Dlaczego powinniśmy oszczędzać długoterminowo na emeryturę?

Autor: Redakcja
Kategoria:

Z danych NBP wynika, że jeśli oszczędzamy na emeryturę to robi to za nas państwo. Jednak eksperci są zgodni co do tego, że w przyszłości wysokość emerytur wypłacanych przez państwo nie będzie pozwalała na „dostatnie życie”. Już w tej chwili szacuje się, że emerytura będzie stanowiła ok. 60% wysokości ostatniego wynagrodzenia. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ten stan, ale głównymi są niesprzyjająca demografia, nieefektywność systemu emerytalnego w Polsce oraz wydłużająca się długość życia Polaków. Z tego względu zasadnym staj się indywidualne oszczędzanie na emeryturę.

Dzisiejszym problemem oszczędzania na emeryturę jest brak odpowiednich produktów finansowych dostępnych na rynku. Najlepsze oprocentowanie na lokatach bankowych można osiągnąć tylko na krótkoterminowych depozytach. Inwestowanie w akcje spółek giełdowych nie cieszy się popularnością ze względu na stereotyp panujący wśród społeczeństwa – o ryzykowności tego typu inwestycji – podobnie zresztą postrzegane są fundusze inwestycyjne. Dlatego rynek kapitałowy nie jest popularnym rozwiązaniem w kontekście długoterminowego oszczędzania.

Jak skutecznie oszczędzać na emeryturę?

Podstawowym założeniem przy oszczędzaniu długoterminowym powinno być zdywersyfikowanie inwestycji. W swoim „portfelu emerytalnym” powinniśmy posiadać różne rodzaje aktywów – od tych bardziej ryzykownych po bezpieczne aktywa. Dlatego oszczędzając na emeryturę powinniśmy posiadać zarówno lokaty bankowe i udziały w funduszach pieniężnych, jak i akcje spółek giełdowych oraz udziały w ryzykownych funduszach akcyjnych. Bezpieczne aktywa powinny być podstawą naszych przyszłych oszczędności emerytalnych. Ryzykowne inwestycje miałyby za zadanie tylko podwyższyć stopę zwrotu z aktywów. Jeśli posiadamy więcej kapitału, dobrym rozwiązaniem są także inwestycje w nieruchomości, które gwarantują w miarę stabilną stopę zwrotu oraz bezpieczeństwo. Równie rozsądną inwestycją na emeryturę są duże i stabilne spółki dywidendowe. Ich wycena nie podlega tak duży wahaniom w czasie, a równocześnie wypłacają gotówkę, którą można reinwestować.
Warto również trzymać się zasady, aby bardziej ryzykowne inwestycje podejmować na początku procesu oszczędzania na emeryturę – czyli wtedy kiedy jeszcze jesteśmy młodzi. Wraz ze starzeniem się, powinniśmy przesuwać oszczędności na bardziej bezpieczne aktywa – takiej jak lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z optymalizacji podatkowej i wykorzystanie Indywidulanych Kont Emerytalnych – czyli IKE, w celu uniknięcia płacenia podatku Belki. Gwarantuje to nam szybszy wzrost wartości oszczędności emerytalnych – za sprawą szybszego wzrostu bazy, od której liczone by były odsetki.
Jak działa IKE i IKZE?
Na rynku dostępne są nie tylko IKE ale także Indywidualne Konta Zabezpieczania Emerytalnego. Oba produkty umożliwiają oszczędzanie na emeryturę oraz omijanie podatku od zysków kapitałowych. Są jednak pewne ograniczenia. Jeśli wypłacimy oszczędności z IKE lub IKZE przed osiągnieciem wieku emerytalnego, nie będziemy mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Istnieje także ograniczenie co do wysokości maksymalnych wpłat na IKE i IKZE. Rocznie jest to odpowiednio – ok. 11 tys. zł i ok. 4 tys. zł. W sumie jest to ok. 15 tys. zł. Oszczędzając przynajmniej przez 10 lat, nasze oszczędności wyniosłyby ok. 150 tys. zł, jednak nie uwzględniając przy tym wzrostu limitów wpłat na IKE i IKZE oraz stopy zwrotu z oszczędzanego kapitału. Na koniec warto dodać, że w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych można inwestować we wszelkiego rodzaju aktywa finansowe – zarówno w lokaty bankowe jak i akcje spółek zagranicznych.
Jeśli chcesz zacząć oszczędzać już teraz, sprawdź aktualny ranking lokat i porównaj najlepsze oferty banków.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram