Firmy pożyczkowe pod lupą 

Data dodania: 15 czerwca 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych jest jednym z segmentów gospodarki, który zawdzięcza swój dynamiczny rozwój franczyzie. Jednocześnie jest to branża, której brakuje szczególnego nadzoru państwa. Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym trafił do procedowania w Sejmie.

Branża usług finansowych i ubezpieczeniowych, w skład którego wchodzą firmy pożyczkowe jest jednym z trzech najczęściej wymienianych sektorów, które zdaniem Polaków powinny podlegać szczególnemu nadzorowi państwa - taki jest wniosek z badania PBS na zlecenie Instytutu Badań Strukturalnych.

Według raportu, Polacy za najbardziej priorytetowe uznają zadbanie przez odpowiednie organy państwa, by zasady udzielania pożyczek pieniężnych oraz koszty ich egzekucji były jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe dla pożyczkobiorców. Za ważne uważają również zagwarantowanie, żeby pożyczkobiorcy nie mogli zaciągać pożyczek, których nie będą w stanie spłacić.

Przeważająca większość Polaków (91,5%) jest zdania, że powinny istnieć regulacje ograniczające wysokość opłat związanych z zaciągnięciem pożyczki. Stanowi to silne poparcie dla projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, proponowanego przez Ministerstwo Finansów, który właśnie trafił do procedowania w Sejmie. Należy również podkreślić, że większość ankietowanych (54,1%) akceptuje pobieranie przez instytucje finansowe opłat za nieterminową spłatę pożyczki.

Raport z badania „Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych. Oczekiwania konsumentów" zaprezentowano w gmachu Sejmu podczas konferencji „Nadzór nad działalnością firm pożyczkowych", zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan. Otwierając konferencję przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska podkreślała, że parlamentowi zależy, by klient na rynku pożyczkowym był maksymalnie chroniony, a stosunki między konsumentem, a firmą pożyczającą były uregulowane, bo na tym rynku było wiele nieprawidłowości.

Zaznaczyła, że jesteśmy w przededniu skierowania przez Marszałka Sejmu do Komisji Finansów rządowej ustawy obejmującej nadzorem instytucje pożyczkowe, które dotychczas nadzorowane nie są. Dodała, że takie rozwiązanie jest mocno oczekiwane przez konsumentów, którym zależy na bezpieczeństwie i transparentności.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram