FMCG: W tym biznesie "duży może więcej"

Autor: Redakcja
Kategoria:
bomi_logo.jpg

Spółki Rabat Pomorze SA - spółka zależna od Bomi SA i Bać-Pol SA podpisały list intencyjny w sprawie połączenia. W wyniku fuzji powstanie podmiot o znaczącej pozycji na polskim rynku dystrybucji FMCG.

Zakończenie fuzji oraz zarejestrowanie połączonej firmy planowane jest na koniec bieżącego roku. Niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia planowane jest wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

- Powstanie spółka dystrybucyjna o zasięgu ogólnopolskim, która będzie efektywnie zaopatrywać zarówno sklepy franczyzowe, sklepy sieci Bomi oraz niezależnych detalistów - powiedział Marek Theus, Prezes Rabatu - Połączony potencjał Bać-Polu i Rabatu Pomorze, dzięki dobrej logistyce, atrakcyjnym cenom dostaw oraz partnerskim relacjom biznesowym pozwoli stworzyć bardzo atrakcyjną ofertę dla franczyzobiorców-.

Rabat Pomorze jest operatorem ogólnopolskiej sieci franczyzowej działającej pod nazwami "Siec 34" i "eLDe" oraz prowadzi dystrybucję artykułów FMCG na terenie Pomorza oraz Polski południowej. Od 2008 roku większościowym akcjonariuszem Rabatu Pomorze jest giełdowe Bomi. Bać-Pol posiada swoje magazyny dystrybucyjne w południowo-wschodniej i zachodniej części kraju. Z tych lokalizacji prowadzi również sprzedaż w systemie Cash & Carry, będąc jednocześnie operatorem sieci franczyzowej "Słoneczko".

W ostatnich latach Bać-Pol rozwijał się dynamicznie zarówno poprzez wzrost organiczny, otwierając centra dystrybucyjne w nowych lokalizacjach oraz poprzez przejęcia. Bafć-Pol nie jest zupełnie nieznany giełdowym inwestorom - jednym z akcjonariuszy spółki jest notowany na giełdzie Capital Partners.

- Znam Marka Theus i prowadzony przez Niego Rabat Pomorze od wielu lat. Od dawna bacznie obserwujemy się nawzajem. Jestem przekonany, że nasza współpraca w ramach połączonej struktury bardzo szybko przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy, bo synergie są oczywiste - powiedział Leszek Bać - Prezes Bać-Polu i jednocześnie jego największy akcjonariusz - Rzadko się zdarza, żeby dość duże organizacje dystrybucyjne pasowały do siebie jak puzzle. Po połączeniu nie będzie konieczna likwidacja żadnego oddziału. Nastąpi połączenie na partnerskich zasadach dwóch rosnących, rentownych i dobrze zarządzanych organizacji. Powstanie podmiot zdolny do dalszego dynamicznego rozwoju-.

Fuzja Rabatu i Bać-Polu, a następnie wprowadzenie akcji połączonej struktury do obrotu na giełdzie jest zbieżne z zamierzeniami strategicznymi ich akcjonariuszy. - Bomi dba o wartość dla swoich akcjonariuszy wierzymy, że ta wartość będzie rosła szybciej, gdy Bomi skupi się na rozwoju sieci supermarketów i delikatesów a połączone Rabat Pomorze i Baćpol zajmą się rozwojem sieci franczyzowej w oparciu o ogólnopolską sieć dystrybucji - powiedział Andrzej Wojciechowicz, Prezes Bomi. - Fuzja Rabatu i Bać-Polu pozwoli nam skoncentrować wysiłek inwestycyjny na rozwoju sklepów a ogólnopolska, efektywna organizacja dystrybucyjna będzie stanowiła bardzo istotny składnik wyceny Grupy-.

- Jesteśmy akcjonariuszem Bać-Polu od ponad dwóch lat, wierzymy, że sektor dystrybucji i detalu FMCG jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji, a fuzja Bać-Polu i Rabatu Pomorze pozwoli znacząco zwiększyć wartość akcji obydwu podmiotów i zwiększyć atrakcyjność planowanej oferty publicznej - powiedział Paweł Bala, Prezes Capital Partners. -Spodziewamy się bardzo istotnych efektów synergii - w tym biznesie 'duży może więcej', a to nie ostatnie słowo tych firm w konsolidacji rynku dystrybucji FMCG-.

FwP, 3 lipca 2009r.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram