Efektywna strategia i zarządzanie. Biznesowa współpraca pod szyldem Getin Banku

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Rafał Szymański - Dyrektor Departamentu Dystrybucji Pośredniej Getin Noble Bank S.A

Prowadzenie placówki franczyzowej to coraz bardziej popularny, innowacyjny i zyskowny model współpracy biznesowej. O rozwoju i planach sieci franczyzowej Getin Banku opowiada Rafał Szymański - Dyrektor Departamentu Dystrybucji Pośredniej Getin Noble Bank S.A.

Sektor bankowy się zmienia. Jak Pan uważa, w jakim kierunku?

Kierunki rozwoju bankowości wyznaczane są przez zmiany na rynku oraz regulacje prawne. W ostatnich latach można zaobserwować zmiany rynkowe związane z fuzjami banków. Optymalizacje sieci placówek, przenoszenie procesów do centrali i ich automatyzacja, a także transformacje w cyfrową bankowość to kierunek zmian. Z pewnością kluczem do bankowości przyszłości są nowe możliwości technologiczne oraz nastawienie na potrzeby klienta i jakość obsługi. Spodziewam się, że w nadchodzących latach będzie rosło wykorzystane narzędzi pozyskiwania informacji o klientach, a w niedalekiej przyszłości pozostaje wykorzystanie sztucznej inteligencji w kontaktach z klientami. Obecnie rozwój sieci franczyzowej jest jednym z priorytetów Getin Noble Banku na najbliższe lata. Chcemy być bliżej naszych klientów.

Jak na przestrzeni tych kilku lat ocenia Pan franczyzę Getin Noble Bank?

Getin Noble Bank rozwija system franczyzowy od 2008 roku. Lata 2016-2017 to czas transformacji systemu franczyzowego, który umocnił naszą pozycję na rynku franczyz bankowych. Dziś franczyza Getin Noble Banku to stabilna sieć ponad 200 placówek, którą rozwijamy w oparciu o partnerskie podejście z obecnymi i nowymi franczyzobiorcami. Mamy sprawdzony model biznesowy, który jest wspierany sprawnym systemem rozliczeń i raportowania oraz atrakcyjnym systemem prowizyjnym.
Zwiększyliśmy poziom wsparcia jednostek Banku, jakie Franczyzobiorca otrzymuje w codziennym prowadzeniu biznesu, m.in. we współpracy z dyrektorem regionalnym. Daje to mocne podstawy pod stabilny i przewidywalny biznes, generujący ponadprzeciętne zyski.

Jaka jest obecnie strategia rozwoju sieci?

Naszą strategią jest dotarcie do tej grupy klientów, którzy cenią sobie kontakt z doradcą w placówce. Plany rozwoju sieci na ten rok zakładają uruchomienie 50 nowych placówek franczyzowych. Równoległe wspieramy wzrost efektywności funkcjonowania poszczególnych placówek franczyzowych, jak i całej sieci.

Jaki jest koszt inwestycji we własny oddział banku?

Adaptacja lokalu na nową placówkę franczyzową obejmuje wykończenie lokalu, aranżację zgodną z wytycznymi banku, zakup mebli oraz przystosowanie w zakresie teleinformatycznym i bezpieczeństwa. Koszt przygotowania placówki do uruchomienia uzależniony jest od wielkości lokalu, jego stanu technicznego oraz liczby stanowisk obsługi. Szacujemy jego wysokość na około40-50 tys. złotych. Nie należy przy tym zapominać o zabezpieczeniu finansowym na pokrycie kosztów w pierwszych
3-6 miesiącach prowadzenia działalności.

Na jakich produktach można najwięcej zarobić?

Franczyzobiorca otrzymuje wynagrodzenie za każdy sprzedany produkt i transakcję. Głównym celem prowadzenia placówki franczyzowej jest dostarczenie kompleksowej obsługi klientom, która w całości przekłada się na ponadprzeciętne wynagrodzenie w porównaniu do rynku.

Czy Polacy chętnie zaciągają kredyty? Jakie to są kredyty?

Jako franczyza docieramy do klientów, do których odziały własne banku nigdy by nie dotarły. Polacy mają swoje potrzeby, a my pomagamy je realizować między innymi przez dostępność produktu kredytowego.

Jakie wykształcenie, kompetencje, doświadczenie trzeba mieć, by zostać franczyzobiorcą banku?

Prowadzenie placówki franczyzowej wiąże się z odpowiedzialnością i codzienną ciężką pracą. Nie ma gotowej recepty czy wzorca. Na końcowy sukces składa się wiele czynników. Ważne, aby franczyzobiorca był otwarty i gotowy do rozwoju swoich kompetencji oraz nabywania nowych. Wchodząc w ten biznes musimy mieć świadomość ciągłej edukacji i być przygotowanymi na zmiany, które wymusza rynek. Największym atutem jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zarządzaniu i budowaniu zespołu, bo w tym biznesie ludzie są najważniejsi.

Czy osoba, która wcześniej w ogóle nie była związana z branżą finansową ma szanse na powodzenie w tym biznesie?

Osobom, które posiadają doświadczenie w finansach z pewnością jest łatwiej. Natomiast zrekrutowanie właściwego zespołu pozwala na osiąganie celów osobom bez doświadczenia w branży finansowej. Pomaga również doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub w pracy z klientem. Szansa na powodzenie każdej osoby zależy od zaangażowania, doświadczenia i dobrego przygotowania, ponieważ sektor bankowy jest bardzo wymagający i konkurencyjny. Stąd oferujemy wsparcie szkoleniowe,
know-how, które przekazuje dyrektor regionalny.

Z czego przede wszystkim powinna się dokształcić?

Dla każdego będzie to inna odpowiedź. Ważne, że bank wspiera w rozwoju oraz daje gotowe, sprawdzone rozwiązania. Ważnym wsparciem jest dla franczyzobiorców współpraca z dyrektorami regionalnymi, którzy na bazie wieloletnich doświadczeń edukują w zależności od potrzeb.

Jak długo trwa takie szkolenie?

Wdrożenie nowego partnera i pracownika rozpoczyna się od szkolenia wstępnego „Na start”. Dwutygodniowe szkolenie stacjonarne poprzedzone jest e-learningiem, dzięki czemu osoba, która jedzie na szkolenie posiada już podstawy wiedzy produktowej. Relacje, jakie udało nam się zbudować z naszymi obecnymi franczyzobiorcami, pozwalają wdrażać nowych franczyzobiorców w funkcjonujących już placówkach. Z uwagi na fakt, iż rynek bankowy cały czas się zmienia, zarówno produkty jak i procedury muszą być do niego dopasowane. Należy cały czas aktualizować swoją wiedzę. W tym procesie pomaga nam platforma e-learningowa. Co ważne, dyrektor regionalny ma kompetencje, aby rozwijać i szkolić partnerów i pracowników.

Kto stanowi docelową grupę klientów franczyzowych oddziałów bankowych?

Za pośrednictwem ponad 200 placówek franczyzowych oferta GNB trafia dziś bezpośrednio do klientów średnich i mniejszych miejscowości w Polsce. Nasza oferta oparta jest na prostych zasadach, czyli klient musi znać zarówno benefity, jak i koszty wybranych przez siebie produktów. Najogólniej mówiąc jest skierowana do każdej osoby fizycznej. Mamy szeroką gamę rozwiązań – kredytowych, depozytowych, rachunki bieżące, konta oszczędnościowe.

Co może zrobić właściciel franczyzowej placówki bankowej, aby zwiększyć jej zyski?

Mamy sprawdzony model współpracy, ale efektywność biznesu uzależniona jest od nakładów pracy włożonej w zarządzanie placówką przez franczyzobiorcę. Ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie sprzedaży i standardów obsługi klienta oraz zaangażowanie w ich pozyskiwanie.

Jaka jest przyszłość sektora bankowości detalicznej w obliczu ekspansji kanałów mobilnych?

Z roku na rok rośnie liczba użytkowników bankowości internetowej i mobilnej. Przyszłość to dalszy rozwój bankowości mobilnej i oferowanie coraz więcej niestandardowych możliwości, np. spełnienie oczekiwań klienta w zakresie personalizacji usług, dzięki dokładnym i na bieżąco aktualizowanym danym. Mimo to pierwiastek ludzki jest nadal niezbędny i w wielu przypadkach przy podjęciu decyzji jest kluczowy. Nadal wielu klientów woli spotkanie twarzą w twarz z doradcą, który wyjaśni sposób działania produktu i odpowie na każde pytanie.

Franczyzę bankową oferują różne instytucje finansowe, jest z czego wybierać. Czym konkuruje Państwa oferta współpracy?

Decydując się na działalność pod logo banku, franczyzobiorca Getin Banku może mieć pewność, że działa pod szyldem wielokrotnie nagradzanej w rankingach instytucji. Przyjazny Bank Newsweeka 2017, Instytucja Roku 2017, Złoty Bankier 2017 potwierdzają, że prowadzenie biznesu pod szyldem Getin Noble Banku jest pożądane. Przedsiębiorca zainteresowany współpracą z GNB otrzymuje wsparcie „na start” oraz stałe wsparcie na kolejnych etapach współpracy. Naszym atutem jest przewidywalny,
powtarzalny i stabilny biznes gwarantujący ponadprzeciętne dochody. Do tego płynność wypłaty wynagrodzeń, codzienne wsparcie ze strony banku oraz elastyczne podejście do franczyzobiorców.

Jakie zmiany ustawowe będą miały wpływ na działalność placówek bankowych, które swoją ofertę kierują do klientów indywidualnych i niewielkich firm w 2018 roku?

Wiele zmian w prawie planowanych na 2018 r. ma swoje źródło w regulacjach unijnych i nie dotyka bezpośrednio produktów bankowych, ale wpłynie na relacje Klient - Bank. 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada wiele, różnego rodzaju obowiązków na podmioty, które podczas prowadzenia działalności przetwarzają dane osobowe, m. im. „prawo do zapomnienia”. Jesteśmy gotowi i wspieramy wszelakie zmiany, aby nasi franczyzobiorcy mogli bezpiecznie prowadzić swój biznes. Odpowiedzialność za przygotowanie rozwiązań jest po stronie banku. Tym samym franczyzobiorca otrzymuje optymalne rozwiązania, które są odpowiedzią na wymagania jakie stawia przed nami regulator.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram