Eurocash zwiększa przychody

Data dodania: 12 września 2018
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Eurocash

Segment hurtu na ścieżce wzrostu i poprawy efektywności. Detal pod znakiem akwizycji i integracji przejętych sklepów oraz inwestycji w nowe projekty.

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2018 r. sięgnęły blisko 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Wzrost organiczny Grupy (z wyłączeniem przejętej w drugim kwartale sieci sklepów Mila) wyniósł ponad 5%.

Grupa notuje bardzo dobre wyniki w segmencie hurtowym. Sprzedaż tego segmentu wzrosła o ponad 5% r/r do 8,6 mld zł, a EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, przekroczyła 160 mln zł i była o 13% wyższa niż przed rokiem.
Sprzedaż segmentu detalicznego wzrosła w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. o ponad 7% do blisko 1,8 mld zł. Wpływ na wynik EBITDA tego segmentu (w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 53,5 mln zł) ma integracja oraz remodeling i renowacja sklepów EKO. Po pierwszej połowie tego roku już 149 sklepów EKO działało pod szyldem Delikatesy Centrum, a trzy zaczęły funkcjonować pod szyldem Lewiatan.

Rozwijany przez Eurocash projekt dostaw produktów świeżych, który jest kluczowy dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej sklepów detalicznych, przyniósł w pierwszym półroczu br. ponad 300 mln zł przychodów i był bliski osiągnięcia progu rentowności już w drugim kwartale – znacznie szybciej od oczekiwań.

Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu kosztów o charakterze jednorazowym) dla całej Grupy Eurocash w pierwszym pórloczu 2018 r. wyniosła blisko 160 mln zł wobec niespełna 158 mln zł przed rokiem.
Znormalizowany skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu br. wyniósł 21 mln zł wobec 38 mln zł przed rokiem. Niższy wynik związany był głównie ze wzrostem amortyzacji oraz kosztów finansowych.

W pierwszym półroczu br. Grupa Eurocash zanotowała silne dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 186 mln zł. Mimo wypłaty dywidendy i wydatków na nabycie sieci Mila (łącznie 450 mln zł), zadłużenie netto Grupy Eurocash na koniec czerwca 2018 r. było na bezpiecznym poziomie (1,9 x 12-miesięczna EBITDA).

– W hurcie, który pozostaje wiodącym segmentem działalności Grupy Eurocash, kontynuujemy poprawę efektywności operacyjnej, co przekłada się zarówno na rosnącą sprzedaż, jak i wzrost wyniku EBITDA. W drugim kwartale sprzedaż like-for-like w naszych hurtowniach Cash & Carry wzrosła o 2,7%, co jest najlepszym wynikiem tego formatu od ponad czterech lat i potwierdza skuteczność przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Na bardzo dobre wyniki segmentu hurtowego w pierwszym półroczu br. złożył się także silny, 10-procentowy wzrost sprzedaży w formacie dystrybucji aktywnej (Eurocash Dystrybucja), który obejmuje dostawy między innymi do klientów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich Lewiatan, Euro Sklep, Groszek oraz PSD (Gama).

- W segmencie detalicznym ważnym wydarzeniem w drugim kwartale tego roku było sfinalizowanie zakupu 187 sklepów Mila. Akwizycja ta dołożyła ponad 120 mln zł sprzedaży do całkowitych przychodów segmentu – w pierwszym półroczu sięgnęły one niemal 1,8 mld zł. Uwzględniając natomiast przychody sieci Mila od początku roku, sprzedaż pro forma segmentu detalicznego wyniosła prawie 2,4 mld zł, czyli o 43% więcej niż rok wcześniej – powiedział Jacek Owczarek. – Sfinalizowanie zakupu sieci Mila oraz planowane nabycie udziałów w spółce Partner, prowadzącej 26 sklepów Lewiatan, to kolejne etapy konsekwentnie realizowanej przez nas strategii, mającej na celu wzmocnienie pozycji rynkowej tysięcy niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w Polsce. Dzięki własnym placówkom możemy sprawniej wdrażać w życie innowacyjne rozwiązania, zwiększać efektywność w obszarze logistyki, marketingu, jak i uzyskiwać od dostawców warunki zakupowe, które poprawią konkurencyjność naszych klientów wobec dyskontów – dodał członek zarządu.

W segmencie detalicznym Eurocash kontynuował ponadto integrację sieci EKO, przejętej na początku 2017 r. Po pierwszej połowie tego roku 149 sklepów EKO funkcjonowało pod szyldem Delikatesy Centrum, a trzy pod szyldem Lewiatan.

– Zmianie szyldu towarzyszy remodeling i renowacja sklepów, co wiąże się z ich czasowym zamknięciem na czas remontu, a także wyprzedażą produktów i późniejszymi działaniami promocyjnymi. W krótkim terminie odbija się to na rentowności segmentu. Dzięki renowacji lokalni klienci mają jednak możliwość robienia zakupów w znacznie dogodniejszych warunkach i przede wszystkim mają dostęp do znacznie korzystniejszej oferty. Już dziś widzimy, że sklepy po zmianie szyldu odnotowują lepsze wyniki sprzedaży od tych, które jeszcze nie przeszły renowacji – powiedział dyrektor finansowy Eurocash.

Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma ponadto segment Projekty. Obejmuje on inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben (sklepy z alkoholem), abc na kołach (mobilne sklepy spożywcze) oraz Kontigo (sklepy kosmetyczne), a także rozwój dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych.

– Pomimo że Projekty obciążają wynik EBITDA, my patrzymy na tę pozycję nie jak na koszt, tylko jak na inwestycję. Nie ma znaczenia, że z księgowego punktu widzenia są one widoczne w rachunku wyników zamiast w rachunku przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Projekty wzmacniają konkurencyjność niezależnych polskich przedsiębiorców. Nasi klienci często nie są w stanie sfinansować samodzielnie takich inwestycji, więc uważamy, że naszą rolą jest przejąć tę odpowiedzialność. Po czasie, projekty zaczynają przynosić korzyści nie tylko właścicielom niezależnych sklepów, ale też i nam. W drugim kwartale projekt dostaw artykułów świeżych był bliski osiągnięcia progu rentowności. Znacznie wcześniej od naszych pierwotnych oczekiwań – podkreślił Jacek Owczarek.

Po okresie testów, Grupa Eurocash zdecydowała o udostępnieniu niezależnym przedsiębiorcom konceptów Duży Ben oraz Kontigo. Sieci te będą rozwijane w modelu franczyzowym i agencyjnym.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają niemal 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram