Finansowe wsparcie dla przedsiębiorcy

Autor: Redakcja
Data dodania: 3 grudnia 2013
Kategoria:
Foto: sxc.hu

Foto: sxc.hu

Mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele firm z sektora MSP, którzy chcieliby wesprzeć zarówno bieżącą działalność swoich przedsięwzięć, jak i przeprowadzić konieczne inwestycje chętnie wsparliby się kredytem. Tylko skąd wziąć tanie środki?

Aby otrzymać kredyt i stać się partnerem do rozmów dla banków muszą liczyć się z podstawowym pytaniem – jakie zabezpieczenie dla kredytu posiada firma? Wystarczy, że przedsiębiorstwo ma zabezpieczenie np. w postaci nieruchomości, maszyn czy innych dóbr – by otrzymać pozytywną rekomendację instytucji finansowej. Ale co w sytuacji, kiedy takiego zabezpieczenia nie ma? Sytuacja nie jest bez wyjścia - pojawiło się kilka form wsparcia, które dają szansę młodym przedsiębiorcom, którzy nie mogą pochwalić się znaczącym majątkiem bądź wynikami finansowymi.

Kredyt na start

To z reguły kredyt dla start-upów czyli przedsięwzięć planowanych bądź dopiero uruchamianych przez przedsiębiorców. Jest on udzielany maksymalnie do kwoty 25 tys. PLN. Pierwszym warunkiem uzyskania kredytu na start, jest brak negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej – czyli negatywnej historii kredytowej wnioskodawcy. Dodatkowo niektóre banki wymagają przedstawienia rzetelnego i wiarygodnego biznesplanu działalności firmy.

Niestety niewysoka kwota możliwa do uzyskania w drodze kredytu, w wielu przypadkach nie wystarcza na rozpoczęcie działalności. Może to być atrakcyjna forma wsparcia dla przedsiębiorców otwierającym sklep internetowy, drobny punkt usługowo-handlowy bądź świadczących usługi biurowe. Niestety, na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia firmy, zakup towaru do sklepu, czy maszyn i wyspecjalizowanego sprzętu – raczej nie wystarczy.

Kredyt z gwarancją de minimis

Od marca tego roku przedsiębiorcy mogą starać się o kredyt z gwarancją de minimis w banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Czym jest gwarancja de minimis? To forma zabezpieczenia, która daje bankowi gwarancję spłaty 60% kwoty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku, kiedy przedsiębiorca przestanie spłacać raty. Kredyt z gwarancją może otrzymać przedsiębiorca, który posiada wkład własny.

Przyznawany jest na ponad 2 lata (maksymalnie na 27 miesięcy). Kwota o jaką może starać się firma to aż 3,5 mln zł. lecz nie może przekroczyć 60% wartości zaciąganego kredytu. Gwarancja, obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Do oprocentowania kredytu każdy bank podchodzi indywidualnie. Obecnie przedsiębiorcy MSP mogą składać wnioski o kredyt z gwarancją de minimis w 20 bankach w Polsce. W pierwszym roku gwarancja udzielana jest bezpłatnie, w kolejnym przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Portfelowa Linia Poręczenia czyli PLP

Portfelowa Linia Poręczenia to z kolei rozwiązanie ze strony Skarbu Państwa, które wspiera przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego zabezpieczenia, aby starać się o kredyt w banku. Poręczenie PLP może być wykorzystane zarówno do zabezpieczenia kredytu obrotowego, jak i kredytu inwestycyjnego. Firma może starać się maksymalnie o kwotę poręczenia do 3,5 mln zł. i 60% kredytu.

Poręczeniem mogą zostać objęte kredyty w złotówkach, które nie zostały jeszcze uruchomione i udzielone na okres nie dłuższy niż: 3 lata - kredyt obrotowy, 10 lat - kredyt inwestycyjny. Należy pamiętać, że poręczenia nie można wykorzystać dla kredytu na inwestycje kapitałowe. Poręczeniem nie można także spłacić kredytu w innym banku tak, jak to jest możliwe w przypadku gwarancji de minimis. Poręczenie obejmuje tylko niespłaconą kwotę kredytu, bez odsetek i kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Przy poręczeniu należy liczyć się z opłatą prowizyjną w pierwszym roku na kwotę 1,6% rocznie jeżeli marża kredytowa nie jest większa niż 4%

Inicjatywa JEREMIE

Przedsiębiorcy z 6 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego mogą liczyć na kredyt, pożyczkę czy poręczenie w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów działających co najmniej 3 miesiące - firm jednoosobowych, jak i dla przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób. Także dla firm, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania czy nieposiadających historii kredytowej. Warunkiem jest prowadzenie działalności w jednym z wymienionych wyżej województw.

Z uzyskanych środków przedsiębiorcy mogą finansować nowe miejsca pracy, zakup maszyn czy środków transportu, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, a także informatyzację przedsiębiorstwa. Dofinansowanie z Inicjatywy JEREMIE jest alternatywą dla firm, które dopiero zaczynają działalność i nie posiadają wymaganego przez banki zabezpieczenia.

Banki niechętnie piszą o marżach, prowizjach i kosztach udzielanych kredytów dla przedsiębiorców. Jednak patrząc na powyższe może warto poświęcić czas na rozeznanie się w poszczególnych ofertach. Da nam to możliwość znalezienia i wybrania korzystnej oferty, która pozwoli na uzyskanie wsparcia finansowego przy minimalnych kosztach.

Leszek Zięba

 Aspiro

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - O tym się mówi

Data dodania: 9 maja 2022
Kupować czy pożyczać? – oto jest pytanie
Data dodania: 25 kwietnia 2022
Czy grozi nam wojna o wodę?
Data dodania: 28 marca 2022
Doceniliśmy pracę zdalną
Data dodania: 17 marca 2022
Czy konwersje to przyszłość nieruchomości komercyjnych

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram