Franczyza dla najmłodszych

Autor: Redakcja
Data dodania: 2 sierpnia 2008
Kategoria:
Prywatne przedszkola powstają w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu. Sprawdzona koncepcja, autorskie programy wychowawcze, świetna koniunktura, a przede wszystkim zadowolone dzieci i ich rodzice to doskonała baza, aby pomyśleć o rozwoju również poprzez franczyzę.


Nie tylko „Baby boom”
Rosnący wskaźnik urodzeń, z roku na rok zmniejszająca się liczba przedszkoli publicznych oraz korzystna sytuacja na rynku pracy powoduje, że zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach stale rośnie i nie zanosi się, aby ta tendencja miała się w najbliższym czasie zmienić. Rosną jednak również wymagania rodziców związane z jakością usług świadczonych przez poszczególne placówki. Nie chodzi już bowiem tylko o to, aby dzieci miały dobra opiekę, ale również aby miały dostęp do szerokiej oferty dodatkowych zajęć. Języki obce oraz wszelkiego rodzaju zajęcia manualne, ruchowe i intelektualne są już standardem. Coraz częściej wśród dostępnych opcji pojawia się także balet, karate, lekcje tańca, nauki gry w szachy, warsztaty naukowe, integracyjne, a nawet plastyczno-ceramiczne. Pojawiają się także przedszkola specjalistyczne o profilu językowym, muzycznym lub sportowym. W ostatnim czasie w Krakowie powstało przedszkole całodobowe, a w Warszawie przedszkole świadczące usługi dowożenia dzieci zarówno z domu do przedszkola jak i z przedszkola do domu. Nowoczesne placówki spełniają już nie tylko funkcje opiekuńcze i wychowawcze, ale także zapewniają opiekę medyczną, dietetyczną, logopedyczną i psychologiczną. Większość przedszkoli dba również o bezstresową adaptację maluchów do nowych warunków, w tym celu organizowane są tzw. grupy adaptacyjne lub przed-przedszkolne w ramach których dzieci, początkowo pod opieką własnych rodziców, przyzwyczajają się do nowego otoczenia tak, aby z czasem coraz więcej czasu spędzać już tylko z opiekunami i swoimi rówieśnikami.

Dlaczego właśnie franczyza?
Ze względu na specyfikę branży szczególnie korzystne może się okazać rozwijanie sieci przedszkoli właśnie poprzez franczyzę. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że stosunkowo wysokie koszty związane z utworzeniem profesjonalnej placówki przedszkolnej ponoszą franczyzobiorcy, po drugie dlatego, że niezwykle istotnym elementem decydującym  o atrakcyjności danego miejsca jest opracowany i sprawdzony w praktyce program wychowawczy, czyli unikalne know-how, a po trzecie dlatego, że zbudowanie dobrze kojarzonej, a przede wszystkim budzącej zaufanie marki ma w tym przypadku znaczenie szczególne (decyzje o wyborze odpowiedniej placówki edukacyjnej są bowiem zazwyczaj przedmiotem intensywnych analiz, a im większa renoma marki tym większe szanse, że wybór padnie właśnie na nią).
Jednak to samo co stanowi o sile sieci franczyzowej, czy jakiejkolwiek innej sieci placówek działających pod wspólnym brandem, niesie również zagrożenia. W przypadku przedszkoli zagrożenia te są wyjątkowo niebezpieczne, jakikolwiek bowiem zarzut pod adresem którejkolwiek z placówek może spowodować, że marka bardzo szybko utraci budowane przez lata zaufanie. Właśnie dlatego tak bardzo ważne jest, aby w początkowej fazie budowy struktury franczyzowej rzetelnie określić profil franczyzobiorcy i konsekwentnie się do niego odnosić w całym procesie rekrutacji.

Siódme Niebo, Zielona Ciuchcia…
Klub Malucha „Siódme Niebo” i Zielona Ciuchcia to aktualnie działające sieci franczyzowe w branży przedszkolnej. Klub Malucha powstał w 2001 roku i obecnie liczy 6 placówek (2 własne i 4 franczyzowe). Zielona Ciuchcia rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku i niewątpliwie wypracowała sobie pozycję lidera na terenie aglomeracji warszawskiej (8 działających placówek, 2 w trakcie uruchamiania). W ostatnim czasie firma ukończyła pracę nad pakietem franczyzowym i aktualnie prowadzi negocjacje z potencjalnymi franczyzobiorcami. Aby stać się franczyzobiorcą sieci należy dysponować kapitałem w wysokości ok. pół miliona złotych, jednak jak zapewniają właściciele inwestycja ta zwraca się już po około dwóch latach działalności. Franczyzodawca pobiera opłatę wstępną w wysokości 50 tys. zł, natomiast przez pierwszy rok franczyzobiorca zwolniony jest ze wszelkich bieżących opłat na rzecz sieci.

Przedszkole w miejscu pracy
Biorąc pod uwagę fakt, że większość maluchów przebywa w przedszkolu głównie ze względu na czynność zawodową swoich rodziców, ciekawym rozwiązaniem wydaje się być lokalizowanie placówek przedszkolnych w pobliżu dużych skupisk biurowców. Sieć Zielona Ciuchcia poszła jeszcze o krok dalej, oferuje bowiem możliwość zorganizowania i prowadzenia przedszkola zakładowego dla pracowników firm w oparciu o swoje własne sprawdzone standardy i procedury. Takie firmowe przedszkola mają ułatwić pracownikom godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi oraz upowszechnić edukację dzieci. Mogą również stanowić ważny element systemu motywacyjnego.

Plany na przyszłość
Branża przedszkolna to jednak nie tylko Zielona Ciuchcia i „Siódme Niebo”, ale także wiele innych firm, które w tym biznesie działają od wielu lat, i które albo już posiadają sieć własnych placówek (np. Akademia Uśmiechu czy Akademia Maluchów) albo prowadzą tylko jedną, ale w najbliższej przyszłości planują rozwój również za pomocą franczyzy (np. Akademia Zintegrowanego Rozwoju – Dzieci Świata - Świat Dzieci). W ubiegłym roku swoje plany związane z rozpoczęciem budowy sieci elitarnych przedszkoli ujawniła także firma Edukacja Polska SA (producent wysokiej jakości materiałów dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych). Już niedługo ma się pojawić pierwsza z placówek.
 
Wspomniana już wcześniej korzystna koniunktura, stopniowo bogacące się społeczeństwo oraz naturalna potrzeba inwestowania w wychowanie i edukację swoich dzieci pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość branży. My ze swojej strony również życzymy samych sukcesów, wszak to przecież inwestycja w nasz wspólny, narodowy interes.

Katarzyna Strzyż , 2 sierpnia 2008

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram