Franczyza szansą rozwoju niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Autor: Redakcja
Data dodania: 17 czerwca 2009
Kategoria:
szpital.jpg

Franczyza to bardzo dobry sposób na rozszerzenie działalności. Jak się okazuje dotyczy także służby zdrowia. Coraz więcej prywatnych klinik i szpitali wybiera rozwój poprzez rozbudowę sieci. A rządowe projekty i tendencje społeczne temu sprzyjają.

Zapotrzebowanie na niepubliczne placówki w służbie zdrowia wzrasta i będzie wzrastało, co z kolei może przyczynić się do zainteresowania franczyzą przez inwestorów z tego sektora. Ten model rozwoju biznesu jest o tyle lepszy od tradycyjnego sposobu powiększania rynku, że charakteryzuje się niższym stopniem ryzyka, co w tak trudnej branży, jak branża medyczna i w tak trudnych warunkach ekonomicznych, jakie obserwujemy od prawie roku, ma szczególne znaczenie. Jest to bez wątpienia znaczący element przewagi konkurencyjnej. Franczyza stwarza ogromną szansę dla rozwoju niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na całym świecie notujemy wiele przykładów rozwoju usług medycznych poprzez tę formie biznesu. W Polsce pionierem w tym zakresie jest Centrum Medyczne Damiana, które jako pierwsze w Polsce zdecydowało się na tworzenie sieci swoich placówek na tej zasadzie.

Doświadczenia Centrum Medycznego Damiana

Centrum Medyczne Damiana (CMD) to pierwszy franczyzodawca na rynku usług medycznych w Polsce. Firma świadczy usługi ambulatoryjne i szpitalne od 1994 r. To laureaci wielu rankingów lokalnych i ogólnokrajowych, m. in. I miejsce w rankingach tygodnika „Wprost” (w latach 2005 i 2006) w kategorii „Najlepszy szpital prywatny w Polsce”. Również jako pierwsi w gronie prywatnych szpitali uzyskali w 2001 roku Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a w 2003 roku Certyfikat ISO 9001:2000. Oba certyfikaty zostały przedłużone w 2006 roku na kolejne 3 lata. CDM daje markę, a razem z nią niezbędne certyfikaty i akredytacje medyczne. W ramach oferty franczyzowej Centrum Medyczne Damiana oferuje m.in.: doradztwo zespołu konsultantów w okresie tworzenia nowej placówki medycznej lub podczas dostosowywania istniejącej do wymogów współpracy franczyzowej i dostosowania działalności do lokalnych potrzeb, doradztwo w doborze profilu medycznego, doradztwo i pomoc w organizacji przedsięwzięcia (lokalizacja, planowanie rozmieszczenia gabinetów, outsourcing) oraz w doborze sprzętu medycznego i wyposażenia. CDM oferuje także stałą współpracę w zakresie: wprowadzania procedur medycznych stosowanych w CMD i ich systematyczną kontrolę szkolenia personelu medycznego, recepcyjnego integracji systemów informatycznych – ruch chorych, statystyka, controlling, itp. pomocy w rozszerzeniu oferty medycznej – dostęp do specjalistów, z którymi współpracuje CMD. Pierwszą umowę franczyzową CMD podpisało ze spółką Medycyna z Białegostoku.

W lutym 2009 roku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie Centrum Medycznego Damiana przez firmę Medicover. Zarządy obu firm wyraziły wówczas pogląd, iż w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą nowoczesny rynek usług medycznych, a także zachodzące w nim procesy konsolidacyjne, decyzja o współdziałaniu obu samodzielnych organizacji to krok we właściwą stronę.

Gameta chce się rozwijać przez franczyzę

W ślady Centrum Medyczne Damiana poszło łódzkie Centrum Leczenia Niepłodności Gameta Sukcesy, jakie Centrum odniosło umożliwiły otwarcie kliniki w Warszawie i zachęciły właścicieli do dalszego rozwoju poprzez rozbudowę sieci franczyzowej. Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Jerzy Radwan, współtwórca pierwszego w Polsce udanego zapłodnienia in vitro, który już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zdobywał doświadczenie w leczeniu niepłodności we Francji oraz USA. Centra Gameta ściśle współpracują z ośrodkami francuskimi i amerykańskimi. Pochwalić się mogą wieloma wyróżnieniami: w 2006 roku - Klinika Ginekologii i Rozrodczości Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, kierowana jest przez prof. Jerzego Radwana, otrzymała pierwsze miejsce w dziedzinie diagnostyka i leczenie niepłodności metodami endoskopowymi. W tym samym roku Gameta została nagrodzona trzecim miejscem wśród ośrodków leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego. W rankingu przeprowadzonym przez Tygodnik Newsweek oraz Towarzystwo Promocji Jakości w Służbie Zdrowia brały udział 52 ośrodki z całej Polski. Klinika posiada tytuł Fair Play, wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z międzynarodowymi wymaganiami ISO 9001. Centrum Leczenia Niepłodności Gameta wybrało Akademię Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. z Warszawy jako swego doradcę w zakresie rozwoju sieci.

emc_logobig.jpg

Na giełdę po kapitał

Po kapitał na inwestycje coraz częściej spółki wybierają się na giełdę. Dotyczy to także spółek z branży medycznej. W grudniu 2004 roku na warszawskiej giełdzie zadebiutowała gdańska spółka Swissmed. Jej aktywność jest skoncentrowana na dwóch obszarach: świadczenie usług medycznych (lecznictwo otwarte, badania diagnostyczne, porady lekarskie) oraz budowa i eksploatacja obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania nimi. W 2008 roku Roman Walasiński, prezes Swissmed Centrum Zdrowia SA zapowiadał rozpoczęcie budowy kolejnych szpitali w wybranych miastach w Polsce. Spółkę interesowały atrakcyjne lokalizacje w dużych miastach, m.in.: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu. Docelowo spółka zamierza stworzyć sieć złożoną z 4-6 szpitali. Także w 2005 roku na warszawskim parkiecie pojawił się EMC Instytut Medyczny SA. W ramach Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA działa siedem szpitali (Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, Szpital Św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital "Mikulicz" w Świebodzicach, Szpital "Bukowiec" w Kowarach oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach) oraz przychodnie ("Przychodnia przy Łowieckiej" we Wrocławiu, zespół przychodni "Lubmed" w Lubinie oraz przychodnie w Dublinie i Waterford (Irlandia)) świadczące szeroki zakres usług medycznych. EMC w swoich placówkach świadczy zarówno usługi finansowane przez NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i usługi, które są opłacane wyłącznie przez pacjentów. Spółka planuje poprzez akwizycje oraz uruchamianie nowych szpitali i przychodni objąć do 2015 roku opieką medyczną 2 mln Polaków. EMC jest w trakcie emisji 737.512 nowych akcji. Wpływy z emisji mają wynieść 9,6 mln zł.

Abonament na zdrowie

Prywatna opieka medyczna dla pracowników w Polsce postrzegana jest już jako samoistny i niezależny projekt wewnątrz firmy. Abonament medyczny polega na wykupieniu usług medycznych w prywatnej przychodni. Jedną z firm, której przychody generowane są głównie przez abonamenty pracownicze jest powstałe 16 lat temu Centrum Medyczne LIM. Od 2005 r. spółka kontynuuje rozwój sieci także poza Warszawą. Dzięki temu powstały przychodnie w Poznaniu i we Wrocławiu. W 2006 r. powstała ósma z kolei przychodnia w Warszawie. Rok 2008 to otwarcie drugiej przychodni w Krakowie, trzeciej we Wrocławiu oraz pierwszej w Łodzi. Na pacjenta korporacyjnego stawia w dużej części także Enel – Med. Spółka ma jedną z najbardziej zdywersyfikowanych struktur sprzedaży: oferuje zarówno opiekę pacjentom indywidualnym i usługi medyczne dla firm, jak również procedury medyczne w oparciu o kontrakty z NFZ i szpitalami publicznymi. Dysponuje siecią przychodni specjalistycznych, klinik stomatologicznych, nowoczesnym szpitalem oraz centrami zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Centrum Medyczne Enel – Med dąży do rozwoju sieci placówek w całej Polsce. Centrum posiada obecnie 9 oddziałów na terenie Warszawy, Poznania, Krakowa oraz Wrocławia.

W grupie raźniej

Lux Med, Promedis i Medycyna Rodzinna działają w ramach jednego podmiotu prawnego - Lux Med Sp. z o.o. Jest to efekt decyzji sądu z dnia 31 października 2008r. oraz 5 stycznia 2009r. o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia ww. spółek.

Lux Med oferuje kompleksową opiekę medyczną - ambulatoryjną i diagnostyczną. Istnieje od 1992 roku i jest jedną z największych, najbardziej znanych prywatnych firm medycznych w Polsce z siecią 18 poradni w: Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach, współpracuje też z ponad 650 partnerskimi firmami medycznymi w całym kraju. - Ze względu na to, że nasi klienci prowadzą firmy w różnych częściach Polski i musimy im zapewnić opiekę szpitalną na terenie całego kraju, a także poza jego granicami, w ostatnim czasie we współpracy z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Nordic Health Care dla klientów VIP wprowadziliśmy hospitalizację. W jej ramach istnieje możliwość leczenia w placówkach w całej Europie, a w nagłych przypadkach także na świecie - mówi Anna Rulkiewicz Prezes Zarządu Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM. - Dzięki tej ofercie nasi pacjenci mają zapewnioną bardzo wysoką jakość i szeroki zakres usług, a miejsce leczenia mogą wybierać spośród bardzo dużej liczby szpitali, do których dotarcie nie wiąże się z trudnymi organizacyjnie podróżami. Jednocześnie LUX MED w planach inwestycyjnych ostatnich lat uwzględnia budowę własnego szpitala. Prace nad nim były już bardzo zaawansowane, jednak w związku ze zmianą właściciela zostały one zweryfikowane i obecnie prowadzimy rozmowy z developerami. Przewidujemy, że naszą lecznicę uruchomimy w 2011 roku. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów, w ramach Grupy LUX MED i CM LIM pracujemy również nad rozwojem usług z zakresu chirurgii jednego dnia.Pod marką Medycyna Rodzinna działa 17 poradni w największych miastach Polski - dodaje LIM.

Medycyna Rodzinna wykonuje usługi dla klientów korporacyjnych w ramach abonamentów dla pracowników, współpracuje też z firmami ubezpieczeniowymi oraz NFZ (kontrakt na podstawową opiekę medyczną). Pod marką Promedis działa 9 poradni zlokalizowanych głównie w zachodniej oraz południowo-zachodniej części Polski. Jedną ze spółek zależnych Lux Med jest Fado - największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną - mammografię, hemodynamikę i kruszenie kamieni metodą ESWL. Dzięki wspólnemu właścicielowi - instytucji finansowej Mid Europa Partners - Lux Med Sp z o.o jest ściśle powiązany z Centrum Medycznym LIM, które oferuje pełen wachlarz usług opieki zdrowotnej i diagnostyki dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Wspólnie pod markami Lux Med, Medycyna Rodzinna, Promedis i Centrum Medyczne LIM prowadzonych jest 61 placówek własnych i 23 przyzakładowe. Z Grupą współpracuje też ponad 900 poradni medycznych w całej Polsce.

allianz_logo.jpg

W pakiecie z ubezpieczeniem

Allianz Medica Polska zapewnia klientom ubezpieczonym w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz Życie Polska dostęp do opieki medycznej w sieci ponad ośmiuset placówek medycznych na terenie całego kraju. Placówki zdrowotne współpracujące z TU Allianz Życie oferują możliwość udzielenia porady lekarskiej przez lekarzy specjalistów, wykonania potrzebnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Wszystkie usługi medyczne są nielimitowane, a każdy wariant ubezpieczenia gwarantuje podstawowe i specjalistyczne badania laboratoryjne, radiologiczne, endoskopowe. Każdy klient korzystający z ubezpieczenia zdrowotnego Medica Polska otrzymuje unikalny na rynku ubezpieczeń zdrowotnych pakiet usług assistance medycznego oferujący m.in.: przywóz leków, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi podczas przebywania ubezpieczonego w szpitalu, transport medyczny do i ze szpitala, zdrowotne usługi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę. Zakres ochrony można rozszerzyć wykupując umowę dodatkową. Dzięki całodobowej infolinii medycznej w każdym momencie istnieje możliwość uzyskania danych teleadresowych przychodni, godzin pracy i zakresu usług dostępnych w danej placówce medycznej.

Słów kilka o rządowym Planie B

Coraz więcej polskich rodzin korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej opłacanej z własnej kieszeni lub z abonamentów. Coraz więcej Polaków jest też zainteresowanych wykupieniem dodatkowej polisy zdrowotnej. Wartość całego rynku prywatnych usług medycznych sięga 15 mld zł. Przyjęty przez rząd w dniu 17 lutego „plan B” – „Ratujmy polskie szpitale” ma ułatwić samorządom przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Program zakłada zlikwidowanie przez samorząd dotychczas działających zadłużonych ZOZ-ów, a następnie stworzenie spółki, która przejmie majątek szpitala. Tym samym samorząd stanie się właścicielem takiej spółki i przejmie całe zadłużenie placówki. Będzie on również gwarantem, że przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej będą miały charakter racjonalny i nie będą wpływać na pogorszenie obecnej sytuacji. Wcześniej jednak program restrukturyzacji i biznesplan muszą zostać zatwierdzone przez NFZ i Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan B będzie realizowany w latach 2009-2011, a rząd postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,15 miliarda złotych. Część tych środków (599 mln złotych) pokryje spłatę zobowiązań publicznoprawnych, a 372 mln złotych – kredytów bankowych zaciągniętych w związku z restrukturyzacją z 2005 roku. Na polskim rynku usług medycznych, co pokazaliśmy wyżej, działa już kilka sieci działających pod jednym szyldem. Poza wymienionymi już podmiotami warto wspomnieć jeszcze o działającym na terenie dolnośląskim Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznym "Medicus" oraz o firmach Falck czy Scanmed.

Agnieszka Grabuś, 17 czerwca 2009r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 30 listopada 2022
Polacy chcą żyć zdrowo, przedsiębiorcy mogą na tym zarobić
Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram