Firmy nie boją się długich weekendów

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Freeimages.com

Jak wynika z badania sondażowego przeprowadzonego przez Idea Bank, tylko co czwarty właściciel małej firmy uważa, że w Polsce jest za dużo długich weekendów. Zdaniem większości ankietowanych przedsiębiorców długie weekendy nie szkodzą polskiej gospodarce.

Grupa Idea Banku sprawdziła jaką opinię na ten temat przedłużających się dni wolnych mają właściciele małych firm, które według PARP wytwarzają 37,2% polskiego PKB. Aż 64% badanych opowiedziało się za utrzymaniem obecnej liczby dni wolnych od pracy. Kolejnych 11% chciało zwiększenia ich częstotliwości. Tylko co czwarty przedsiębiorca ocenił, że długich weekendów powinno być mniej.

Co najmniej połowa firm nie zamknie biura

Uśredniając otrzymane wyniki można powiedzieć, że dla największej grupy badanych - 45% - majówka nie będzie okresem ograniczonej aktywności. Tylko 5% przedsiębiorców deklaruje natomiast, że firma będzie wyłączona z działalności przez cały tydzień, czyli od 28 kwietnia do 4 maja. Pozostałe albo w ogóle nie planują wolnego, albo planują je w innej konfiguracji. Na ograniczenie aktywności rzadziej decydują się firmy, które niedawno rozpoczęły działalność (nie później dwa lata temu) i muszą jeszcze bardzo mocno walczyć o zdobycie pozycji na rynku.

Widać też wyraźną zależność pomiędzy planowanym urlopem a liczbą kontrahentów. Na całkowite wygaszenie aktywności podczas majówki częściej decydują się firmy mające tylko jednego kontrahenta. W tej grupie znajdują się samozatrudnieni czyli osoby, których rytm pracy wyznacza nie tyle sam rynek, co firma, z którą współpracują.

Poparcie przedsiębiorców dla istnienia w Polsce dużej liczby długich weekendów może też wynikać z innych czynników, w tym braku innych okazji do odpoczynku. Wcześniejsze badanie przeprowadzone przez Grupę Idea Banku (w czerwcu 2012 r.) wykazało, że co czwarty polski przedsiębiorca w ogóle nie udaje się w ciągu roku na dłuższy wypoczynek, rzadko który natomiast wypoczywa jednorazowo dłużej niż tydzień.

Taka sytuacja bierze się z obawy o skutki pozostawienia firmy „bez opieki”, albo jest po prostu konsekwencją braku odpowiedniego pracownika, który mógłby zastąpić właściciela podczas jego nieobecności. W takich okolicznościach długi weekend, wymuszający kilkudniową przerwę w pracy przynajmniej w niektórych branżach, może być dla przedsiębiorcy jedyną okazją do złapania „oddechu”.

Turystyka i gastronomia nie zwalniają tempa

Taki wynik badania zdaje się podważać obiegową tezę, że długie weekendy szkodzą polskim firmom, a tym samym całej gospodarce. Dominujące wśród przedsiębiorców poparcie dla istnienia długich weekendów można po pierwsze uzasadnić tym, że dla wielu branż majówka nie jest wcale okresem martwym. Nie będzie zaskoczeniem wynik wskazujący, że dla firm z takich branż jak turystyka, gastronomia czy rozrywka nadchodząca majówka będzie czasem normalnej lub nawet wzmożonej aktywności. Podobnie jest w przypadku e-handlu, w którym istnienie wolnych dni ogranicza jedynie dostawy towaru. Na przerwę w pracy szykują się natomiast firmy produkcyjne.

Badanie Idea Banku wykazało również, że przedsiębiorcy reprezentują dość skrajne podstawy odnośnie planowanej aktywności swojej firmy w czasie majówki – albo całkowicie wstrzymują się od pracy w wybranych dniach majowego weekendu, albo funkcjonują normalnie. Świadczą o tym statystyki odnośnie urlopów dawanych pracownikom - przedsiębiorcy najczęściej urlopują wszystkich lub nikogo. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że są to bardzo małe firmy (w sumie 81% badanych ma nie więcej niż 4 pracowników, z czego połowa w ogóle ich nie zatrudnia), w których trudno wyobrazić sobie pracę „na pół gwizdka”.

Próba badawcza

W badaniu, przeprowadzonym w formie sondażu telefonicznego, wzięły udział mikro i małe firmy, z których znakomita większość zatrudnia co najwyżej 4 pracowników. Nieco mniej niż dziewięć na 10 badanych miało więcej niż jednego kontrahenta. 91% respondentów stanowili przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram