Empik wyemitował obligacje

Autor: Redakcja
Kategoria:
Empik wyemitował obligacje; Foto: Empik

Jak poinformował zarząd Empik Media & Fashion SA, w ramach programu emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych do maksymalnej kwoty 250 mln zł spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,8 mln zł. 

Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 tys. złotych. Ponadto, spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 3/2014 o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.082,44 zł.

Dodatkowo, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 21 listopada 2014 roku większościowi akcjonariusze spółki – Eastbridge s.à.r.l. i Penta Investments Limited – poprzez podmioty zależne Westbride s.à.r.l. i Privatbanka, A.S. – udzielą firmie niezabezpieczonej pożyczki, denominowanej w euro, o łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100 mln zł. Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 11 września 2014 roku. Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki – ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty – poprawi płynność spółki.

Poza tymi elementami procesu refinansowania zadłużenia spółki przewidziane są kolejne działania, które pozwolą zapewnić stabilne finansowanie grupy kapitałowej spółki oraz możliwość realizacji strategii rozwoju jej spółek portfelowych w kolejnych 3 latach.

Grupa EM&F jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących sprzedaży sieci sklepów: Esprit – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest w trakcie IV kwartału 2014 roku, z transferem sklepów przewidywanym nie później niż na początku 2015 roku. Inwestor negocjuje także sprzedaż sieci Aldo oraz sieci GAP. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące warunków przejęcia sklepów.

INK

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram