Franczyzowa sieć jubilerska została bez finansowania

Data dodania: 15 marca 2017
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Briju
Spółka otrzymała wypowiedzenie kredytu.

Znana sieć salonów jubilerskich, która od dwóch lat rozwija się w formacie franczyzy straciła finansowanie. Spółka otrzymała wypowiedzenie kredytu.

Firma Briju otrzymała od Bank Pekao wypowiedzenie kredytu wielocelowy o wartości 15,7 mln złotych. W ocenie banku kredytobiorca nie dotrzymał warunku udzielenia limitu, przyznanego w umowie, polegającego na posiadaniu przez kredytobiorcę wiarygodności kredytowej w całym okresie obowiązywania umowy i w związku z tym, że pogorszyła się sytuacja finansowa lub gospodarcza kredytobiorcy mogąca zagrozić zdolności spłaty przez niego należności wynikających z umowy w przewidzianych terminach.

Na tym nie koniec kłopotów sieci salonów jubilerskich. Kolejna placówka finansowa - mBank - wstrzymała możliwość korzystania przez Briju z kredytu w rachunku bieżącym.

Władze spółki Briju uspokajają zaznaczając że, „wypowiedzenie umowy przez Bank Pekao oraz wstrzymanie przez mBank możliwości korzystania przez spółkę z produktów kredytowych nie spowoduje na dzień dzisiejszy dla spółki i Grupy Kapitałowej Briju znaczących negatywnych skutków finansowych, z uwagi na fakt, że przy obecnym poziomie obrotów wykorzystanie posiadanych limitów kredytowych w rachunkach bieżących jest na bardzo niskim poziomie”.

Spółka rozwija własną sieć sprzedaży, jak i franczyzową. Obecnie pod tym szyldem działa 47 salonów.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram