Franczyza w branży bankowej wciąż w kryzysie - banki we franczyzie 2011

Autor: Redakcja
Data dodania: 27 stycznia 2012
Kategoria:

2011 był drugim rokiem z rzędu, w którym liczba zamkniętych placówek agencyjnych przewyższyła liczbę otwarć w tej formule. Ponadto kilka banków zrezygnowało z dalszego uruchamiania placówek franczyzowych.

W 2011 roku polscy przedsiębiorcy uruchomili ok. 600 placówek działających pod szyldami znanych banków. To o ok. 100 więcej niż rok wcześniej. Znacznie więcej niż przed rokiem było jednak także zamknięć. Z rynku zniknęło blisko 1000 jednostek agencyjnych, o ok. 300 więcej niż rok wcześniej. Pokazuje to wyraźnie, że franczyza bankowa jest w odwrocie. Coraz więcej partnerów banków uważa ten biznes za mało opłacalny sposób na życie i rezygnuje z tej prestiżowej roli, jaką jest rola właściciela placówki bankowej.

Placówki agencyjne banków – otwarcia i zamknięcia
dane przybliżone

banki4

Powodów takiego stanu rzeczy może być co najmniej kilka. Jednym z nich jest na pewno spore nasycenie placówkami bankowymi różnych sieci w małych i średnich miastach (te największe większość banków zostawia dla swoich oddziałów własnych) wobec braku odpowiedniej ilości klientów, którym można by proponować kolejne produkty. Kolejnym dość wysokie wymogi (w pełni słuszne) banków co do standardów zachowywanych w placówkach – większość oczekuje minimum dwóch stanowisk pracy, co pociąga za sobą konieczność zatrudnienia pracowników i mnoży koszty, na które, zwłaszcza w czasach kryzysu, trudniej zarobić. I następnym, niezwykle istotnym powodem zmian zachodzących we franczyzowych sieciach bankowych jest fakt, że większość banków nie płaci już tak atrakcyjnych stawek prowizyjnych jak dawniej za sprzedaż najbardziej popularnych produktów (np. depozyty, kredyty gotówkowe).

Rezygnują nie tylko agenci

Na koniec 2010 roku w Polsce działało 17 banków posiadających placówki agencyjne, obecnie takich banków jest 18, ale tylko 12 jest wciąż zainteresowanych pozyskiwaniem partnerów do prowadzenia ich placówek.

Dwa banki - ING Bank Śląski oraz FM Bank – zrezygnowały z tej formuły rozwoju. ING Bank Śląski budował sieć partnerską przez kilka lat, w trakcie których pozyskał ponad 60 partnerów. Ale jeszcze w 2010 roku instytucja rozpoczęła przekształcanie placówek partnerskich w oddziały własne. Wówczas właściciela zmieniły 4 takie jednostki, w 2011 roku – 21 kolejnych. Do franczyzobiorców wciąż należy 40 placówek, ale i one powinny zostać wkrótce przekształcone, bowiem ING Bank Śląski podjął decyzję o świadczeniu usług głównie poprzez oddziały własne oraz o nierozwijaniu franczyzy. Kariera FM Banku w roli franczyzodawcy jest znacznie krótsza. Bank podjął decyzję o rozwoju sieci franczyzowej w 2011 r. i w tym samym roku zadecydował o zaprzestaniu tych działań. Efektem wcześniejszych planów było powstanie placówki franczyzowej w Łomży. Kolejne jednak nie są otwierane.

Pozostałe banki nie deklarują wprost zaprzestania rozwoju franczyzowego, ale kilka instytucji nie uruchomiło żadnej nowej jednostki w tej formule w 2011 r. i nie planuje tego także w tym roku. Należą do nich przede wszystkim Credit Agricole i BNP Paribas Bank Polska . Sieci franczyzowe obu banków były rozwijane głównie za czasów ich poprzednich właścicieli. Przypomnijmy, że sieć franczyzowa BNP Paribas Bank Polska to głównie spuścizna po Dominet Banku, który został przejęty przez Fortis Bank w 2009 roku. I jeszcze w tym samym roku doszło do połączenia Fortis Banku z BNP Paribas. Od tamtej pory nie powstały żadne nowe placówki, a wręcz można zauważyć, że sieć się skurczyła. Bank zapowiada, że w 2012 r. także nie otworzy kolejnych jednostek franczyzowych. Podobną deklarację składa Credit Agricole, czyli dawny Lukas Bank, który w ciągu ostatnich miesięcy przechodzi intensywny rebranding.

Do grona sieci, w których od dłuższego czasu niewiele się dzieje należą także Polbank i Multibank. Obie nie otworzyły w 2011 r. ani jednej placówki partnerskiej. Zamiarów na 2012 nie zdradzają.

600 nowych placówek...

Większość banków posiadających sieci franczyzowe uruchamiała w minionym roku nowe jednostki w tej formule. Jednak tylko nielicznym udało się zachować wysokie tempo rozwoju przy jednoczesnym niskim wskaźniku zamknięć. Są to Alior Bank i Meritum Bank, czyli banki, które najkrócej rozwijają franczyzę.

Warto zauważyć, że dynamiczna ekspansja Aliora zdecydowanie zmieniła układ sił na polskim rynku franczyzy bankowej, bowiem dzięki uruchomieniu 150 placówek w minionym roku bank ten znalazł się na trzecim miejscu wśród banków budujących sieci agencyjne pod względem liczby jednostek działających w tej formule. Numerem jeden niezmiennie jest PKO BP, najstarsza bankowa sieć agencyjna. Na drugim miejscu plasuje się Monetia należąca do DnB Nord, przy czym sieć Monetia nie zalicza się do pełnofunkcjonalnych oddziałów banku, są to placówki obsługujące klientów głównie w zakresie płatności masowych.

Alior Bank w minionym roku był niekwestionowanym liderem pod względem zrealizowanych nowych otwarć. Co więcej, przedstawiciele instytucji informują, że na przełomie 2011 i 2012 roku udało jej się podpisać aż 70 nowych umów z kolejnym partnerami. Wszystkie jednostki mają ruszyć już w I kwartale 2012, co oznacza, że na koniec marca będzie ich już ok. 320.

Nawet PKO BP nie pozyskało minionym roku aż tylu partnerów – nowych otwarć było 139, ale przy jednoczesnym zamknięciu 714 agencji. Powyżej 100 otwarć zrealizowała także Monetia. Tego pułapu nie udało się natomiast przekroczyć, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, Meritum Bankowi. Sieć partnerska tego banku powiększyła się w 2012 r. o 64 jednostki, co jednak i tak stanowi wynik imponujący, zważywszy na to, że wzrost znacząco przekroczył 100%.

Nowe placówki agencyjne banków w 2011 roku

banki1

... i prawie 1000 zamkniętych

To niewątpliwie bardzo duża i wciąż przechodząca reorganizację sieć PKO BP tak negatywnie zaważyła na wynikach franczyzy w całym sektorze. Jednak choć w innych bankach zamknięć było znacznie mniej, to w zestawieniu z ich również znacznie mniejszymi sieciami była to liczba znacząca.

W 2011 roku skurczyły się także sieci partnerskie takich banków jak: Credit Agricole, czyli dawny Lukas Bank, Bank BPH, Polbank, Invest Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska , Eurobank, mBank, a także BZ WBK. W sumie, aż 10 z 18 banków rozwijających sieci partnerskie zanotowało w ubiegłym roku ujemny przyrost jednostek działających w tej formule.

Zamknięte placówki agencyjne banków w 2011 roku

banki2

* w tym 21 przekształconych w oddziały własne

Ekspansja wciąż w planach

Pomimo niezbyt sprzyjających trendów w rozwoju franczyzy bankowej większość graczy na tym rynku nie planuje zaniechać otwierania nowych placówek w tej formule. Z franczyzy wycofały się definitywnie tylko ING Bank Śląski oraz FM Bank, które jednoznacznie deklarują, że w chwili obecnej nie ma możliwości podjęcia z nimi współpracy franczyzowej. Kilka kolejnych instytucji deklaruje, że akurat w 2012 roku nie planuje nowych otwarć – należą do nich Credit Agricole i BNP Paribas Bank Polska – aczkolwiek oba banki nie zamykają sie definitywnie na możliwość współpracy.

Większość banków nie podaje liczby zaplanowanych na ten rok otwarć. Spośród nielicznych, które się na to zdecydowały, najambitniejsze plany należą do PKO BP, który zamierza otworzyć w tym roku aż 150 placówek agencyjnych. Plan ten wydaje się w pełni realny, wszak podobne wyniki udawało się bankowi uzyskiwać w latach poprzednich. Jego oferta współpracy wciąż cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród franczyzobiorców. A zważywszy na dużą liczbę starszych agencji, które stopniowo wypadają z rynku nie dziwi fakt, że ten największy bank w Polsce wciąż tak chętnie przyjmuje w swoje szeregi kolejnych przedsiębiorców gotowych poprowadzić placówkę bankową.

Już trzeci roku z rzędu plan zrealizowania minimum 100 otwarć ma Alior Bank. O ile w 2010 to się nie udało (wówczas otwarć było ok. 70), o tyle w 2011 było ich znacznie więcej, bo aż 150. Co więcej, Aliorowi udało się już podpisać 70 kolejnych umów, które jeszcze nie przełożyły się na kolejne otwarcia, aczkolwiek mają one nastąpić w najbliższych miesiącach. W świetle tej informacji zrealizowanie 100 otwarć w 2012 roku wydaje się także w przypadku tego banku w pełni realne.

Kolejny rok z rzędu do osiągnięcia docelowej liczby placówek partnerskich przymierza się natomiast Getin Bank. Już od trzech lat liczba placówek tej sieci oscyluje wokół 240-250, bowiem chociaż co rok kilkadziesiąt lokalizacji przybywa, to jednocześnie kilkadziesiąt znika z mapy. Getin ocenia, że optymalny poziom rozwoju jego sieci franczyzowej to 300 jednostek. Celem na ten rok jest osiągnięcie właśnie tego poziomu.

Do grona banków, które w tym roku także powinny dość aktywnie poszukiwać franczyzobiorców, zaliczymy również Bank BPH oraz BZ WBK – oba chcą uruchomić przynajmniej po ok. 20 jednostek. BZ WBK zaznacza, że jest to plan tylko na I kwartał, w całym roku otwarć może być więcej. Jednak równie istotną kwestią ma być w tym roku dla banku podniesienie efektywności działających jednostek.

Planowane otwarcia placówek agencyjnych banków w 2012 roku

banki3

Jak wybrać franczyzę bankową?

Partner, dokonując wyboru instytucji, z którą podejmie współpracę, powinien przeanalizować szereg czynników. Warto wziąć pod uwagę zakres oferty produktowej dostępnej w sieci agencyjnej (najlepiej, by była jak najszersza, zbliżona do oferty oddziałów własnych), a także prowizje, jakie otrzymuje agent od sprzedaży poszczególnych produktów. Należy także zrobić biznes plan uwzględniający potencjał danego miasta w zakresie siły nabywczej dla poszczególnych produktów.

Oczywiście może zdarzyć się, że liczba dostępnych opcji współpracy jest zredukowana przez fakt, że w danym mieście działają już placówki niektórych banków. Wówczas należy sprawdzić, które banki nie mają jeszcze swojej jednostki w danej miejscowości, a chciałyby ją uruchomić. Warto zaznaczyć, że w najatrakcyjniejszych lokalizacjach, w największych miastach banki tworzą zwykle oddziały własne. Partnerów poszukują do prowadzenia placówek w miastach średniej wielkości bądź na obrzeżach aglomeracji. Wyjątkiem jest Meritum Bank, który szuka partnerów także w największych miastach.

Ważne jest oczywiście także przeanalizowanie kosztów podjęcia takiej współpracy. Chociaż mogłaby się wydawać, że uruchomienie placówki bankowej – bez względu na sieć – powinno generować zbliżone wydatki, to jednak tak nie jest. Najtańszą opcją współpracy z bankiem jest uruchomienie placówki Monetii specjalizującej sie w obsłudze płatności masowych. Jest to koszt rzędu 4500 zł netto + adaptacja lokalu. Jeśli jednak chcemy otworzyć pełnofunkcjonalną placówkę bankową, musimy liczyć się z wyższymi wydatkami - minimum 20 tys. zł. Inwestycja ta może sięgnąć także nawet 80 tys. zł.

Niemniej istotne jest zarezerwowanie środków na pierwsze miesiące działalności, do czasu, gdy placówka osiągnie rentowość. Może to potrwać od 3 do 6 miesięcy, choć niektórzy w tym czasie są już w stanie osiągnąć zwrot z inwestycji. Przedstawiciele Aliora szacują, że zwrot nakładów poniesiony na uruchomienie placówki partner banku uzyskuje średnio w 3-8 miesięcy. W przypadku sieci Monetia, która ma nieco inny profil działalności, trwa to 8-10 miesięcy.

Podsumowanie – tabela

BankLiczba placówek na k. 2011 rokuAgencje otwarte w 2011 r.Agencje zamknięte w 2011 r.Planowane otwarcia agencji w 2012 r.Kapitał na uruchomienie agencji
 wł.agenc.    
PKO BP1119140013971415030-50 tys. zł
Pekao10021565243b.d.ok. 20 tys. zł
BZ WBK52796b.d. dotyczących otwarć i zamknięć, liczba placówek agencyjnych zmniejszyła się o 4ok. 20ok. 25 tys. zł
Eurobank297ok. 130b.d. dotyczących otwarć i zamknięć, liczba placówek ag. zmniejszyła się o kilkanaścieb.d.24 tys. zł + adaptacja lokalu
Getin Bank2362436152ok. 50ok. 35 tys. zł
Credit Agricole (d. Lukas Bank)38154040ok. 80 tys. zł
Bank BPH28614342020od 40 tys. zł + adaptacja lokalu
ING Bank Śląski4024001 zamknięta oraz 21 przekształconych w oddziały własne0-
Monetia (Bank DnB Nord)2843713474b.d.4500 zł netto + adaptacja lokalu
Polbank19013102b.d.negocjowane indywidualnie
Alior Bank202260150410020-25 tys. zł
BNP Paribas Bank Polska1725701050 tys. zł
Santander Consumer Bank (d. AIG Bank Polska)17656b.d. dotyczących otwarć i zamknięć, liczba placówek ag. zwiększyła się o 2b.d.b.d.
Invest Bank11339b.d. dotyczących otwarć i zamknięć, liczba placówek agencyjnych zmniejszyła się o 7b.d.b.d.
Multibank746200b.d.negocjowane indywidualnie
Meritum Bank1610064060ok. 30 tys. zł
mBank/Aspiro*9511b.d. dotyczących otwarć i zamknięć, liczba placówek agencyjnych zmniejszyła się o 17b.d.b.d.
FM Bank611100-

* sieć detaliczna mBanku zarządzana jest przez spółkę zależną Aspiro, zajmującą się pośrednictwem finansowym, w której placówkach dostępne są także produkty innych banków

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Raporty

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram