjonuje obecnie 535 sklepów detalicznych o łącznych obrotach rocznych przekraczających 4,1 mld zł netto.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram