Faktoring - fakty i mity

Foto: freeimages.com

Jesteś sprzedawcą? Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności? Masz problemy z egzekwowaniem należności? A może eksportujesz swoje towary i bezpieczeństwo transakcji oraz możliwość uniknięcia ryzyka walutowego to dla Ciebie być albo nie być? Jeśli tak, na pewno słyszałeś nie raz, że faktoring to doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy. Czy faktycznie? Ekspert BRE Faktoring, Elżbieta Zaremba pomaga rozwiać mity i omawia kilka podstawowych faktów na temat usługi.

MIT: kredyt obrotowy jest korzystniejszym i mniej skomplikowanym rozwiązaniem dla firm.

To fakt, że kredyt obrotowy jest zazwyczaj nieco tańszy od faktoringu. Ma to jednak swoją cenę. To narzędzie finansowania działalności jest o wiele mniej elastyczne i wymaga większych zabezpieczeń po stronie klienta. Faktoring, inaczej niż kredyt, przeznaczony jest nie tylko dla firm o bardzo dobrej kondycji finansowej, ale również dla tych firm, które mają przejściowe problemy z płynnością. Należy  pamiętać, że faktoring, to nie tylko finansowanie, ale również zarządzanie należnościami, czego kredyt obrotowy nie może zapewnić. W przypadku kredytu brak jest również możliwości zlecenia monitoringu należności oraz windykacji. Dzięki faktoringowi firma może skoncentrować się na spokojnym prowadzeniu działalności biznesowej. Do obowiązków faktora należy bowiem zarządzanie należnościami, czyli kontrolowanie terminowości spłat odbiorców włącznie z windykacją długu. Faktor prowadzi również księgowanie i rozliczanie należności, co klient może śledzić na bieżąco w udostępnionej mu aplikacji internetowej.

MIT: faktoring jest przeznaczony dla dużych firm, prowadzących działalność od wielu lat.

Korzystanie z faktoringu jako narzędzia finansowego jest możliwe wyłącznie w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż towarów lub usług na zasadzie odroczonych terminów płatności. Skala prowadzonej działalności nie ma tu znaczenia, ponieważ faktoring jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla bardzo dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm. Co ważne, klientami firm faktoringowych mogą być firmy stosunkowo młode (działające co najmniej od 2 lat, a w wyjątkowych sytuacjach nawet krócej). A takie często mają utrudniony dostęp do kredytów w bankach, jako, że nie mogą pochwalić się historią finansową.

MIT: faktoring to narzędzie wyłącznie dla firm mających stabilną sytuację finansową.

Faktoring może być stosowany z powodzeniem także w tych firmach, które odczuwają przejściowe trudności finansowe, a co za tym idzie potrzebne im są środki na finansowanie bieżącej działalności. Ważne jest też, aby dostawca miał zachowaną ciągłość współpracy ze swoimi kontrahentami (odbiorcami), jako że to właśnie powtarzalna sprzedaż generuje należności będące podstawą stałego finansowania firmy.

FAKT: faktoring poprawia relacje firm z wszystkimi kontrahentami.

Faktoring jest narzędziem finansowym, które przynosi korzyść nie tylko dostawcy, ale też kontrahentom (odbiorcom). Dostawca otrzymuje niemal natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może pozwolić sobie na dłuższy okres oczekiwania na zapłatę należności za wykonaną usługę. Wydłużenie terminów płatności może wpłynąć na polepszenie relacji firmy ze swoimi kontrahentami, na poprawę konkurencyjności, zwiększenie sprzedaży.

Takie rozwiązanie umożliwia zaproponowanie odbiorcom korzystniejszych warunków współpracy od tych, które oferuje konkurencja. Faktoring jest też korzystny dla dostawców klienta firmy faktoringowej, ponieważ klient dysponując szybką gotówką pozyskaną od faktora może na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec dostawców, przez co może realnie wpływać na poprawę współpracy, możliwość negocjacji dotychczasowych warunków współpracy (np. skont, rabatów).

FAKT: firma korzystająca z faktoringu może uzyskać nawet 90 proc. wartości wystawionych faktur już niemal w momencie wysyłania towarów.

Firma faktoringowa nabywa w formie cesji wierzytelność od przedsiębiorstwa. Uczestnikiem tego procesu jest odbiorca towarów lub usług, który zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Skutkiem zawartej umowy faktoringowej jest zmiana wierzyciela. Najważniejszą zaletą faktoringu jest to, iż na konto dostawcy niemal natychmiast trafia znaczna część środków na poczet
przyszłej płatności. Przedsiębiorca pozyskuje w ten sposób środki pieniężne, a kontakt z kontrahentem przejmuje faktor, który monitoruje spłatę wierzytelności. Wypłata pozostałej części należnej kwoty następuje po uiszczeniu przez odbiorcę wpłaty na konto faktora.

FAKT: faktoring zagraniczny jest równie bezpieczny jak krajowy.

Factors Chain International (FCI) to organizacja skupiająca największe firmy faktoringowe na świecie (w tym BRE Faktoring). Faktoring zagraniczny z przejęciem ryzyka może być realizowany w ścisłej współpracy z drugim faktorem w ramach FCI. Kooperacja z partnerami zagranicznymi daje możliwość sprawdzenia odbiorcy naszego klienta przez instytucję finansową działającą w kraju odbiorcy, która nawiązuje z tym odbiorcą bezpośredni kontakt i dokonuje oceny kondycji finansowej wyrażającej się w przyznanym limicie. Dodatkową wartością jest to, że miejscowi faktorzy niejednokrotnie posiadają bezpośrednie doświadczenia we współpracy z badanym odbiorcą, znają jego zachowania płatnicze, które uwzględniają przy podejmowaniu decyzji o wysokości przyznanego limitu. Weryfikacja odbiorców zagranicznych przez instytucje finansowe daje dostawcy poczucie bezpieczeństwa, daje pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym. Dzięki tej wiedzy dostawca może decydować o rozwijaniu współpracy, może też śmiało podjąć decyzję o rozpoczęciu współpracy z nowo pozyskanym odbiorcą zagranicznym. Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy może być również realizowany w oparciu o współpracę z instytucją ubezpieczającą należności.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design