Decyzja izby skarbowej będzie mogła zamknąć firmę

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com
Stronnicze opinie urzędników, będą mogły doprowadzić do likwidacji setek firm.

Prezydent podpisał projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustaw Kodeks karny skarbowy i Ordynacja podatkowa. Firmy zrzeszone w Polskiej Izby Handlu alarmują, że zawiera on bardzo szkodliwy zapis.

Uzasadniają to tym, że w projekcie są niebezpieczne zapisy, które uzależnią istnienie wielu firm od interpretacji przepisów przez urzędnika.

Nasze uwagi jako strony społecznej nie zostały wzięte pod uwagę - podkreślaliśmy, że udowodnienie udziału w procederze oszustwa prawomocnym wyrokiem sądu jest niezbędne. Niestety nie zastosowano tego w ustawie. Będzie to prowadziło do patologii, gdy stronnicze opinie urzędników, będą mogły doprowadzić do likwidacji setek firm – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Jak podawał wcześniej PIH: To zmiana, zgodnie z którą będzie możliwe wykreślenie z rejestru podatników VAT podmiotów, które: prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

W opinii ekspertów Polskiej Izby Handlu, zapis ten należy zmodyfikować w ten sposób, że wyrażenie „uzasadnione podstawy” należy zastąpić stwierdzeniem „udowodnione podstawy” – czyli przedsiębiorca wiedział, że uczestniczy w procederze oszustwa, co zostało udowodnione prawomocnym wyrokiem sądu. W przeciwnym razie pozostawione jest pole do arbitralnej decyzji urzędnika na podstawie domniemania lub interpretacji.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram