Dzięki inwestycjom w nowe technologie LPP chce urosnąć o połowę

Data dodania: 15 czerwca 2018
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: LPP

10,5 miliarda zł przychodów w 2021 roku – taki cel strategiczny stawia sobie polski producent odzieży. Motorem napędowym rozwoju LPP ma być m.in. działalność e-commerce. Dziś udział sprzedaży internetowej w całości przychodów gdańskiej firmy wynosi 8%. Za trzy lata udział ten ma sięgać 20%. Równolegle LPP rozwija dalszą sprzedaż według koncepcji omnichannel, czyli połączenia tradycyjnych salonów ze sprzedażą w internecie.

W 2017 r. wartość sprzedaży LPP wyniosła ponad 7 mld zł. W ciągu najbliższych trzech lat firma chce zwiększyć swoje przychody o ponad połowę tak, aby w 2021 r. osiągnęły one poziom 10,5 mld zł.

Strategia rozwojowa firmy będzie kontynuowana w oparciu o trzy podstawowe filary:

  • fashion tech, czyli wykorzystanie nowych technologii w całym łańcuchu wartości, począwszy od projektowania odzieży, poprzez logistykę, aż po wielokanałową sprzedaż i obsługę posprzedażową klientów,
  • działania prorozwojowe, związane przede wszystkim z inwestycjami w tradycyjne salony oraz ekspansją LPP na nowe rynki,
  • działania mające na celu zachowanie charakteru LPP jako polskiej firmy rodzinnej i istotnych dla niej wartości.

- Idea, która będzie nam przyświecać na najbliższe trzy lata, to rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój – mówi Marek Piechocki, prezes LPP. Mamy ambicje, aby gonić największych
i wiemy, jak to zrobić. Handel przechodzi dziś prawdziwą rewolucję. Dzięki fashion tech, czyli inwestycjom w nowe technologie, chcemy być beneficjentami tej rewolucji. Przykładowo, będziemy systematycznie zwiększać naszą sprzedaż w internecie tak, aby za 3 lata jej udział sięgał 20%. Co ważne, powiększanie przychodów chcemy nadal realizować w oparciu o naszą tożsamość i kluczowe dla nas wartości –
dodaje Marek Piechocki.

Już dziś w LPP nad projektami fashion tech pracuje 350 specjalistów z branży IT. W przyszłości ta liczba ma jeszcze wzrosnąć. Inwestycje gdańskiej firmy w technologie sięgają 60 mln zł rocznie. Pół milarda zł LPP zamierza przeznaczyć na inwestycje w centra logistyczne, wspierające zarówno działalność e-commerce, jak i tradycyjną sprzedaż. Obecnie polski producent odzieży jest w trakcie wdrażania technologii RFID, czyli systemu elektronicznych „metek”, które umożliwiają identyfikację pojedynczego produktu w całym łańcuchu dostaw. Dzięki RFID, klienci salonów LPP będą mogli m.in. łatwiej i szybciej znaleźć dopasowany do ich potrzeb asortyment, uzyskać podpowiedź nt. dodatkowej oferty pasującej do przymierzanych przez nich ubrań, czy szybciej dokonać zakupu.

RFID jest przykładem na to, jak zmienia się LPP, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania związane z rewolucją technologiczną, która ma miejsce w handlu detalicznym – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP ds. logistyki i IT. Technologia ta jest łącznikiem pomiędzy stacjonarną siecią sprzedaży a e-commerce i pozwala nam zaoferować klientom produkt dopasowany do ich indywidualnych potrzeb. Wdrożenie RFID to kolejny krok w ewolucji LPP od firmy odzieżowej w kierunku modowej firmy technologicznej – dodaje Jacek Kujawa.

Swój cel strategiczny LPP zamierza realizować także poprzez jakościowy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży, ekspansję na kolejne rynki zagraniczne oraz konsekwentne budowanie globalnej rozpoznawalności flagowej marki Reserved. Prognozowane nakłady inwestycyjne na sieć salonów wyniosą 1,5 mld zł do 2021 r. Do 2025 r firma zamierza zainwestować w ten obszar łącznie 3,5 mld zł. Oprócz tworzenia bardziej przestronnych i większych powierzchniowo salonów, środki te zostaną przeznaczone też na nowe technologie, pozwalające rozwijać doświadczenia zakupowe klientów.

Ważnym czynnikiem prorozwojowym jest dalsza ekspansja zagraniczna polskiego producenta odzieży. Tylko w tym roku LPP otworzy swoje salony w Izraelu, Słowenii i Kazachstanie. W planach na 2019 r. są otwarcia w Finlandii oraz Bośni i Hercegowinie. Ambicją firmy jest wchodzenie każdego roku na co najmniej jeden nowy rynek.  LPP chce też budować globalną rozpoznawalność marki Reserved, m.in. dzięki obecności na najważniejszych ulicach handlowych Europy oraz kampaniom marketingowym z udziałem światowych gwiazd mody. Tylko w 2017 i 2018 r. w kampaniach flagowej marki LPP wzięli udział m.in.: Cindy Crawford, Kate Moss, Irina Shayk czy Eric Roberts.

Założyciele LPP konsekwentnie rozwijają LPP jako polską firmę rodzinną, chcąc zachować jej tożsamość oraz wartości przez kolejne lata. W unikalnej kulturze LPP i wartościach firmy Marek Piechocki upatruje źródła istotnej przewagi konkurencyjnej: - Dzięki temu, że jesteśmy firmą rodzinną możemy pracować sprawniej, bardziej twórczo i w przyjaznej atmosferze. Dla pracowników te elementy są dziś co najmniej tak samo ważne jak wynagrodzenie – mówi Marek Piechocki. Założyciele LPP mają świadomość naturalnej konieczności zmian pokoleniowych. Stąd podjęte, ale rozłożone na wiele lat działania, ukierunkowane na zabezpieczenie sukcesji, pozwalające na dalszy, dynamiczny rozwój spółki, a także umożliwiające zachowanie obecnego charakteru firmy, także w przyszłości. Gwarantem sprawnej sukcesji przy jednoczesnym zachowaniu obecnych wartości i kultury LPP, ma stać się prywatna fundacja utworzona przez założycieli LPP, do której przeniosą oni posiadane akcje. – Takie rozwiązanie uniemożliwi rozdrobnienie kapitału, zapewni utrzymanie własności akcji LPP w rodzinie i pozwoli kontynuować budowę LPP jako silnego polskiego przedsiębiorstwa – dodaje Marek Piechocki.

LPP jako jedna z największych polskich firm prywatnych ma również pozostać ważnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego w Polsce. – Chcę, aby LPP na lata pozostało polską firmą i aby właśnie tu, w Polsce była tworzona wartość dodana naszych produktów – mówi Marek Piechocki. Na rozwoju LPP skorzysta polska gospodarka. Nasz plan trzyletni oznacza m.in. 4 tys. nowych miejsc pracy i 2,2 mld krajowych inwestycji. Te pieniądze zostaną w Polsce – dodaje prezes LPP.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram