Dotacje unijne na turystykę

Autor: Redakcja
Data dodania: 11 marca 2008
Kategoria:

 

Okres programowania funduszy unijnych na lata 2007-2013
przewiduje przeznaczenie kilkakrotnie większych środków na turystykę,
niż w poprzednim okresie, obejmującym lata 2004-2006.

Przed przedsiębiorcami, organizacjami i samorządami staje ogromna szansa na uzyskanie dotacji unijnych ułatwiających sfinansowanie budowy hoteli czy restauracji. Firmy mogą starać się o wsparcie przede wszystkim z 16- stu Regionalnych Programów Operacyjnych, które zawierają najwięcej możliwości dotacji na rozwój turystyki. Z uwagi na fakt, że to władze poszczególnych województw decydowały o kształcie danego programu operacyjnego, programy te różnią się od siebie zakresem, charakterystyką wsparcia i wielkością dofinansowania. W każdym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowano pulę bezzwrotnych środków przeznaczonych, zarówno na wspieranie turystyki, jak i na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP z branży turystycznej. Wszelkie informacje o tym, czy firmy mogą starać się o sfinansowanie swojego pomysłu, można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych województw. Na przykład, województwo dolnośląskie przewiduje środki na turystykę, ale znajdują się one w ramach ogółu funduszy przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw. Z kolei, w województwie lubelskim, wydzielone są środki przeznaczone tylko i wyłącznie na rozwój branży turystycznej. Uzyskane dotacje można przeznaczyć, zarówno na rozpoczęcie, rozwój, jak i unowocześnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

Szerokie możliwości daje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
w ramach którego można wnioskować na inwestycje realizowane na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miastach. Również ze środków tego programu można uzyskać dotacje na tworzenie mikroprzedsiębiorstw (agroturystyka) i wsparcie różnego rodzaju inwestycji ukierunkowanych na rozwój turystyki.

Wielkość wsparcia zależy od województwa.
Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w formie refundacji, co znaczy to, że najpierw muszą zainwestować posiadane środki, potem udokumentować poniesione wydatki, a następnie starać się o ich refundację. Wielkość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji samego projektu, ponieważ poszczególne województwa posiadają różne poziomy wsparcia. W województwach lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim wartość wsparcia może wynieść nawet 50 procent poniesionych wydatków kwalifikowanych. Mniejszy próg, 40 procentowy przewidziany jest dla województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego (bez Warszawy), a dla m.st. Warszawy wynosi on 30 procent. Jednak w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw wskazane poziomy wsparcia mogą być zwiększone o 20 punktów procentowych, a w przypadku firm średniej wielkości o 10 punktów procentowych.

Wielkość wsparcia określa rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 190, poz. 1402).

Katarzyna Margel – Głowacka , 11 marca 2008 r.

Dołącz do newslettera

Pozostałe artykuły - Aktualności

zobacz więcej

Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Data dodania: 23 marca 2022
Franczyza na usługach
Data dodania: 10 stycznia 2022
Przed jakimi wyzwaniami stoi rynek franczyzy?
Data dodania: 3 stycznia 2022
Te 30 franczyz najbardziej interesuje Polaków
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram